Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3650-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201988 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3650-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické a parafarmaceutické, vitamíny, minerály a stopové prvky, diétne a nutričné prípravky a liečivá, medicinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami, vitamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, minerály a multiminerálové preparáty, bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo kapsuly, alebo žuvačky s liečivými prísadami, dietetické látky upravené na lekárske účely, minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely, diétne potraviny upravené na lekárske účely, doplnky výživové na lekárske účely, bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, chemické prípravky na lekárske účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely, tuky na lekárske účely, liečivé soli, tinktúry na lekárske účely, bylinné výťažky alebo sirupy, vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám, droždie na farmaceutické účely; potravinové doplnky s liečivými účinkami, výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako instantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych, alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu; proteín na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky a prípravky na výživu, prípravky zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom, želatína, želatínové výrobky a prípravky na výživu, tuky jedlé, oleje jedlé, extrakty z chalúh ako výživa; výživné prípravky na denné doplnenie stravy ako instantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych, alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru, mlieko, mliečne výrobky, jogurty konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina, polievky, vývary, bujóny.
30 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky rastlinného pôvodu; cukrovinky, žuvačky, bonbóny, zmrzliny, pekárske výrobky, cukrárske výrobky, kakao, káva, čaj, čokoláda, nápoje čokoládové, čajové, kakaové alebo kávové, potraviny a pokrmy z obilnín na ľudskú spotrebu, cestoviny, müsli, med, propolis na ľudskú potrebu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Ibuparax 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WALMARK, a. s.; Oldřichovice č. 44, 739 61 Třinec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
 
POZ 3650-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3650-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 04.12.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.12.2001 Typ Doručené
2a Plná moc 06.12.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.08.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.08.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.05.2011 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.06.2011 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.03.2017 Typ Doručené
10a Plná moc 27.03.2017 Typ Doručené
11 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.04.2017 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2017 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 15.12.2017 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Typ Doručené
POZ 3650-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 31.05.2017 Čermák Jiří, JUDr. Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
2 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 14.12.2017 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku