Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3637-2001
(111)  Trademark Number  201921 
(151)  Registration Date  10.02.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.12.2011 
(210)  Application Number  3637-2001 
(220)  Application Date  03.12.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.11.2002 
(450)  Publication of Registration Date  02.05.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  10, 37, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  10 - Diagnostické prístroje na lekárske účely, kardiostimulátory, ihly na lekárske účely, načúvacie prístroje pre slabo počujúcich, naslúchadlo pre nedoslýchavých, pesary, teplovzdušné terapeutické zariadenia, katétre, chirurgické dlahy, zdravotná obuv, nosidlá pre pacientov, ortopedické výrobky, kanyly, rukavice na lekárske účely, zariadenia na hygienu a umývanie telesných dutín, popruhy na lekárske účely, zubárske kreslá, vyhrievané podušky elektrické na lekárske účely, chirurgické prístroje a nástroje, chirurgické nite, anestéziologické prístroje, chirurgické kompresory, inkubátory na lekárske účely, lyžičky na odmeriavanie liečiv, zubné prístroje a nástroje, dentálne nite, umelý chrup, elektrokardiogramy, pumpy na lekárske účely, prístroje na vykonávanie krvných skúšok, kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely, gastroskopy, hematometre, hydrostatické postele na lekárske účely, inhalátory, dýzy na lekárske účely, urologické prístroje a nástroje, zariadenia na zavádzanie vzduchu alebo látok do telových dutín, UV-lampy na lekárske účely, laser na lekárske účely, dýchacie prístroje, lampy na lekárske účely, rozprašovače na lekárske účely, masážne prístroje, lekárske prístroje a nástroje, nádoby, kazety na lekárske nástroje, umelé končatiny, pôrodnícke prístroje, dávkovače piluliek, tlakomery, kremíkové lampy na lekárske účely, röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely, rádiologické prístroje na lekárske účely, resuscitačné prístroje, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom, umelé prsníky, stetoskopy, odsávačky, operačné stoly, zverolekárske prístroje a nástroje, barly, postele, špeciálne, vyrobené na lekárske účely, elektródy na lekárske použitie, skúšobné prístroje na lekárske účely, korzety na zdravotnícke účely, prikrývky elektrické vyhrievacie na lekárske účely, fyzioterapeutické zariadenia, teplomery na lekárske účely.
37 - Dodávky, montáž, údržba a opravy investičných celkov pre zdravotnícke zariadenia.
42 - Odborné poradenstvo zdravotníckej techniky s výnimkou obchodného, technický prieskum, inžinierska činnosť, vývoj a výskum nových výrobkov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.16, 26.04.24, 24.17.05 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MEDEXIM, spol. s r. o.; Hlboká 58, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Attorney(s)  Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.12.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
 
POZ 3637-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3637-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.12.2001 Type Delivered
1a Plná moc 03.12.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2001 Type Payment
3 výsledok rešerše 30.07.2002 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 13.08.2002 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Type Sent document
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 02.12.2011 Type Delivered
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.12.2011 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.12.2011 Type Sent document
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.12.2011 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Type Sent document
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Type Delivered
POZ 3637-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku