Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3659-2002
(111)  Trademark Number  205315 
(151)  Registration Date  10.02.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.12.2022 
(210)  Application Number  3659-2002 
(220)  Application Date  12.12.2002 
(310)  Priority Number  76/419771 
(320)  Priority Date  12.06.2002 
(330)  Country or Authority of Priority  US 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.11.2003 
(450)  Publication of Registration Date  04.05.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky, najmä inhibítor proteinázy, ako je inhibítor alfa-1 proteinázy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ARALAST 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Baxalta Incorporated; 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015; US 
(740)  Attorney(s)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.12.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.06.2004 6/2004 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2015 9/2015 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 3659-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2002 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.03.2004 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.11.2012 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2015 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3659-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 12.12.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.12.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2002 Type Payment
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.01.2003 Type Sent document
Plná moc 25.02.2003 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 25.02.2003 Type Delivered
výsledok rešerše 27.08.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 27.08.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.02.2004 Type Sent document
Plná moc 17.03.2004 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 17.03.2004 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.03.2004 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2004 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 25.10.2012 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.11.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2015 Type Delivered
Doklad o prevode 15.06.2015 Type Delivered
Plná moc 15.06.2015 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.06.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Type Delivered
všeobecný referátnik 14.12.2017 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 05.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 06.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Type Sent document
POZ 3659-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 06.04.2004 Baxter International Inc. Alpha Therapeutic Corporation, A California corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2004 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Prevod majiteľa 31.07.2015 Baxalta Incorporated Baxter International Inc.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 31.07.2015 Čermák Jiří, JUDr. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
5 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 13.12.2017 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku