Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3775-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  211452 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.12.2013 
(210)  Číslo prihlášky  3775-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.12.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.01.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21, 25, 28, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely; nízkotlakové autoklávy s výnimkou elektrických; tlakové hrnce s výnimkou elektrických; bavlnený odpad na čistenie; bonboniéry ako kazety na cukrovinky s výnimkou kaziet z drahých kovov; bubliny (sklené nádoby); busty z porcelánu, terakoty alebo skla; bytové skleníky (na rastliny); dózy na čaj s výnimkou dóz z drahých kovov; čajníky s výnimkou čajníkov z drahých kovov; čajové sitka s výnimkou sitiek z drahých kovov; čajové súpravy s výnimkou súprav z drahých kovov; čaše s výnimkou čiaš z drahých kovov; poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov; cedidlá na čaj s výnimkou cedidiel z drahých kovov; cedidlá pre domácnosť; česadlá na zvieratá; pretláčač cesnaku (kuchynská potreba); predmety na chladenie potravín obsahujúce chladiace zmesi pre domácnosť; chladiace fľaše; prenosné chladiarne s výnimkou elektrických; nástroje na čistenie na ručný pohon; cisterny; demižóny; cukorničky s výnimkou cukorničiek z drahých kovov; čutory, cestovné fľaše, poľné fľaše, čutory; kefy na cylindre; dávkovače mydla; kovové zásobníky na papierové uteráky, utierky; prenosné detské vaničky; kuchynské dosky na krájanie; dosky na pranie; žehliace dosky; drevené vedrá, kade, putne; drôtenky na čistenie; drôtenky na použitie v kuchyni; kovové drôtenky; porcelánové držadlá; držiaky na jedálne lístky; držiaky na kvety a rastliny (na aranžovanie kvetov); držiaky na mydlo; držiaky na špáradlá s výnimkou držiakov z drahých kovov; držiaky na sviece s výnimkou držiakov z drahých kovov; porcelánové dverové kľučky; dýzy polievacích hadíc; krčahy, džbány s výnimkou krčahov, džbánov z drahých kovov; figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla, sošky z porcelánu, terakoty alebo skla; flakóny, nie z drahých kovov; fľaše; formy na ľadové kocky; kuchynské formy na pečenie; formy na pečivo; formy na prípravu jedál; formy na zákusky a koláče; fritézy s výnimkou elektrických; stojany na grily; stojany na rošty na opekanie; grily, rošty (potreby na opekanie); gumový zvon na čistenie odpadových potrubí; háčiky; handry na čistenie; handry na umývanie dlážky; hrebene; hrebene na rozčesávanie vlasov (riedke); hrebene na zvieratá; elektrické hrebene; hrnce, hrnčeky; hrnčiarsky tovar; hubice na polievacie krhly; ražne, kovové, na použitie v kuchyni; izotermické vrecká; jelenica na čistenie, semiš na čistenie; kahance na parfumy a aromatické látky; kanvice na kávu s výnimkou elektrických a kanvíc z drahých kovov; kanvice s výnimkou elektrických; karafy, fľaše; karafy s výnimkou karáf z drahých kovov; karuzel (kuchynský predmet); kastróly; filtračné alebo extrakčné kávovary s výnimkou elektrických; kávové filtre s výnimkou elektrických; kávové mlynčeky, ručné; kávové súpravy s výnimkou súprav z drahých kovov; kefársky tovar; kefy, materiál na ich výrobu; kefy na čistenie nádrží a nádob; kefy na obuv; kefy na umývanie riadu; kefy na zvieratá; elektrické kefy s výnimkou kief ako častí strojov; keramika na použitie v domácnosti; klietky pre vtáky, voliéry; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; kefy na kone; koreničky; koreničky okrem koreničiek z drahých kovov; korytá na kŕmenie zvierat; koše na použitie v domácnosti s výnimkou košov z drahých kovov; napínače na košele; košíky na chlieb, na použitie v domácnosti; kotlík (hrniec); kozmetické pomôcky; krájače cesta; napínače na kravaty; kremenné sklo ako polotovar, nie na stavebné účely; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); kŕmidlá pre hospodárske zvieratá, žľaby pre dobytok; žľaby, válovy; kropiace zariadenia, rozstrekovače, polievacie zariadenia; kropidlá; krúžky na obrúsky s výnimkou krúžkov z drahých kovov; krúžky pre hydinu; krúžky pre vtáky; kuchynské hrnce; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických, domáce mlynčeky s výnimkou elektrických; kuchynské nádoby s výnimkou nádob z drahých kovov; kuchynské náradie s výnimkou náradia z drahých kovov; neelektrické kuchynské potreby; kuchynský riad s výnimkou riadu z drahých kovov; kúdeľ na čistenie; kvetináče; labutienky; vedierka, nádoby na ľad; lapače hmyzu; kotlíky na ohrievanie lepidla, gleja; leštiace prostriedky (okrem prípravkov z papiera a kameňa); leštiace rukavice; leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických; leštiace zariadenia na čistenie topánok s výnimkou elektrických; leštiace zariadenia s výnimkou elektrických; pomôcky na odstraňovanie líčidiel s výnimkou elektrických; lieviky; likérové súpravy; lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; lopatka a zmetáčik na omrvinky; lopatky na zákusky, tortové lopatky; lyžice na obúvanie, obuváky; lyžice, varechy na miešanie (kuchynské predmety); majolika; maselničky; mechanické metly; metly; miešače s výnimkou elektrických, na použitie v domácnosti; misky alebo nádoby na vylučovanie pre zvieratá chované v domácnosti; misy na zeleninu; mliečne sklo (opálové sklo); ručné mlynčeky na korenie; ručné mlynčeky pre domácnosť; mopy; sklené mozaiky, nie pre stavebníctvo; pasce na myši; naberačky; kuchynské naberačky; nádoba na chlieb; nádoby na odpadky, koše na smeti; popolnice, nádoby na odpadky; nádoby na pitie; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni s výnimkou nádob z drahých kovov; nádržky; napájadlá; napínače na obuv; napináky na obuv, kopytá; napínače na rukavice; napínače, napínadlá na oblečenie; napínacie rámy; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky); kefky na nechty; dentálna niť; nočníky; napínače na nohavice; obaly na mydlo, puzdrá na mydlo, mydelničky; formy na pečenie oblátok s výnimkou elektrických; kefky na obočie; oceľová vlna na čistenie; odkladacie stojany na nože; ohánky na muchy, lapačky na muchy; ohrievače na detské fľaše s výnimkou elektrických; opalizujúce sklo; otvárače na fľaše; ozdobné črepníky s výnimkou papierových; ozdobné stolové misy s výnimkou mís z drahých kovov; panvice; panvice na smaženie; papierové taniere; pasce na potkany; čističky peria; piknikové koše (s riadom); pipety, pipety na víno; pivové poháre; platne proti vyvretiu mlieka; umelé podkladky; podložky s výnimkou papierových, nie ako prestieranie; papierové podnosy na použitie v domácnosti; podnosy na použitie v domácnosti s výnimkou podnosov z drahých kovov; podnosy s výnimkou podnosov z drahých kovov; poháre na ovocie; poháriky papierové alebo z plastických hmôt; pohlcovače dymu pre domácnosť; poklopy na maslo; pokrievky; uzávery na pokrievky; pokrývky na syrový koláč; polievacie kanvy; polievkové misy s výnimkou mís z drahých kovov; poprašovače, nie elektrické; porcelán; porcelánové ozdoby, dekorácie; tvarované poťahy na žehliace dosky; potreby pre domácnosť s výnimkou potrieb z drahých kovov; pracháče na koberce; prachovky; prachovky, prachovky na nábytok; prasačie štetiny; práškové sklo na dekoráciu; lisy na žehlenie nohavíc, mangeľ na nohavice; príklopy na jedlo; prístroje na odstraňovanie zápachu pre osobnú potrebu; pudrenky s výnimkou pudreniek z drahých kovov; puzdrá na hrebene; puzdrá, vrecká; rajnice na pečenie, varenie (nie elektrické); relikvie okrem relikvií z drahých kovov; riad s výnimkou riadu z drahých kovov; rohy na pitie; rozprašovače na voňavky (flakóny); rukavice pre domácnosť; šalátové misy s výnimkou mís z drahých kovov; schránky na chlieb; šejkre, ručné mixéry; sekací nôž (kuchynský nástroj); sifónové fľaše na sódovú vodu; sitá na škváru (na použitie v domácnosti); sitá pre domácnosť; škatuľka na desiatu; škatuľka na pečivo (keksy); sklená vlna s výnimkou vlny ako izolačného materiálu; sklené banky, sklené banky žiarovky; sklené gule; sklené nádoby; sklené schránky; nite zo skleného vlákna, nie na použitie v textilnom priemysle; sklené vlákna s výnimkou vlákien na izoláciu a pre textilný priemysel; sklené vlákna s výnimkou vlákien na textilné účely; sklené zátky; sklenené poháre; sklo na automobilové okná (ako polotovar); sklo obsahujúce jemné elektrické vedenie; maľované výrobky zo skla; sklo ako surovina alebo polotovar s výnimkou stavebného skla; šľahače s výnimkou elektrických; šľahače s výnimkou elektrických pre domácnosť; smaltované sklo; sochy z porcelánu, terakoty alebo skla; špáradlá; špongie na použitie v domácnosti; špongie na umývanie; držiaky na špongie; sporiteľničky s výnimkou kovových; štetky na decht s dlhou rúčkou; štetky na holenie; stierka (kuchynské predmety); štipce na bielizeň; vývesné štíty z porcelánu alebo skla; stojany na holiace štetky; stojany na vajíčka; stojany na žehličky; stolové stojany s výnimkou stojanov z drahých kovov, na olej a ocot; olejničky s výnimkou olejničiek z drahých kovov; striekačky na polievanie kvetov a rastlín; strojček na rezance (ručný); kovové strojčeky na prípravu zmrzliny a chladených nápojov; strúhadlá pre domácnosť; súpravy kuchynského riadu; sušiak na bielizeň; sušiaky na bielizeň; svietniky, viacramenné svietniky okrem svietnikov z drahých kovov; sýpacie soľničky s výnimkou soľničiek z drahých kovov; tabuľové sklo (surovina); taniere s výnimkou tanierov z drahých kovov; tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov; tepelnoizolačné nádoby (termosky); termosky; termosky na jedlo; tkaniny impregnované čistiacimi prípravkami na čistenie; toaletné kufríky; toaletné pomôcky; držiaky na toaletný papier; trojnožka (kuchynská potreba); tyčinky na koktail; úchytky na obrúsky okrem úchytiek z drahých kovových; uhliaky; umelecké diela z porcelánu, terakoty alebo skla; urny s výnimkou úrn z drahých kovov; leštené usne; váľky na cesto; vane na pranie; vaničky, misky; vaničky pre vtáky; varešky (kuchynské nástroje); vázy s výnimkou váz z drahých kovov; látkové vedierka; vlasy na kefy a štetky; vlnený odpad na čistenie; vodné irigátory na čistenie zubov a masáž ďasien; vojenské šálky, ešusy; výlevky; vývrtky; vyzuváky, obuváky; záchodové kefy; záhradnícke rukavice; zhášadlá na sviečky okrem zhášadiel z drahých kovov; zubné kefky; elektrické zubné kefky; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
25 - Oblečenie; odevy; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; vrchné ošatenie; konfekcia (odevy); nepremokavý odev; kožušiny (oblečenie); zvrchníky; kabáty; saká, bundy; kostýmy, obleky; peleríny; plášte; plášte (dámske, lemované kožušinou); krátke kabátiky; krátke kabáty s kapucňou (teplé); gabardénové plášte; kapucne; kožušinové štóly; kombinézy (oblečenie); uniformy; maškarné kostýmy; zástery; podpinky; gamaše; kravaty; náprsenky; livreje; manipuly; mantila; rúcha, ornáty; sárí; tógy; šerpy; oblečenie z papiera; podbradníky, nie z papiera; pracovné plášte; šaty; sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo spodné nohavice; mitra (klobúk); opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; svetre; pulóvre; pletené svetre; podšívky (časti odevov); tričká; košele; sedlá na košele, blúzky alebo dámskych šiat; goliere; snímateľné goliere; manžety (časti odevov); ponožky; pančuchy; pančuškové nohavice; päty pančúch; pančuchy absorbujúce pot; podväzky na ponožky alebo pančuchy; bielizeň; osobná bielizeň; bielizeň zabraňujúca poteniu; body (bielizeň); tielka, vesty; pyžamá; podprsenky; ramienka na dámskej bielizni; živôtiky, korzety; kombiné; šnurovačky; spodničky; pánske spodky; detská výbavička; detské nohavičky; detské plienky, textilné; látkové plienky; pokrývky hlavy; čiapky; klobúky; klobúkové kostry; baretky; cylindre; turbany; šilty na pokrývky hlavy; chrániče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy); šatky, šály, závoje; závoj - čipková šatka; čelenky; šály; šály uviazané pod krkom; vlnené šály; boa (kožušinová alebo perová ozdoba okolo krku); rukavice; palčiaky; rukávniky; športové tričká, dresy; cyklistické oblečenie; športová obuv; topánky na šport; futbalová obuv a štople na ňu; futbalové topánky (kopačky); lyžiarske topánky; gymnastické cvičky; gymnastické (telocvičné) dresy; kombinézy na vodné lyžovanie; oblečenie pre motoristov; potníky; vesty pre rybárov; plážové oblečenie; plážová obuv, šľapky na kúpanie; plavky na kúpanie; kúpacie plášte; župany; sprchovacie, kúpacie čiapky; obuv; topánky; šnurovacie topánky; celé topánky; vysoká obuv; dreváky; espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu); papuče; sandále; galoše; nánožníky (nie elektricky vyhrievané); protišmykové pomôcky na obuv; podošvy na obuv; vnútorné podošvy; kovové časti na obuv; špičky na obuv; prešívacie remienky na obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); rámy na obuv; zvršky na obuv; podpätky; vrecká na odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
28 - Hry; stolové hry; spoločenské hry; mah-jongs (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); dáma (hra); šachové hry; šachovnice; hracie kocky; domino (kocky); lurč (hra s kockami); pohár na kocky; hracie karty; karty na bingo; hracie žetóny; puzzle; stoly na stolný tenis; stoly na stolový futbal; ruletové kolo; hračky; autá (hračky); hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané; modely automobilov; medvedíky (hračky); plyšové hračky; bábiky; šaty pre bábiky; detské fľaše pre bábiky; domčeky, izby, postieľky pre bábiky; stavebnice; stavebnicové kocky; balóny, balóniky na hranie; bazény na hranie; bubliny z mydla (ako hračky); kaleidoskopy; guľky na hranie; podkovy (ako hračky); vĺčkovia (hračky); hračky pre zvieratá chované v domácnostiach; rakety (športové náradie); výplety rakiet; prístroje na vystreľovanie tenisových loptičiek; tenisové siete; bedmintonové košíky; lopty na hranie; duše do hracích lôpt; siete (športové potreby); športové rukavice; bejzbalové rukavice; body boards; chrániče na lakte, píšťaly - športové potreby; ochranné vypchávky ako časti športových úborov; opasky pre vzpieračov (športové potreby); paličky mažoretiek; činky; disky (športové náradie); gumipuška (športová potreba); vrece na tréning boxu; boxerské rukavice; rapkáče; krúžky (hra, pri ktorej sa hádžu krúžky na tyčky); šípky (hra); zariadenie na bowling; šermiarske zbrane; šermiarske fleurety; šermiarske masky; šermiarske rukavice; náradie, luky na lukostreľbu; terče; vak s kriketovými potrebami; rukavice na kriket; lyže; lyžiarske viazanie; povrchové vrstvy na lyžiach; hrany lyží; pásy na lyže z tulenej kože; škrabky na lyže; vosky na lyže; obaly, poťahy na lyže; snežnice; boby; sánky (športový tovar); korčule; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; hokejky; puky; upínacie pásy, sedačky, postroje pre horolezcov; kolieskové korčule; stroje na fyzické cvičenie; zariadenia na telesné cvičenia; gymnastické zariadenia; zariadenia na kulturistiku; posilňovacie stroje; cvičebné náradie a zariadenie na posilňovanie hrudníka; stacionárne bicykle na cvičenie; valce, valčeky na stacionárne bicykle na cvičenie; plachetnice (malé); stožiare, sťažne na plachetnice; popruhy na plachetnice; surfovacie dosky; lyže na surfovanie; vodné lyže; remene a poťahy na surfy; plutvy na plávanie; rybárske náradie; rybárske prúty, udice; rybárske navijaky; háčiky na ryby; plaváky (ako rybárska výstroj); podberáky pre rybárov; prútené koše na chytanie rýb; materiál na zhotovovanie vlascov na rybolov; umelé návnady na lovenie alebo chytanie rýb; harpúny - športové náradie; vábničky pre poľovníkov; prostriedky na úpravu golfovej plochy; vybavenie na golf; golfové palice, rukavice, vaky s kolieskami alebo bez koliesok; odrazové dosky (športové náradie); štartovacie bloky (na šport); živica pre atlétov; hojdačky; skejtbordy; šmykľavky; padákové klzáky; rogalá; kolobežky; pištole a náboje na farbu (športové potreby); hlinené holuby (terče); zariadenie na vypúšťanie terčov v podobe hlinených holubov; biliardové stoly, gule; biliardové stoly uvádzané do činnosti vhodením mince; biliardový markér - tabuľka na zaznamenávanie stavu hry; mantinely biliardového stola; biliardové tága; špičky biliardových tág; krieda na biliardové tága; kolky; umelé vianočné stromčeky; ozdoby, umelý sneh, zvončeky na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; držiaky, úchytky na sviečky na vianočné stromčeky; stojany na vianočné stromčeky; snehové gule; jarmočná manéž (lunapark); karnevalové, divadelné masky; konfety; trikové zariadenia; atrapy; bábky; ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; sieťky na motýle; hojdacie kone; pinatas; šarkany; navijaky na šarkanov; vzduchové pištole (hračky); kapsuly do pištolí na hranie; zábavná pyrotechnika - rozbušky, detonačné kapsuly, nárazové zápalky; petardy; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na televízne prijímače; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; náhradné náplne do uvedených tovarov; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné služby v oblasti odevov; športových potrieb; domácich potrieb; koženej galantérie; spotrebnej elektroniky; ručného náradia a nástrojov; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie vzoriek; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Skladovanie; skladovanie tovaru; balenie tovaru; informácie o uskladnení; prenájom skladísk; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TV PRODUCTS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TV PRODUCTS, s.r.o.; Bottova 38/7, Žilina 
(740)  Zástupca (-ovia)  BDO Legal s. r. o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2005 7/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.01.2006 1/2006 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.06.2009 6/2009 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 08.01.2014 1/2014 ND3M
 
POZ 3775-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.12.2003 4 100,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2009 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.10.2013 167,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3775-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 30.12.2003 Typ Doručené
Plná moc 31.12.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.12.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.12.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.01.2004 Typ Platba
výsledok rešerše 09.12.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.12.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.02.2005 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 24.02.2005 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 07.03.2005 Typ Odoslané
Doklad o príznačnosti 26.04.2005 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.05.2005 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.10.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.02.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.02.2009 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.10.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 03.01.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 27.04.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.03.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 15.07.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 15.07.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 21.07.2020 Typ Odoslané
POZ 3775-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.04.2009 TV PRODUCTS, s. r. o. TV PRODUCTS, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 PK advisory s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2019 NEXUS advokátska kancelária s.r.o. PK advisory s. r. o.
5 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 21.07.2020 BDO Legal s. r. o. NEXUS advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku