Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 374-95
(111)  Trademark Number  181162 
(151)  Registration Date  23.06.1998 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  08.02.2015 
(210)  Application Number  374-95 
(220)  Application Date  08.02.1995 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.03.1998 
(450)  Publication of Registration Date  09.09.1998 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Pivo. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  FLORÉN 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne; SK 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  08.02.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.1998 03/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.09.1998 09/1998 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.07.2004 07/2004 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.04.2005 04/2005 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2009 08/2009 PC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 02.06.2015 06/2015 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 374-95
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 374-95
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 08.02.1995 Type Delivered
2 F0011 Popl. za prihlášku 10.03.1995 Type Payment
3 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.12.1996 Type Delivered
4 vyžiadanie poplatku 11.11.1997 Type Sent document
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
6 výsledok rešerše 10.11.1997 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 02.12.1997 Type Internal Letter
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.03.1998 Type Delivered
10 pokyn na zverejnenie POZ 09.06.1998 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.07.1998 Type Sent document
12 Žiadosť o zmenu adresy 15.02.1999 Type Delivered
13 vyžiadanie poplatku 21.12.1999 Type Sent document
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
15 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 11.01.2000 Type Internal Letter
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2000 Type Sent document
17 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2004 Type Delivered
17a Doklad o prevode 08.03.2004 Type Delivered
18 vyžiadanie poplatku 02.04.2004 Type Sent document
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2004 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2004 Type Sent document
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.02.2005 Type Delivered
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.02.2005 Type Payment
23 dodatok k osvedčeniu OZ 03.03.2005 Type Sent document
24 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 10.12.2007 Type Delivered
24a Licenčná zmluva 10.12.2007 Type Delivered
25 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2007 Type Delivered
25a Doklad o prevode 27.12.2007 Type Delivered
26 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Type Sent document
27 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Type Sent document
28 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Type Sent document
29 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Type Sent document
30 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2009 Type Delivered
30a Plná moc 27.03.2009 Type Delivered
31 vyžiadanie poplatku 06.05.2009 Type Sent document
32 Avízo o platbe 26.05.2009 Type Delivered
33 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2009 Type Payment
34 Avízo o platbe 28.05.2009 Type Delivered
35 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Type Sent document
36 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2014 Type Delivered
36a Plná moc 14.02.2014 Type Delivered
36b Doklad o podniku/podnikateľovi 14.02.2014 Type Delivered
37 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.02.2014 Type Delivered
38 vyžiadanie poplatku 29.04.2014 Type Sent document
39 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.05.2014 Type Payment
40 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Type Sent document
41 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.01.2015 Type Delivered
42 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.02.2015 Type Sent document
43 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2015 Type Payment
44 dodatok k osvedčeniu OZ 13.05.2015 Type Sent document
45 Žiadosť o zápis prevodu 27.08.2019 Type Delivered
45a Doklad o prevode 27.08.2019 Type Delivered
45b Plná moc 27.08.2019 Type Delivered
46 vyžiadanie poplatku 24.09.2019 Type Sent document
47 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2019 Type Payment
48 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.10.2019 Type Sent document
49 Odpoveď na správu úradu 22.10.2019 Type Delivered
49a Doklad o prevode 22.10.2019 Type Delivered
50 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Type Sent document
POZ 374-95
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Slovenské sladovne, š. p.
HORDEN, a.s.
ESPERIA, a.s.
1 Prevod majiteľa 20.04.2004 Pivovar Stein, a. s. ESPERIA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2004 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Prevod majiteľa 22.06.2009 STEIN beverages a.s. Pivovar Stein, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 22.06.2009 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.06.2014 STEIN FV a.s. STEIN beverages a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 05.06.2014 Belička Ivan, Ing.
7 Prevod majiteľa 08.11.2019 Pivovar STEIGER a.s. STEIN FV a.s.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku