Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3636
(111)  Číslo ochrannej známky  111113 
(151)  Dátum zápisu  11.10.1941 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3636 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.10.1941 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Náradie, nástroje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.05.01, 24.15.11, 26.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  253687 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  26. 03. 1942 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Čiastočné prevody ochranných známok 05.02.2002 2/2002 PG3M
2 Zmeny v zozname tovarov a služieb 03.12.2002 12/2002 XD3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2002 12/2002 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.07.2008 7/2008 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2010 7/2010 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 04.11.2011 11/2011 ND3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.01.2019 1/2019 TC3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 25.08.2021 16/2021 ND3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 3636
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.12.2000 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.10.2001 3 000,00 SKK
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 10.10.2001 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2008 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.07.2011 132,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.07.2021 153,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3636
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.1995 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.1995 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.04.1995 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 05.05.1995 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.1996 Typ Odoslané
Doklad 29.07.1996 Typ Doručené
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 05.11.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 11.03.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2000 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2000 Typ Platba
Urgencia 06.04.2001 Typ Doručené
pokyn na zápis poznámky do registra 19.09.2001 Typ Interné listy
pokyn na zápis zúženého ZTS 19.09.2001 Typ Interné listy
Plná moc 09.10.2001 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.10.2001 Typ Doručené
Doklad 09.10.2001 Typ Doručené
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 12.10.2001 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2001 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.12.2001 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 30.04.2002 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.06.2002 Typ Doručené
pokyn na zápis zúženého ZTS 07.10.2002 Typ Interné listy
pokyn na obnovu zápisu 07.10.2002 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Typ Odoslané
Plná moc 29.02.2008 Typ Doručené
Doklad o prevode 29.02.2008 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.02.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2008 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.03.2008 Typ Odoslané
Doklad 24.04.2008 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 01.04.2010 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2010 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.07.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.08.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 22.10.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2018 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 03.01.2019 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 18.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.02.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.07.2021 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.07.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.08.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.09.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmene vlastníctva MOZ 29.09.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2022 Typ Odoslané
POZ 3636
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa ŠKODA, koncern, Plzeň a. s.
1 Prevod majiteľa 06.05.2008 ŠKODA HOLDING a. s. ŠKODA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.05.2010 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA HOLDING a. s.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.12.2018 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.01.2020 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
7 Prevod majiteľa 28.10.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
8 Ukončenie zastupovania 28.10.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku