Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 365-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  365-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 08, 11, 12, 19, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Drobný železiarsky tovar; kovové káble a drôty okrem elektrických; kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; kovové stavebné materiály; kovy a ich zliatiny, rudy; prenosné kovové stavby; trezory; oceľ (surovina alebo polotovar); zliatiny ocele; pásová oceľ; oceľový drôt; oceľová liatina; oceľové stožiare; oceľové rolety; oceľový plech; oceľové rúrky; oceľové rúry; kovové spony strojových remeňov; železničné výhybky; kovové dýzy; argentán, pakfón; hliník; bronz; hliníkový drôt; pätky kotiev; kovové dýzové nadstavce; kovové závory; kovové stožiare; kovové tyče; pasce na divú zver; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; ložiskové kovy; kovové chrániče na stromy; príručné pokladnice (kovové alebo nekovové); strieborné spájky; postriebrené cínové zliatiny; kovové vystužovacie materiály do betónu; trezory (kovové alebo nekovové); kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; kovové podložky; kovové krúžky; kovové prstence; dverové závesy; kovové podlahové dlaždice; ostnatý drôt; tyče kovových zábradlí; berýlium (glucínium); reťaze pre rožný statok; rohatiny; biele kovy; pancierové plechy; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové fľaše [nádoby] na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové identifikačné náramky; predvalky; zliatiny na spájky; kovové príruby; bronzové náhrobky; umelecké diela z bronzu; lanovkové laná; kovové koncové svorky na laná; kadmium; kovové vyrovnávacie podložky; kovové hroty na vychádzkové palice; kovové nádoby na skladovanie kyselín; bezpečnostné schránky (pokladničky); hafnium; kovové reťaze; kovové bezpečnostné reťaze; kovové spojky na reťaze; kovové kostry stavieb; kovové vodiace kladky na okná; kovové rúry ústredného kúrenia; klince na konské podkovy; kovové kolíky; chróm; ferochróm; chrómové rudy; kovové klinové závlačky; kovové kľúče; klince; cvoky (krátke klince); kovové stenové príchytky (kolíky); kobalt (surovina); kovové materiály na železničné trate; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové vodovodné potrubia; objímky (železiarsky tovar); konzervové plechovky; kovové nádoby na skladovanie alebo dopravu; prídržné koľajnice; kokily (lejárstvo); nákovy; kovové rohové lišty striech; kovové potrubné kolená; kovové dvere; kovové napínadlá remeňov; kovové skoby (kramle); kovové závesné háky; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovanie na okná; drôt; meď (surovina alebo polotovar); medené krúžky; kovové rúrkové výstuže; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; škrabáky na obuv; kovové drenážne rúry; železo (surovina alebo polotovar); kovové skrutky; biely plech na balenie; kovové poštové schránky; kovové dverové zvonce (neelektrické); ostrohy; kovové uholníky pre stavebníctvo; kovové schodiská; kovové prvky na zatváranie okien; kovové rúrky; kovové rúry; koľajnice; kovanie na okná; pásové železo; železný drôt; liatina (surovina alebo polotovar); železná ruda; kovové neelektrické zatvárače dverí; feromolybdén; feromsilícium; ferotitán; ferovolfrám; kovania pre stavebníctvo; kolíky (drobný železiarsky tovar); skrutky s okom; kovové zámky (nie elektrické); galenit (minerál); plomby (olovené pečate); germánium; kovové veterníky; stúpacie železá; kovové formy na ľad; mazacie čapy; kovové mreže; pružinové zámky; indium; kovové značky na vozidlá; kovové žalúzie; mosadz (surovina alebo polotovar); kovové vonkajšie rolety; kovové odpaľovacie rampy; kovové lišty; kovové piliny; kovové schodnice; limonit; ingoty; kovové preklady; kovové posteľové kolieska; kovové zámkové zástrčky; predvalcované bloky (výrobky metalurgie); horčík; kovové prenosné stavby; kovové krúžky na rukoväte; kovové objímky na potrubia; mangán; kovové manipulačné palety; kovové prepravné palety; kovové schody; kovové markízy (stavebníctvo); kovové dverové klopadlá; putá; kovy (suroviny alebo polotovary); kovové rudy; drôtené pletivo; pyroforické kovy; kovové kolieska na nábytok; kovové štetovnice; molybdén; kovové pamätníky; upínacie čeľuste zverákov; kovové plášte budov (stavebníctvo); nikel; niób; kovové žľaby pre stavebníctvo; kovové domové čísla (nesvietiace); kovové okenice; kovové palisády; kovové koše; kovové signalizačné panely (nie svetelné, nie mechanické); kovové obklady stien a priečok (stavebníctvo); kovové háčiky vešiakov na odevy; kovové klziská (stavebníctvo); západky zámok; kovové stĺpy; pružiny (železiarsky tovar); kovové kladky (nie časti strojov); kovové stanové kolíky; kovové stropy; kovové podlahy; kovové obklady pre stavebníctvo; železničné točne; kovové škridly; olovo (surovina alebo polotovar); kovové dosky na skoky do vody; kovové dverové kľučky; kovové nity; kovové brány; kovové výplne dverí; kovové dverové zástrčky; kovové krúžky na kľúče; kovové telegrafné stĺpy; zinok; kovové stropné nosníky; kovové nosníky; kovové prefabrikované nástupištia; drobný železiarsky tovar; kovové míľniky (nie svetelné, nie mechanické); kovové rúrkové spojky; napínadlá drôtov; kovové obalové nádoby; kovové nádrže; kovové dverové prahy; kovové značky (nie svetelné, nie mechanické); kovové konštrukcie prenosných skleníkov; kovové zámky vozidiel; kovové zarážky; kovové silá; zvonce pre zvieratá; zvončeky; spájkovací drôt; kovové ventily (nie časti strojov); kovové sochy; kovové železničné podvaly; tantal (kov); dverové zástrčky; prenosné nákovy; napínače; titán; kovové strechy; tombak; kovové hrobky; kovové turnikety; kovové pletivo; volfrám; kovové potrubia; vanádium; kovové okenné krídla; objímky, prstence; kovové voliéry (stavebné konštrukcie); zirkónium; oceľové guľky; oceľové stavebné konštrukcie; kovové armatúry na potrubia na stlačený vzduch; drôty z kovových zliatin (nie poistkových); kovové zliatiny; alobal (hliníková fólia); kotevné pilóty; kovové plávajúce móla na kotvenie lodí; kotvy; kovové lamelové obloženie; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové vystužovacie materiály na hnacie remene; kovové umelecké diela; kovové maltovnice; kovové vtáčie napájadlá (stavebné konštrukcie); kovové bóje (nie svetelné); napínače železných pások; kovové viazacie pásky; viazacie drôty; kovové sudy (barely); kovové obruče na sudy; kovové sudy; kovové bazény (stavebné konštrukcie); kovový stavebný materiál; kovové debnenia na betónové konštrukcie; kovové zariadenia na umiestnenie bicyklov; kovová dlažba chodníkov;kovové skrinky, krabice; kovové zátky; kovové uzávery; kovové pracky (železiarsky tovar); kovové uzávery na fľaše; kovové korunkové uzávery na fľaše; kovové držadlá, kľučky; kovové tyče na tvrdé spájkovanie; zváracie a spájkovacie tyče; kovové tyče na zváranie; kovové pásy na manipulovanie s nákladmi; kovové slučky na manipulovanie s nákladmi; kovové busty; kovové kabíny na prezliekanie; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové káble (nie elektrické); kovové spojovacie objímky na potrubia; kovové svorky na káble a rúry; kovové káblové príchytky alebo svorky; kovové okenné rámy; kovové skleníkové rámy; kovové rošty; kovové kryty komínov; kovové viazacie pásky pre poľnohospodárstvo; kovové otvárače dverí (nie elektrické); kovové obkladačky pre stavebníctvo; kovové podlahové dlažby; kovové krypty; kovanie na rakvy; kovové nakladacie palety; kovové železničné ložné miery (obrysnice); kovové pánty,závesy; kovové nosné konštrukcie stavieb; kovové zárubne; kovové materiály na lanové dráhy; kovové komínové striešky; kovové odkvapové žľaby;kovové klapky drenážnych rúrok; kovové priečky; kovové výstuže ropných vrtov; kovové nádrže na tekuté palivá; kovové stavebné konštrukcie; kovové flotačné kontajnery; kovové laná; kovové rímsy; kovové ozdobné lišty (rímsy); kovové rohové lišty; kovové okná; kované dverové súčasti; vodiace kladky na posuvné dvere; kovové poklopy; kovové strešné krytiny; kovové príchytky na bridlicovú krytinu; kovové vešiakové háčiky; neizolovaný medený drôt;kovové kade; kovové schodišťové stupne; kovové odkvapové rúry; kovové navijaky na navíjanie hadíc (nie mechanické); kovové zásobníky na uteráky (upevnené); kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové lešenia; kovové rebríky; mobilné kovové schody na nástup alebo výstup cestujúcich; kovové viazacie pásky; kovové matice; kovové stĺpy elektrického vedenia; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové obruby hrobov; kovové ploty; kovové cievky na navíjanie hadíc (nie mechanické); kovové vývesné štíty; kovové podpery;cín; pocínovaný plech; staniol; plech; kovové uzávery na tašky; kovanie na nábytok; kovové stavebné panely; kovové figuríny; kovové sošky; napínače na kovové pásy; kovové lejárske formy; kovové náhrobné tabule; kovové pomníky; kovové náhrobné dosky; kovové náhrobné stély; kovové pamätné tabule; kovové zásteny ku kozubom; kovové stojany na sudy; kovanie na postele; kovové dverové súčasti; kovové vrchnáky na nádoby; kovové viazacie pásky na snopy; kovové cestné zvodidlá; kovové nádoby; kovové truhlice; kovové identifikačné štítky;kovové poznávacie značky; kovové registračné značky; cermet (kovovokeramický žiaruvzdorný materiál); kovové kohútiky na sudy; kovové reklamné stĺpy; kovové bóje na kotvenie plavidiel; kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové potrubia ventilačných a klimatizačných zariadení; kovové fólie na balenie; mäkké spájky, zlaté; kovové násypníky (nie mechanické); kovové písmená a číslice (nie tlačiarenské znaky); kovové potrubné odbočky; kovové tlakové potrubia; kovové telefónne búdky; kovové skrinky na náradie (prázdne); kovové debny na náradie (prázdne); kovové kuríny; kovové zarážky na blokovanie kolies automobilov pri nesprávnom parkovaní; oceľové laná; kovové rámiky na sieťky proti hmyzu; kovové skoby (horolezecký výstroj); kozubové rošty na nožičkách (kozlíky);kovy v prášku; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; kovové altánky (stavebné konštrukcie); kovové stajne; kovové prefabrikované domy (súbory dielcov); kovové podnosy; kovové pouličné kanály; plechové závitové uzávery na fľaše; zariadenia na otváranie okien (neelektrické); zariadenia na zatváranie okien (neelektrické); kovové obkladačky;kovové dlaždice; kovové dlaždice pre stavebníctvo; kovové schodíky; kovové strechy so zabudovanými solárnymi článkami; kovové pancierové dvere; kovové vaňové držadlá;kovové dávkovače vreciek na psie výkaly, upevnené; kovové fólie alebo prášky do 3D tlačiarní; kovové zámkové zástrčky na okná; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové škridly; kovové balustrády (stĺpikové zábradlia); kovové plášte pre stavebníctvo; tyče z ocele valcovanej za tepla; tyče z lesklej ocele; kovové tyče so závitom; tyče z ťahaného a lešteného kovu; kovové háky na zavesenie tašky; kovové uholníky na nábytok; kovové štítky; kovové kanistry; kovové oporné tyče k rastlinám alebo stromom; kovové vlajkové stožiare;kovové štipce na uzatváranie vreciek; kovové obuvnícke klince; kovové spodné vrstvy podpätkov; elektronické trezory; kovové skladacie dvere; kovové výlisky pre stavebníctvo; kovové kozubové rímsy; kovové nájazdové rampy; kovové kríže okrem šperkov; kovové kyvné dvere; kovové nádoby na vypúšťaný olej; kovové žŕdky na zástavy; kovové uzávery; kovové harmonikové dvere; kovové krbové rošty; prenosné kovové zvukotesné kabíny; kovové akustické panely; kovové rámy pre záhradníctvo (na pareniská, fóliovníky).
07 - Poľnohospodárske náradie (okrem náradia na ručný pohon); cestné stavebné stroje; obrábacie stroje a náradie na elektrický pohon; oceliarske konvertory; dávkovače lepiacej pásky (stroje); miešadlá (stroje); poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske elevátory; cestné valce;výťahy; zdvíhadlá, elevátory; miešačky; stroje na pačokovanie; samohybné zametacie stroje; podstavce pod píly (časti strojov); pásy na dopravníky; pásové dopravníky; bubny (časti strojov); skrine (klietky, schránky) strojov; podstavce (stojany, rámy) strojov; mlyny (stroje);mláťačky; trepacie, vyklepávacie stroje; betónové miešačky (stroje); drevoobrábacie stroje; zachytávače a zberače blata (stroje); závitorezy (stroje); premývacie stroje; kefy (časti strojov); buldozéry; mechanické lopatové nakladače; dlabačky (stroje); odstredivé mlyny; odstredivé čerpadlá; frézovačky (stroje); ložiskové telesá (stroje); montážne závesy (časti strojov); banské stroje na dobývanie uhlia; nákladné výťahy; nakladacie rampy; ohýbačky (stroje); elektrické nožnice na plech; elektrické nožnice; strojové sekáče; rezačky (stroje); zdviháky (stroje); priemyselné triediace stroje; rezacie stroje; baliace stroje; eskalátory (pohyblivé schody); čerpadlá (časti strojov a motorov); stroje na ťahanie kovov; rýpadlá; pumpy na mazanie; razidlá (stroje); žliabkovačka, drážkovačka (strojové náradie); vodiace zariadenia (časti strojov); nástrojové brúsky, ostričky (stroje); pílové listy (časti strojov);valcovne; zdvíhacie zariadenia; kladivá (časti strojov); pneumatické kladivá; maliarske stroje; vŕtacie stroje; stroje na opracovanie kameňa; čerpadlá, pumpy (stroje); mostové žeriavy; brúsky (stroje); píly (stroje); banské stroje; statory (časti strojov); farbiace stroje; stroje na opracovanie skla; stroje na výstavbu železníc; nástrojové brúsky; stroje na zemné práce, exkavátory; stroje na lisovanie odpadu; automatické manipulátory (stroje); žeriavy;pneumatický riadiaci mechanizmus strojov a motorov; elektrické kladivá; expanzné nádoby (časti strojov); diamanty na rezanie (časti strojov); baliace stroje; pneumatické zariadenia na otváranie a zatváranie dverí (časti strojov); zariadenia na ovládanie výťahu; mobilné drviace stroje; zhutňovacie stroje (ubíjadlá); stroje na vnútorné čistenie potrubí; elektrické skrutkovače.
08 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon); brúsne nástroje; brúsne kamene; vyvrtávacie tyče (ručné nástroje); výstružníky; objímky výstružníkov; nadstavce na závitníky; maliarske špachtle; špachtle, stierky (ručné náradie); uholníky (ručné nástroje); oblúkové píly; vyťahovače klincov na ručný pohon; ručné zdviháky; ručné vŕtačky; drážkovacie dláta;dlabacie sekery; drážkovacie sekery; vyťahovače klincov (ručné nástroje); nitovacie kladivá (ručné nástroje); hoblíky (ručné nástroje); pinzety (klieštiky); rydlá (ručné nástroje); kovové škárovačky; lupienkové píly; obojručné nože; prierazníky; pílky (ručné náradie); montážne kľúče (ručné nástroje); ručné nástroje a náradie na ručný pohon; rezačky; ručné ubíjačky zeminy; ručné frézy; murárske hladidlá; razidlá (ručné nástroje); kovové obrábacie nástroje; nebožiece (ručné nástroje); zveráky (tesárske a stolárske); nože, pílové listy, radlice (ručné nástroje a náradie); dláta, rydlá; tĺčiky (ručné nástroje); upchávačky (ručné nástroje); jamkovače (ručné nástroje); hobľovacie nože; fazetovače (ručné náradie); závitníky (ručné nástroje); zemné vrtáky (ručné nástroje); skrutkovače (nie elektrické); nástroje na rezanie rúr; vŕtačky na ručný pohon; brúsky (ručné náradie); brúsne kotúče; orezávacie nože; miešadlá na farby.
11 - Klimatizačné zariadenia; teplovzdušné zariadenia; inštalačný materiál na vane; ohrievače vody (bojlery); bojlery (nie časti strojov); vykurovacie telesá; vykurovacie zariadenia,vyhrievacie zariadenia; teplovodné vykurovacie zariadenia; elektrické vykurovacie telesá; vodovodné zariadenia; klimatizačné prístroje; potrubia (časti sanitnej inštalácie); zariadenia na úpravu vody; zariadenia na chladenie vody; osvetľovacie prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; plynové bojlery; chladiace zariadenia na kvapaliny; ochladzovacie zariadenia a stroje; chladiace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a zariadenia; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; vetracie zariadenia; tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; čisté komory (sanitné inštalácie); prístroje a zariadenia podlahového kúrenia.
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode; zdvíhacie vozíky; železničné spriahadlá; spriahadlá pozemných vozidiel; visuté dopravníky; letecké dopravné prostriedky; teplovzdušné balóny; duše pneumatík; náradie na opravu duší pneumatík; vzduchové pumpy (výbava automobilov); závesné tlmiče na dopravné prostriedky; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; obojživelné lietadlá; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; protišmykové reťaze; opierky hlavy na sedadlá automobilov; kropiace vozidlá; ťažné zariadenia vozidiel; autobusy; autokary; lode, člny; nákladné autá,kamióny; automobilové kapoty; automobilové reťaze; automobilové podvozky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; kompy; nosiče batožiny na vozidlá; plášte na kolesá vozidiel; ventily na automobilové pneumatiky; okolesníky železničných kolies; torzné tyče vozidiel; kostry plavidiel; lodné háky; lodné kormidlá; vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode; naklonené roviny na spúšťanie člnov; lodné skrutky na člny; veslá; vyklápače (časti nákladných automobilov); kolesá na banské vozíky; podvozky železničných vozňov; kabíny lanovej dráhy; kesóny (dopravné prostriedky); kolesá automobilov; železničný vozový park; banské vozíky; elektromobily; lokomotívy; železničné vozne; električky; prístroje a zariadenia lanovej dráhy; pozemné lanovky; visuté lanovky; turbíny do pozemných vozidiel; dopravné prostriedky na pohyb po zemi,vo vzduchu,po vode alebo po koľajniciach; automobily; osobné automobily; vyklápacie zariadenia (časti železničných vozňov); fúriky; dvojkolesové vozíky; karosérie dopravných prostriedkov; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové remene do pozemných vozidiel; obytné automobily; upratovacie vozíky; obrnené vozidlá; civilné drony; autonómne automobily; autožeriavy; doručovacie drony.
19 - Asfalt,smola,gudrón a bitúmeny; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; nekovové pomníky; nekovové prenosné stavby; nekovové stavebné materiály; reklamné stĺpy (nekovové); alabastrové sklo; alabaster; azbestocement; azbestová malta; bridlica; bridlica (strešná krytina); bridlicová múčka; strešné krokvy; striebronosný piesok; hrnčiarska hlina; žiaruvzdorný kameň; asfalt; asfaltové dlažby; drevené obloženie; nekovové balustrády (stĺpikové zábradlia); bitúmeny; dechtová lepenka (stavebníctvo); baraky,búdy; trhové stánky; strešné šindle; skladacie dvere (nie kovové); betón; dielce,výrobky alebo prefabrikáty z betónu; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; drevo (polotovar); rezivo (stavebné drevo); stavebné drevo; preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pílené drevo; drevené dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; drevené stenové obloženia; cement; smola,živica; tehly; hlina na tehly; spojivá na výrobu brikiet; telefónne búdky (nekovové); kesóny na stavebné práce pod vodou; vápenec; nekovové strešné odkvapové žľaby; lepenka pre stavebníctvo; asfaltová lepenka pre stavebníctvo; šamot; komínové plášte; stavebné konštrukcie (nekovové); materiály na stavbu a povrchy ciest;vápno; stavebná malta; sadra; komíny (nekovové); ohňovzdorné cementové omietky; betónové dlaždice; betónové podpery,stĺpy; bridlice; priečky (nekovové); konštrukcie (nekovové); stavebný papier; stavebné sklo; ozdobné lišty (nekovové); rímsy (nekovové); strešné uholníky (nekovové); uholníky (nekovové); okná (nekovové); dvere (nekovové);poklopy (nekovové); strešné krytiny (nekovové); surová krieda; kremeň; stupne schodov (nekovové); nekovové odkvapové rúry; nekovové vodovodné potrubia; vodovodné ventily (nekovové, nie plastové); lešenia (nekovové); stĺpy elektrického vedenia (nekovové); odbočky, prípojky potrubia (nekovové); obruby hrobov (nekovové); bitúmenové pokrývacie vrstvy na strechy; nosníky (nekovové); stajne (nekovové); podpery (nekovové); plstený materiál pre stavebníctvo; lejárske formy (nekovové); cement na vymazávanie pecí; cement na vymazávanie vysokých pecí; kameň; tabuľové sklo (stavebný materiál); hlina; uhoľný decht; žula (granit); štrk; kameniny pre stavebníctvo; kameninové rúry; sadra (stavebný materiál); žalúzie (nekovové); troska (stavebný materiál); slinkový odpad; vlysy na parketové dlážky; vonkajšie rolety (nekovové, nie textilné); odpaľovacie rampy (nekovové); lišty (nekovové); spojovacie materiály na opravy ciest; parkety (parketové podlahy); nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); preklady (nekovové); svetelná dlažba; makadam; pomníky (nekovové); Sorelov cement; prenosné stavby (nekovové); mramor; sklenené granuly na dopravné značky; pásy a platne zo syntetických materiálov na dopravné značky; nekovové striešky (stavebníctvo); stožiare (nekovové); drevo na výrobu sudov, sudovina; mozaiky pre stavebníctvo; tvárne drevo; rímsy (nekovové); omietky (stavebný materiál); vonkajšie plášte budov (nekovové); úžľabia stavieb (nekovové); olivín pre stavebníctvo; okenice (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); pažnice, štetovnice (nekovové); nekovové signalizačné panely (nie svetelné,nie mechanické); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); nekovové klziská (stavebníctvo); tyče, žrde, bidlá; stavebný kameň; umelý kameň; slinok; náhrobky; náhrobné kamene; tuf; kamenárske výrobky; dlážky (nekovové); stropy,stropné dosky (nekovové); drevené dosky pre stavebníctvo; stavebné obkladové materiály (nekovové); škridly (nekovové); veže na skoky do vody (nekovové); brány (nekovové); výplne dverí (nekovové); telegrafné stĺpy (nekovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); nekovové prefabrikáty nástupíšť; murárske vane a nádrže; materiály na cestné povrchy; dverové prahy (nekovové); trstina pre stavebníctvo; nekovové míľniky (nie svetelné, nie mechanické); nekovové značky (nie svetelné, nie mechanické); piesok okrem lejárskeho; prenosné skleníky (nekovové); kremeň; silá (nekovové); sochy z kameňa,betónu a mramoru; decht; terakota (stavebný materiál); strechy (nekovové); hrobky (nekovové); nekovové altánky (stavebné konštrukcie); železničné podvaly (nekovové); pletivo (nekovové); rámové konštrukcie (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; krídlové okná (nekovové); izolačné sklo pre stavebníctvo; okenné sklo (nie na okná automobilov); vitrážové okná; tabuľové sklo pre stavebníctvo; nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky,latky; xylolit; nekovové kotevné pilóty; plávajúce móla na kotvenie lodí (nekovové); lamelové obloženie (nekovové); akváriá (konštrukcie); nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; netrieštivé sklo; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; nekovové vtáčie napájadlá (stavebníctvo); nekovové nesvietiace bóje; nekovové bazény (stavebníctvo); konštrukčné materiály (nekovové); stavebné materiály (nekovové); debnenie pre stavebníctvo (nekovové); zariadenia na umiestnenie bicyklov (nekovové); dlažby (nekovové); lepenkové platne pre stavebníctvo; busty z kameňa, betónu alebo mramoru; prenosné kabíny na prezliekanie (nekovové); kabíny na striekanie farieb (nekovové); nekovové stĺpy; okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); skleníkové rámy (nekovové); vápnitý slieň; komínové nadstavce (nekovové); dlaždice,obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); dlaždicové podlahy (nekovové); rúrkové komínové nadstavce (nekovové); komínové rúry (nekovové); samostatné továrenské komíny (nekovové); dlaždice (nekovové); drenážne nekovové rúry; klapky,ventily drenážnych rúrok (okrem kovových a plastových); schodiská (nekovové); nekovové stavebné panely; kamenné,betónové alebo mramorové figuríny; kamenné,betónové alebo mramorové sošky; cestné zvodidlá (nekovové); murované poštové schránky; vylisovaná (aglomerovaná) cukrová trstina (stavebný materiál); nekovové tlakové potrubia; štrk do akvárií; piesok do akvárií; nekovové ventilačné a klimatizačné potrubia; geotextílie; hrubý štrk (stavebný materiál); vinylové koľajnice (stavebný materiál); nekovové rámiky na sieťky proti hmyzu; strechy s fotovoltickými článkami (nekovové); lávky (nekovové); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov); porfýr (kameň); nekovové rigoly; nekovové turnikety; nekovové náhrobné dosky; drevené podlahové dosky; nekovové podlahové dlažby; nekovové škridly; nekovové obkladačky; nekovové dlaždice pre stavebníctvo; krištáľ; nekovové protipožiarne dvere; smaltované sklo pre stavebníctvo; nekovové piliere pre stavebníctvo; nekovové uholníky pre stavebníctvo; nekovové plášte pre stavebníctvo; plastové záhradné obrubníky; gumové ložiská na seizmickú izoláciu budov; nekovové pancierovanie; nekovové vlajkové stožiare; nekovové kyvné dvere; nekovové harmonikové dvere; nekovové zvukotesné prenosné kabíny; nekovové akustické panely; nekovové rámy pre záhradníctvo (na pareniská, fóliovníky).
28 - Telocvičné a športové potreby; stavebnice; posilňovacie stroje; cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; prístroje na hry; gymnastické zariadenia; drony (hračky); roboti (hračky).
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment,obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,prospekty,tlačoviny,vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; administratívne služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; vypracovávanie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; predplatné telekomunikačných služieb pre tretie osoby; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné služby s farmaceutickými,zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; prenájom predajných stánkov; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; externé administratívne riadenie podnikov; podávanie daňových priznaní; podnikové riadenie refundovaných programov pre tretie osoby; prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom,ktorí žiadajú o financovanie; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; konkurenčné spravodajské služby; obchodné spravodajské služby; finančné a účtovné audity; online maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; služby darčekových zoznamov; cielený marketing; dočasné riadenie podnikov; maloobchodné služby s umeleckými dielami poskytované galériami; administratívna asistencia pri odpovediach na verejné súťaže; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch; komerčné lobistické služby; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; služby telefónnych ústrední; maloobchodné služby s pekárskymi výrobkami; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely; administratívne služby pri odporúčaní špecializovaných lekárov.
36 - Finančné,peňažné a bankové služby; nehnuteľnosti (služby); poisťovacie služby; úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby (poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; colné deklarácie (finančné služby); poisťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné záručné služby; zmenárenské služby; vydávanie cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo,bankovníctvo,nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné riadenie; záložne; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; zdravotné poistenie; poistenie v námornej doprave; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); finančné analýzy; oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení; oceňovanie šperkov; oceňovanie numizmatických zbierok; vyberanie nájomného; oceňovanie známok; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; vydávanie kreditných kariet; prenájom kancelárskych priestorov; finančné sponzorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); likvidácia podnikov (finančné služby); odhadovanie nákladov na opravy (finančné odhadovanie); obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; finančné ohodnocovanie vlny; záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; finančné záruky; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov; finančné odhady pri odpovediach na verejné súťaže; finančné odhady nákladov na vývoj ropného,plynárenského a ťažobného priemyslu; finančný výskum; nehnuteľnosti (služby); elektronický prevod virtuálnych mien; finančné ohodnocovanie aktív duševného vlastníctva; stanovovanie kotácií na odhad nákladov; kolektívne financovanie projektov (crowdfunding); elektronické peňaženky (platobné služby); zmenárenské služby pre elektronické meny.
37 - Banské dobývanie,hlbinné vŕtanie ropy a plynu; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; stavebníctvo; údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba a opravy motorových vozidiel; čistenie interiérov budov; čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; prenájom buldozérov; inštalácie,údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba a opravy trezorov; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; opravy obuvi; čistenie komínov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy odevov; údržba,čistenie a opravy kože; inštalácie kuchynských zariadení; demolácie budov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; opravy a údržba filmových premietačiek; inštalácie a opravy pecí; údržba, čistenie a opravy kožušín; mazanie vozidiel; čistenie odevov; opravy hodín a hodiniek; výstavba tovární; inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácie,údržba a opravy strojov; murárske práce; reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných hrádzí; žehlenie odevov; výstavba a údržba ropovodov; tapetovanie; tapetovanie (papierové tapety); opravy dáždnikov; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; hladenie alebo brúsenie pemzou; sadrovanie,štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; budovanie prístavov; protektorovanie pneumatík; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; žehlenie bielizne; precínovanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); inštalácie a opravy telefónov; údržba vozidiel; lakovanie,glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve,rybnom hospodárstve,záhradníctve a lesníctve); montovanie lešení; murovanie,murárske práce; pranie textilných plienok; chemické čistenie; stavebné informácie; informácie o opravách; ostrenie a brúsenie nožov; banské dobývanie; povrchové dobývanie; kladenie povrchov komunikácií; šmirgľovanie; čistenie exteriérov budov; vulkanizovanie pneumatík (opravy); vŕtanie studní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; inštalácie,údržba a opravy počítačového hardvéru; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; pokrývačské práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; opravy zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalácie okien a dverí; údržba bazénov; doplňovanie tonerov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; prenájom odvodňovacích čerpadiel; požičiavanie práčok; opravy elektrických vedení; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík; ladenie hudobných nástrojov; kladenie káblov; sterilizácia lekárskych nástrojov; hydraulické štiepenie hornín; regulovanie výskytu škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); prenájom umývačiek riadu; elektroinštalačné služby; inštalácie a opravy protipovodňových zariadení.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava; organizovanie ciest; sprevádzanie turistov; zásobovanie vodou; letecká doprava; prevoz sanitkou; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; prenájom automobilov; automobilová doprava; autobusová doprava; výletné lode (služby); prenajímanie plavidiel (člnov,lodí); lámanie ľadu; kamiónová nákladná doprava; zachraňovanie lodí; vykladanie lodného nákladu; dovoz,doprava; železničná doprava; doručovanie balíkov; nosenie batožín; balenie tovarov; sprostredkovanie námornej dopravy; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); rozvod vody; rozvod elektriny; obsluhovanie prieplavových vrát; parkovanie automobilov (služby); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná trajektová doprava; riečna doprava; lodná preprava tovaru; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; doprava ropovodom; prenájom miest na parkovanie; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom vozidiel; prenájom osobných vagónov; prenájom nákladných vagónov; doprava nábytku; doprava,preprava; lodná doprava; organizovanie turistickej dopravy; osobná doprava; pilotovanie (riadenie lietadiel); remorkáž; uvoľňovanie uviaznutých lodí; rezervácie miesteniek na cestovanie; záchranné služby; taxislužba; električková doprava; expedičné služby; námorná doprava; doprava pancierovými vozidlami; doprava cestujúcich; doprava a skladovanie odpadu; sťahovanie; úschova lodí a člnov; sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; prenájom potápačských zvonov; prenájom skladovacích kontajnerov; požičiavanie nosičov na automobily; záchranné služby v doprave; rezervácie dopravy; balenie tovarov (porciovanie); doručovacie služby; doručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku; distribúcia energie; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; logistické služby v doprave; doprava nákladnými vlečnými člnmi; prenájom autokarov; prenájom leteckých motorov; strážená doprava cenností; prenájom navigačných systémov; poskytovanie informácií o cestovných trasách; zber recyklovateľných výrobkov (doprava); sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou online aplikácií pre tretie osoby.
40 - Čistenie vzduchu a úprava vody; konzervovanie potravín a nápojov; recyklácia odpadu; tlač, tlačenie; obrusovanie; spracovanie kinematografických filmov; čistenie vzduchu; magnetizácia; apretovanie textílií; úprava papiera (apretovanie); bielenie tkanín; opracovávanie dreva; lemovanie alebo obšívanie tkanín; spájkovanie; kadmiovanie; úprava vody; elektrolytické pokovovanie; cínovanie,pokovovanie cínom; frézovanie; laminovanie; obrábanie kovov; hobľovanie; recyklácia odpadu; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); pozlacovanie, pokovovanie zlatom; kreslenie, rytie laserom; informácie o úprave a spracovaní materiálov; fototlač; odlievanie kovov; výroba energie; likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia); prenájom klimatizačných zariadení; prenájom vykurovacích zariadení; prenájom vykurovacích kotlov; zváranie; trojrozmerná (3D) tlač na objednávku.
42 - Kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; priemyselné analýzy,priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; chemické analýzy; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické služby; bakteriologický výskum; chemické služby; chemický výskum; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; technologický výskum; kontrola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov,obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie technických projektov; geologický výskum; prieskum ropných polí; inžinierska činnosť; meteorologické informácie; geodézia (zememeračstvo); požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; ropný prieskum; fyzikálny výskum; strojársky výskum; skúšanie textílií; geologický prieskum; geologický výskum; kalibrácia; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; urbanistické plánovanie; expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových systémov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); grafologické analýzy; určovanie kvality vlny; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; rozbory vody; vedecké laboratórne služby; energetické audity; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových serverov (serverhosting); klinické skúšky; zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; kartografické služby; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; predpovede počasia; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; technické písanie; navrhovanie interiérov; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; vývoj počítačových platforiem; prieskumné služby v oblasti ropného,plynárenského a ťažobného priemyslu; výskum v oblasti pozemných stavieb; výskum v oblasti telekomunikačných technológií; výskum v oblasti zvárania; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov.
45 - Fyzická ochrana osôb a hmotného majetku (bezpečnostné služby); právne služby; osobní strážcovia; nočné stráženie; strážne služby; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; mediačné služby; bezpečnostné prehliadky tovární; prenájom protipožiarnych alarmov; prenájom hasiacich prístrojov; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; právny výskum; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); registrácia doménových mien (právne služby); online služby sociálnych sietí; správa licencií (právne služby); právny dohľad; právne poradenstvo pri prieskume patentov; audity dodržiavania predpisov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Swietelsky-Slovakia 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.; Mokráň záhon 4, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  METIS Legal s.r.o.; Karadžičova 10, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.03.2021 5/2021 BA3M
2 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 26.05.2021 10/2021 FB3M
 
POZ 365-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.02.2021 206,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 365-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.02.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.02.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.02.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.02.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 10.02.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 11.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 11.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 12.02.2021 Typ Interné listy
Žiadosť o späťvzatie prihlášky 23.04.2021 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 23.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.04.2021 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 29.04.2021 Typ Odoslané
POZ 365-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku