Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3750-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  202948 
(151)  Dátum zápisu  09.06.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3750-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.12.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.09.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 06, 07, 08, 09, 35, 36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Abrazíva, prostriedky na brúsenie; sklené plátno; brúsny papier; sklený, šmirgľový papier; pieskové, brúsne plátno; diamantové brusivo; karbid kremíka; karbidy kovu (brusivo); korund (brusivo); prípravky na ostrenie, brúsne prípravky; pasty na obťahovacie remene na britvy; leštiace prípravky, leštidlá; leštiace pasty, vosky; leštiaci kameň; papier na leštenie; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; leštidlá na obuv, leštiace krémy na obuv; konzervačné ochranné prípravky na kožu (leštidlá); obuvnícke vosky; tripel [kameň] na leštenie; vosky na parkety, dlážku; čistiace prípravky; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie za sucha; vulkanický popol na čistenie; prípravky na čistenie odpadových rúr; čistiace prípravky na automobilové okná; oleje na čistenie; bieliace a čistiace prípravky na kožu; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese; odstraňovače podlahových parketových voskov (čistiaci prípravok); terpentín (odmasťovací prípravok); odhrdzovacie prípravky; odstraňovače škvŕn.
06 - Alpaka; biele kovy; berýlium; bronz; cermet (kovovo-keramický materiál); chróm; chromit; chrómové rudy; cín; galenit; germánium; hafnium; hliník; horčík; indium; kadmium; kobalt (surovina); limonit; mangán; meď (surovina alebo polotovar); molybdén; molybdenit; nikel; niób; oceľ (surovina alebo polotovar); olovo (surovina alebo polotovar); pyroforické kovy; rudy kovové; tantal (kov); titán; titánové železo, ferotitán; tombak; vanadium; volfrám; volfrámové železo; železná ruda; železo (surovina alebo polotovar); zinok; zirkónium; zliatiny na tvrdé spájky; zliatiny obyčajných kovov; argentán, pakfón; obyčajné kovy (surovina alebo polotovar); liatina, netepaná alebo čiastočne tepaná; ložiskový kov; mosadz (surovina alebo polotovar); nízkouhlíková oceľ; zliatiny ocele; oceľoliatina, oceľ na odliatky; postriebrené cínové zlúčeniny; ingoty z obyčajných kovov; kovové stély; kokily (lejárstvo); predvalcované bloky, vývalky (výrobky metalurgie); kotevné dosky, spojovacie plechy; cínové platne, plechy; pancierové platne, plechy; pásová oceľ; plech; oceľový plech; kovové lišty, laty; kovové tyče; uholníky; oceľové laná; kovové svorky na laná; kovové laná s výnimkou elektrických; drôty z obyčajných kovov a ich zliatin (okrem poistkových drôtov); drôt; oceľový drôt; neizolovaný medený drôt; anténový drôt; hliníkový drôt; kovové reťaze; kovové spriahadlá na reťaze; kovové spojky na neelektrické káble; kovové spojky rúrkové; kovové spojovacie skrutky na káble; kovové piliny; oceľové gule; napínače na železné pásky; zástrčky (spojovacie kontakty); kovové spony; kovové kladky (nie ako časť stroja); kovové popruhy, slučky, slučkové závesy, pásy a svorky na manipuláciu s nákladom; kovové lanové alebo reťazové prostriedky na manipuláciu s nákladmi; kovové navijaky; navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové pásky na viazanie alebo balenie; kovové obruče, spojky; kovové objímky, prstence; napínače; napínače na kovové drôty; napínače na kovové pásy; napínače na kovové remene; kovové násypky, nie mechanické; kovové okolesníky; kovové poklopy; elektródy na spájkovanie a zváranie; spájkovací drôt; zlaté spájky; kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie; kovové drôty a tyče na zváranie; strieborná spájka; kovové lejárske formy; nákovy; rohatinky; prenosné nákovy; kovové zámočnícke stoly; kovové čeľuste zveráka; svorníky; kovové bedne, skrinky na náradie; kovové montážne kľúče; kovové rukoväte nožov; skoby, kramle, mačky [na lezenie v ľade]; kovové skoby (horolezecký výstroj); kovové rúčky a rukoväte na náradie; kovové rúčky na kosy; kovové krúžky na rukoväte, závitové krúžky, svorník s okom; kovové kramle, skoby; kovové zámky na vozidlá; kovové značky na vozidlá; kovový materiál pre železnice; kovové železničné podvaly; kovové koľajnice; koľajnicové spojky; železničné výhybky; točne; kovové tyčky na meranie hladiny oleja (pre železničné vozne); nástupištia, kovové prefabrikáty; pristávacie schodíky, kovové, pohyblivé, pre cestujúcich; turnikety s výnimkou automatických; cestné zvodidlá, kovové; kovové nárazníky; denverské kliešte (blokovanie pri nesprávnom parkovaní áut); kovové bicyklové zariadenia na parkovanie; kovové prístaviská, prístavné hrádze na kotvenie lodí; kotvy; kovové bóje, majáky s výnimkou svetelných; kovové materiály na pozemné lanové dráhy; káble na visuté lanovky; kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; mastiace čapy, tlakové mastenice; závesné háky na kotvy; bramy; kovové potrubia, rúry, vodovodné potrubia, kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové vlakové potrubie; kovové prívodné potrubie; kovové kolená na potrubie; kovové objímky na potrubie; kovové prípojky a odbočky na potrubia; oceľové rúrky; kovové vodovodné klapky, ventily; kovové vypúšťacie, odvodňovacie a drenážne rúry; kovové klapky, ventily drenážnych rúrok; kovové rúry, vzduchovody na ventilačné a klimatizačné zariadenia; kovové armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch; kovové dýzy, trysky; kovové ventily, nie ako časti strojov; kovové tesniace uzávery; kovové potrubia ústredného kúrenia; kovové spojky, svorky a príchytky na rúry, káble a rúrky; kovové objímky, kruhové zvierky na spojovacie rúry; kovové sudy; kovové obruče na sudy; kovové kohútiky, zátky na sudy; kovové stojany na sudy; kovové vane; drobný železiarsky tovar; klince; kovové príchytky; čapy; závlačky; kovové nity; kovové kolíky; kovové krúžky; lamely, vložky, tenké doštičky (kovové); svorníky; zátky, čapy - kovové; kovové skrutky, matice; pružiny (železiarsky tovar); medené krúžky; plomby; kovové podložky; príchytky (klince); kovové háčiky na šaty; kovové háčiky na vešiaky; háčiky (železiarsky tovar); krúžky na kľúče z obyčajných kovov; písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov; kovové prenosné stavby; kovové telefónne búdky; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové kabíny na prezliekanie; kovové kuríny; bazény (kovové stavby, konštrukcie); kovové veže na skoky do vody; kovové odpaľovacie rampy; kovové konštrukcie na verandy; kovové konštrukcie na klziská; kovové silá; kovové výstuže ropných veží; kovový stavebný materiál; oceľové konštrukcie; kovové stavebné konštrukcie aj priehradové; kovové kostry budov, rámy stavieb; kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové nosníky, stavebné dielce, panely; kovové pažiny, štetovnice; kovové pilóty; hromice; kovové vonkajšie plášte budov; kovové obloženie stavieb; kovové strechy; kovové strešné krytiny; kovové škridly; kovové bridlicové príchytky; kovové odkvapové rúry; kovové žľaby; kovové úžľabia; kovové strešné veterníky; kovové komíny, dymovody; kovové komínové rúry; kovové komínové nástavce; kovové stropy, stropné dosky; kovové rímsy, ozdobné lišty; kovové priečky; kovové schody; schodiská, schodíky a ich kovové časti; kovové rebríky; kovové obklady stien a priečok (stavby); kovové lamelové obloženie; zásteny, kovové mriežky (ochrana pred kachľami a kozubom); kovová dlažba; dlaždicová kovová podlaha; kovové dlážky; kovové rošty; priečky kovových zábradlí; kovové palisády; oceľové stožiare; kovové stožiare; kovové stožiare elektrického vedenia; kovové stĺpy; kovové telegrafné stĺpy; kovové inzertné stĺpy; stavebné kovania; kovové lešenia; kovové debnenie; kovové lávky; maltovnice (kovové vane na miešania malty); kovové dvere; kovové dverové obloženie; kovové dverové prahy; kovové držadlá, rukoväte, kľučky; otvárače dverí s výnimkou elektrických; dverové pružiny s výnimkou elektrických; kovové dverové rámy, zárubne; dverové zástrčky; klopadlá na dvere; kovové kľučky dverí; kovové kovanie na kľučky; kovania na dvere; kovové pánty, závesy; kovové výplne dverí; kovové žabice na dvere; západky; kovové zástrčky a zarážky dverí; kovové závory; kovové západky na bránky; oceľové mlety; kovové okenice; kovové žalúzie; kovové západky na okná; kovové okenné rámy; okenné západky; kovové uzávery na posuvné okná; kovové okná; kovania na okná; kladky na posuvné okná, okenné žabice; kovová sieťka proti hmyzu; kovové vonkajšie rolety a žalúzie; pánty, závesy; zariadenie alebo nábytkové kovanie z niklovej mosadze; kovanie na nábytok; kovové posteľové kolieska; kovové kolieska na nábytok; kovové príslušenstvo postelí; kovové držiaky na uteráky; kovové pletivo; ostnatý drôt; kovové brány; kovové chrániče na stromy; kovové prenosné skleníky; kovové rámy skleníkov; kovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve; kovové viazače snopov; kovové voliéry; vaničky pre vtákov (kovové konštrukcie); reťaze pre psov; reťaze pre rožný statok; ostrohy; pasce pre divú zver; kovové podkovy; klince na podkovy; zvončeky pre zvieratá; kovové pamätné tabule; kovové pomníky; kovové hrobky; kovové náhrobky; kovové náhrobné pomníky a dosky; bronzové náhrobné pomníky, bronz na náhrobky; kovanie na truhly; umelecké diela z obyčajných kovov; umelecké diela z bronzu; sochy, figuríny, busty, sošky z obyčajných kovov; škrabáky na obuv; kovové rúčky na metly; kovové stanové kolíky; pracky z obyčajných kovov; kovové poštové schránky; zvončeky; domové zvončeky s výnimkou elektrických; kovové hroty, kovanie na vychádzkové palice; putá; pružinové zámky; visacie zámky; kovové zámky s výnimkou elektrických; kovové bezpečnostné reťaze; kľúče; pokladničky, bezpečnostné schránky; kovové pokladničky; príručné kovové pokladnice; kovové poznávacie značky; kovové sponky na bankovky; kovové uväzovacie vlákna; kovové vodiace lišty; kovové vystužovacie materiály na remeňové spony; kovové vystužovacie materiály na remene; kovové remeňové spony na stroje; nesvietiace kovové domové čísla; kovové vývesné štíty; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; kovové identifikačné štítky; kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; kovové manipulačné dopravné palety; kovové kontajnery; kovové flotačné kontajnery; kovové nádrže, cisterny; kovové nádrže na tekuté palivá; kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové nádoby na skladovanie kyselín; kovové nádoby, fľaše na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové vrchnáky na nádoby; kovové koše; kovové kufre, truhlice; uzávery na kufre, debny a kazety; kovové škatule, nádoby, skrinky, škatule, debny; bezpečnostné schránky; kovové nádoby na potraviny; kovové konzervy, plechovky; kovové formy na ľad; kovové uzávery na tašky; kovové uzávery na fľaše; alobal (hliníková fólia); staniol; kovové baliace fólie; plechové obaly; obalové nádoby z kovu; obaly z cínového plechu; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
07 - Elektrické ručné vŕtačky; nože ako časti strojov; ručné nástroje a náradie (nie na ručný pohon); nástroje (časti strojov); pílové listy (časti strojov); brúsne kotúče, kamene (časti strojov); čepele (časti strojov); sekáče do strojov; obrábacie stroje; drevoobrábacie stroje; elektrické kladivá; pneumatické kladivá; dierovače; dierkovacie stroje; elektrické nožnice; brúsne stroje; elektrické stroje a prístroje na leštenie; šijacie stroje; nitovacie stroje; miešačky; betónové miešačky (stroje); vysávače; zdvíhacie zariadenia, zdvíhadlá, zdviháky, elevátory; žeriavy; kladkostroje; navijaky; čerpadlá, pumpy (stroje); kompresory (stroje); ploché spätné ventily, klapky, záklopky (časti strojov); redukčné ventily časti strojov); regulátory (časti strojov)]; elektrické letovacie pištole; elektrické zváračky (stroje); horáky na kyslíkové rezacie stroje; kyslíkové rezacie stroje; rezacie stroje; ložiská (časti strojov); upchávky (časti strojov); poľnohospodárske stoje; kosačky; kosačky na trávniky (stroje); nože do kosačiek; mlynčeky na obilie; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
08 - Príbor - nože, vidličky a lyžice; strieborný riad alebo príbor; naberačky; nože, škrabky na zeleninu; škrabky na ryby; klieštiky na cukor; neelektrické krájače na pizzu; neelektrické krájače syrov; neelektrické krájače vajec; krájače na zeleninu; luskáčiky s výnimkou luskáčikov z drahých kovov; otvárače na konzervy s výnimkou elektrických; otvárače na ustrice; sekáčiky na mäso (ručné nástroje); tĺčiky; nože do mlynčekov (ručné nástroje); česáky (ručné nástroje); sekáčiky (ručné nástroje); žehličky, hladičky s výnimkou elektrických; dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj); kuričské náradie; ručná hustilka; obaly a puzdrá na holiace strojčeky, žiletky, britvy; manikúrové a pedikúrové súpravy elektrické aj neelektrické; elektrické alebo neelektrické pilníky na nechty; elektrické alebo neelektrické kliešte na nechty; elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty; škatuľky s ručnými nástrojmi na nechty; holiace potreby, puzdrá na holiace potreby; kazety na holiace strojčeky; elektrické aj neelektrické britvy, holiace strojčeky; nožnice na strihanie fúzov a brady; holiace čepele; depilačné strojčeky, elektrické aj neelektrické; epilačné pinzety; elektrické alebo neelektrické nožnice na strihanie vlasov; ručné strojčeky na strihanie; pomôcky na ondulovanie vlasov s výnimkou elektrických; kulmy (na kučeravenie vlasov); želiezka na kaderenie vlasov; klieštiky na očné riasy; zariadenia na prepichnutie uší; pinzety, kliešte; ručné poľnohospodárske náradie na ručný pohon; záhradné náradie na ručný pohon; zariadenia na ničenie rastlinných škodcov, parazitov; ručné rozprašovače, striekačky na rozprašovanie insekticídov, prípravkov proti hmyzu; záhradnícke nožnice, veľké záhradnícke nožnice; štepárske nástroje; štepárske nože; strihacie kliešte na prerezávanie stromov; nožnice na trávniky a živé ploty (ručné náradie); záhradnícke nože, lesné sekáče; kosy; články na kosy; kosáky; oslice, osličky na kosu; držiaky na osličky; hrable (ručné náradie); mlaty; kyje; sekery, sekerky; sochory; tešly (tesárske sekery); štiepacie sekery; motyky, motyčky na okopávanie, plečky (ako ručné náradie); vyorávače (ručné nástroje); rýle; vidly; krompáče; čakany; lopaty (ručné náradie); lopatky na sadenie alebo presádzanie; oberače na ovocie (ručné náradie); bitúnkové zariadenia a nástroje na zabíjanie a primárne opracovanie jatočných zvierat; prístroje na omračovanie dobytka pred porážkou; zariadenia a nástroje na sťahovanie koží zvierat, dobytka a jatočných zvierat; nože na konské kopytá; nástroje na značkovanie rožného statku; značkovače na dobytok; vypaľovacie želiezka (značkovače); strihače; strihacie strojčeky; nožnice na dobytok; harpúny, harpúny na lovenie rýb; nožiarsky tovar; nože; vreckové nožíky; lovecké nože; dýky; obojručné nože; sečné a bodné zbrane; šable; mačety; bodáky; kyjanice; boxery (zbrane); čepele nožov; čepele, nože (zbrane); dlabacie sekery; meče; pošvy na meče; nožnice na knôty; nožnice; nože nožníc; obušky, palice; sekáče, sekačky, rezačky; ostriace nástroje, ostričky; brúsne nástroje; nástrojové brúsky; brúsky (ručné náradie); brúsky na kladivá; brúsne kamene; brúsne kotúče; brusy, osly; ocieľky; remene na ostrenie; remene na žiletky; ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); dierovače (ako nástroje); paginovačky (číslovačky); perforačné nástroje (ručné nástroje); nástroje na predierkovanie lístkov; kovové prípravky na razenie; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); rezačky; orezávačky (ručné nástroje); leštiace, glazúrovacie nástroje; lejacie panvy; razidlá (ručné nástroje); rohatky so západkou (ručné nástroje); ručné náradie na dekantáciu kvapalín; ručné pištole na vtláčanie tmelu; upchávačky (ručné náradie); ručné závitové zdviháky; spájkovačky s výnimkou elektrických; ťažobné tyče (baníctvo); valcovačky na drôty a kovové pásky (ručné nástroje); zváracie horáky, zváračské prístroje na plyn; autogénne horáky na rezanie; kovové tvárniace nástroje; napínadlá na kovové drôty a pásky (ručné nástroje); zveráky; zveráky pre stolárov a debnárov; buchary (kladivá); barany, ubíjačky (ručné nástroje); kladivá (ručné nástroje); kamenárske alebo murárske kladivá; murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); tĺčiky (ručné nástroje); razník klincov; nitovacie kladivá (ručné nástroje); nitovačky (ručné nástroje); vyťahovače na klince (ručný nástroj); kliešte, klieštiky; skrutkovače; kľúče, kľúče na matice ako na ručné nástroje, pílky (ručné náradie); oblúkové píly; pílové listy (ako časti ručných nástrojov); listy píly, radlice (ručné nástroje a náradie); lupienkové píly; rámy na ručné píly; držiaky na pílky; hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); dláta, rydlá, vrtáky, hroty (ručné náradie a nástroje); duté dláta (ručné nástroje); hoblíky (ručný nástroj); drážkové hoblíky; rezné nože hoblíkov; želiezka hoblíkov; čapovacie dláta; vŕtačky na ručný pohon, ručné vŕtačky; nebožiece, vrtáky (ručné nástroje); upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); stolárske vrtáky; priebojníky; jamkovače (ručné nástroje); pilníky (nástroje); škrabáky (ručné nástroje); škrabky (ručné nástroje); rašple (ručné nástroje); ihlové pilníky; rydlá (ručné nástroje); rytecké ihly; navliekacie očká na ihly; navliekače nití; šidlá (ručné nástroje); šidlo na rozpletanie lán; ručné frézy; frézovacie tŕne; fazetovače (ručné náradie); výstružníky; objímky výstružníkov; ryhovače (ručné nástroje); nástroje na rezanie rúry, rúrkolezy; rezače závitov; závitníky (ručné nástroje); osnovné návoje, výsuvné časti podpier na závitníky; žliabkovače (ručné nástroje); železné nástroje na žliabkovanie; kliny; obuvnícke kopytá; opasky, remene na nosenie náradia; ručné nástroje na opletanie; sklenársky diamant (časť ručných nástrojov); škripce; špachtle, stierky, ako ručné náradie; tesnenia oceľové; uholníky (ručné nástroje); extirpátory (ručné nástroje); horolezecké čakany; hrable na golf; krúžkové platne; misky na peniaze; páčidlá na poklopy; rozpínačky (ručné náradia); roztierky; trecie misky; valchy (ručné nástroje); vojenské lopatky; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
09 - Meracie pomôcky a prístroje; presné meracie prístroje; logy (meracie nástroje); meradlá; mierky; závitníkové kalibre; prizmy (optika); zariadenia na meranie vzdialenosti; metre; posuvné meradlá; posuvné meradlo, kaliber; uhlomery; pravítka, lineáre, metre; tesárske pravítka; mikrometre; meračský stôl; krajčírske metre; výškomery; prístroje na meracie hrúbky kože; kalibračné krúžky; diaľkomery; prístroje a nástroje na meranie objemu; odmerky zo skla; stroje, prístroje a nástroje na váženie; váhy; závažia; presné váhy, analytické; zariadenia na meranie tlaku; manometre, tlakomery, ukazovatele tlaku; vákuové manometre; barometre; rýchlomery, tachometre; otáčkomery; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; prístroje na kontrolu tepla; teplomery s výnimkou lekárskych; snímače teploty; termostaty; elektrické meracie zariadenia; ampérmetre; ohmmetre; zariadenia na meranie hladiny vody (vodoznaky); ukazovatele hladiny vody; urinometre; variometre; verniere; viskozimetre; vlhkomery, hygromery; vlnomery; vzduchomery; planimetre; plynomery; pyrometre; počítadlá; anemometre, vetromery; apertometre; chronografy; chronometre ako prístroje; cukromery; denzitometre; galvanometre; hustomery; liehomery, liehové manometre; hydrometre, vodomery; kvantomery; dynamometer; fotometre; prístroje na zaznamenávanie času; indikátory; indikátory množstva; zariadenia na elektrické zváranie; elektrické zváracie prístroje a zariadenia; zváracie elektródy; zváračské prilby; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; materiály na elektrické a telefónne vedenie (drôty, káble); objímky; spojky; manšón na elektrické káble; elektrické kontakty; zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky; koncovky (elektrotechnika); elektrické batérie; batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); prístroje na rozbor vzduchu; mechanické značky; vodováhy, libely; olovká; geodetické nivelačné, meračské laty, výtyčky; zememeračské prístroje a nástroje; teodolity; ďalekohľady; buzoly, kompasy; nástroje na určovanie azimutu; nivelačné nástroje; olovnice; periskopy; ochranné oblečenie, obleky, obuv proti mrazom, radiácii a ohňu, aj azbestové; ochranné rukavice; ochranné helmy; ochranné zariadenia, rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely; ochranné prilby na šport; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; maloobchodné služby v oblasti ručných nástrojov, železiarskeho tovaru a ručného elektrického náradia; reklama; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek; prenájom reklamných priestorov; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti; sprostredkovanie uvedených služieb.
36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovatelia nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; prenájom automobilov; skladovanie; skladovanie tovaru; prenájom garáží; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.15.08, 26.07.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLS - TECHNACO, s.r.o.; Sasinkova 37, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  811789 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  09. 06. 2003 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; CZ; DE; HU; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  20.12.2012 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.12.2012 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2003 3/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.09.2003 9/2003 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.02.2004 2/2004 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.09.2010 9/2010 TC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 03.09.2013 9/2013 MA3M
 
POZ 3750-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 23.12.2002 2 500,00 SKK
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.12.2002 5 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.06.2010 16,50 EUR 03.12.2010 16,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.07.2010 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3750-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 20.12.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 20.12.2002 Typ Doručené
Plná moc 23.12.2002 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 23.12.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.12.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 23.12.2002 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 30.12.2002 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.12.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 29.01.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 10.02.2003 Typ Interné listy
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 16.06.2003 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 17.06.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 17.06.2003 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2003 Typ Odoslané
List z OMPI 06.08.2003 Typ Doručené
List z OMPI 08.10.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (FR) 13.10.2003 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 27.10.2003 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (FR) 28.10.2003 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 20.11.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.01.2004 Typ Odoslané
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 30.04.2004 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 03.06.2004 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 08.03.2005 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.05.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 03.06.2010 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2010 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 29.06.2010 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.07.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2010 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 12.08.2010 Typ Doručené
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 10.11.2010 Typ Odoslané
vnútrospisový list 01.12.2010 Typ Interné listy
POZ 3750-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.07.2010 SLS - TECHNACO, s.r.o. TECHNACO, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku