Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 370-2008
(111)  Trademark Number  223148 
(151)  Registration Date  11.11.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  27.02.2018 
(210)  Application Number  370-2008 
(220)  Application Date  27.02.2008 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.08.2008 
(450)  Publication of Registration Date  07.01.2009 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 25 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie, mydlo, výrobky kozmetické, najmä krémy, telové mlieka, výrobky voňavkárske, najmä parfumy, toaletné vody, éterické oleje, vodičky a farby na vlasy, zubné pasty, ústne vody a prášky na zuby, osobné a ústne dezodoranty, vlasové prípravky.
05 - Výrobky veterinárske a farmaceutické, výrobky hygienické v rámci tejto triedy (napr. zdravotné nohavičky, obrúsky napustené farmaceutickými vodičkami, vložky, vata, tampóny), výrobky dietetické pre deti a chorých na liečebné účely, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné, na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  curenzym 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Attorney(s)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.02.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2008 08/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.01.2009 01/2009 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 04.04.2018 04/2018 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 370-2008
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 370-2008
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 27.02.2008 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.03.2008 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2008 Type Payment
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.03.2008 Type Sent document
5 Plná moc 11.04.2008 Type Delivered
6 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 23.04.2008 Type Sent document
7 Plná moc 21.05.2008 Type Delivered
8 výsledok rešerše 09.06.2008 Type Internal Letter
9 pokyn na zverejnenie POZ 13.06.2008 Type Internal Letter
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2008 Type Delivered
10a Plná moc 22.08.2008 Type Delivered
10b Doklad o prevode 22.08.2008 Type Delivered
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2008 Type Payment
12 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 11.09.2008 Type Sent document
13 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 10.09.2008 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2008 Type Sent document
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.01.2018 Type Delivered
15a Sprievodný list 24.01.2018 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.02.2018 Type Sent document
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.03.2018 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 14.03.2018 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis prevodu 11.02.2021 Type Delivered
19a Sprievodný list 11.02.2021 Type Delivered
19b Plná moc 11.02.2021 Type Delivered
20 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Type Sent document
21 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Type Delivered
21a Doklad o prevode 19.03.2021 Type Delivered
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Type Payment
23 dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2021 Type Sent document
POZ 370-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod prihlasovatela 10.09.2008 NOVA COAST INC. PHARMA UNITED INC.
2 Prevod majiteľa 13.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku