Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3665-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201992 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3665-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Minerálne vody, minerálne vody sýtené, ochutené alebo inak upravené; iné nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.01, 25.01.15, 26.01.19, 26.01.22, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie