Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3632-2001
(111)  Trademark Number  201920 
(151)  Registration Date  10.02.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.12.2011 
(210)  Application Number  3632-2001 
(220)  Application Date  03.12.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.11.2002 
(450)  Publication of Registration Date  02.05.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  36 
(511)  List of Classified Goods and Services  36 - Služby v oblasti finančníctva a peňažníctva, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby, prenájom nehnuteľností, obchodovanie s cennými papiermi, obstarávanie vydávania cenných papierov, obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich, faktoring a forfaiting, sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančníctva. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ACROSS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Across Finance, A.s.; Zochova 3, 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.12.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.06.2003 06/2003 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.11.2006 11/2006 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.12.2016 12/2016 TC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.12.2016 12/2016 PC3M
 
POZ 3632-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3632-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.12.2001 Type Delivered
1a Plná moc 03.12.2001 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.12.2001 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.01.2002 Type Payment
4 výsledok rešerše 13.08.2002 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.08.2002 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Type Sent document
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2003 Type Delivered
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2003 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2006 Type Delivered
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2006 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2006 Type Sent document
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.10.2011 Type Delivered
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.10.2011 Type Sent document
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2011 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2011 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.08.2016 Type Delivered
18 Žiadosť o zápis prevodu 05.08.2016 Type Delivered
19 Doplnenie materiálov 10.08.2016 Type Delivered
19a Plná moc 10.08.2016 Type Delivered
19b Doklad o prevode 10.08.2016 Type Delivered
20 vyžiadanie poplatku 26.08.2016 Type Sent document
21 vyžiadanie poplatku 26.08.2016 Type Sent document
22 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.09.2016 Type Payment
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.09.2016 Type Payment
24 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Type Sent document
25 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
25a Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
25b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Type Delivered
POZ 3632-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.04.2003 Across Investment Services, o. c. p., a. s. G+M Group , o. c. p., a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.09.2006 Across Wealth Management, o.c.p., a. s. Across Investment Services, o. c. p., a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.11.2016 Across Wealth Management, o.c.p., a. s. Across Wealth Management, o.c.p., a. s.
4 Prevod majiteľa 15.11.2016 Across Finance, A.s. Across Wealth Management, o.c.p., a. s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 15.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku