Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3669-2001
(111)  Trademark Number  201925 
(151)  Registration Date  10.02.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.12.2011 
(210)  Application Number  3669-2001 
(220)  Application Date  06.12.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.11.2002 
(450)  Publication of Registration Date  02.05.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 02, 17 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Tmel na pneumatiky, tmel na opravy rozbitých predmetov, spojovacia pasta, lepidlá iné ako kancelárske a pre domácnosť, lepidlá na obuv, lepidlá na papierové tapety, lepidlá na plagáty, lepidlá škrobové okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť, lepidlá, tmely, spojivá na obkladačky, lepidlá na kožu, lepivé prípravky na ošetrenie stromov, aerosóly.
02 - Tmel sklársky, lepidlá do farieb, akrylátové farby.
17 - Materiály na tesnenie a izoláciu, polyuretánové peny. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Den Braven Czech and Slovak a.s.; Úvalno 353, 793 91 Úvalno; CZ 
(740)  Attorney(s)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.12.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.04.2012 04/2012 PC3M
 
POZ 3669-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3669-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.12.2001 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 06.12.2001 Type Delivered
1b Plná moc 06.12.2001 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.01.2002 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.01.2002 Type Payment
4 výsledok rešerše 09.08.2002 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.08.2002 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Type Sent document
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.10.2011 Type Delivered
8 Sprievodný list 20.10.2011 Type Delivered
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2011 Type Delivered
9a Doklad o podniku/podnikateľovi 20.10.2011 Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.11.2011 Type Delivered
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2011 Type Payment
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2011 Type Payment
13 vyžiadanie poplatku 01.12.2011 Type Sent document
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 01.12.2011 Type Sent document
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.11.2011 Type Payment
16 Plná moc 29.11.2011 Type Delivered
17 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.12.2011 Type Sent document
18 Odpoveď na správu úradu 26.01.2012 Type Delivered
18a Plná moc 26.01.2012 Type Delivered
18b Doklad 26.01.2012 Type Delivered
19 všeobecný referátnik 16.02.2012 Type Sent document
20 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Type Sent document
21 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 08.08.2012 Type Sent document
22 vnútrospisový list 06.09.2012 Type Internal Letter
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.04.2021 Type Delivered
POZ 3669-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 15.02.2012 Den Braven Czech and Slovak a.s. Den Braven Czech and Slovak, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.02.2012 Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr. Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku