Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3621-2001
(111)  Trademark Number  200423 
(151)  Registration Date  07.10.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  30.11.2011 
(210)  Application Number  3621-2001 
(220)  Application Date  30.11.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.07.2002 
(450)  Publication of Registration Date  09.01.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  39, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  39 - Organizovanie ciest, organizovanie výletov, sprevádzanie turistov, preprava turistov, rezervácia miesteniek, rezervácia zájazdov, turistické prehliadky.
41 - Golfová výučba, golfová škola.
42 - Služby ubytovacích kancelárií, rezervácia hotelov a penziónov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  21.03.01, 26.01.24, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Trad - Holding s.r.o.; Nová 64, 900 31 Stupava; SK 
(740)  Attorney(s)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(800)  International Registration Number  800817 
(800)  International Registration Date  07. 10. 2002 
(800)  Country of International Trademark Registration  AT; BG; BX; CZ; HR; HU; PL; SI 
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.11.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.08.2003 08/2003 XA3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.01.2012 01/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2012 12/2012 TC3M
 
POZ 3621-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3621-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.11.2001 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 06.12.2001 Type Delivered
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 08.01.2002 Type Sent document
4 vyžiadanie poplatku 08.01.2002 Type Sent document
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.01.2002 Type Sent document
6 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 21.01.2002 Type Payment
7 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.01.2002 Type Payment
8 Oznámenie 25.03.2002 Type Delivered
9 Plná moc 28.03.2002 Type Delivered
10 Plná moc 17.05.2002 Type Delivered
11 výsledok rešerše 20.05.2002 Type Internal Letter
12 pokyn na zverejnenie POZ 20.05.2002 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.10.2002 Type Sent document
14 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 21.10.2002 Type Sent document
15 vyžiadanie poplatku v CHF 21.10.2002 Type Sent document
16 sprievodný list do OMPI 21.10.2002 Type Sent document
17 List z OMPI 09.01.2003 Type Delivered
18 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 31.03.2003 Type Sent document
19 List z OMPI 16.04.2003 Type Delivered
20 Notifikácia z OMPI 28.05.2003 Type Delivered
21 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Type Sent document
22 dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Type Sent document
23 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2011 Type Delivered
23a Doklad o podniku/podnikateľovi 15.11.2011 Type Delivered
24 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.11.2011 Type Delivered
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2011 Type Payment
26 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2011 Type Payment
27 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Type Sent document
28 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 05.09.2012 Type Delivered
28a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.09.2012 Type Delivered
29 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 05.09.2012 Type Delivered
29a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.09.2012 Type Delivered
30 Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 05.09.2012 Type Delivered
31 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.09.2012 Type Delivered
32 33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 27.09.2012 Type Payment
33 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 27.09.2012 Type Payment
34 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2012 Type Payment
35 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Type Sent document
36 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 25.10.2012 Type Sent document
37 vyžiadanie poplatku v CHF 22.10.2013 Type Sent document
38 List z OMPI 25.10.2012 Type Delivered
39 List z OMPI 11.01.2013 Type Delivered
40 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 05.03.2013 Type Sent document
41 List z OMPI 27.02.2013 Type Delivered
42 vyžiadanie poplatku 06.03.2013 Type Sent document
43 vyžiadanie poplatku v CHF 06.03.2013 Type Sent document
44 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 07.03.2013 Type Sent document
45 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 08.03.2013 Type Payment
46 List z OMPI 07.03.2013 Type Delivered
47 Žiadosť do OMPI o obnovu 10.04.2013 Type Sent document
48 vyžiadanie poplatku v CHF 12.04.2013 Type Sent document
49 List z OMPI 12.04.2013 Type Delivered
50 List z OMPI 22.04.2013 Type Delivered
51 vyžiadanie poplatku v CHF 04.06.2013 Type Sent document
52 Notifikácia z OMPI 09.08.2013 Type Delivered
53 Notifikácia z OMPI 01.02.2018 Type Delivered
54 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
POZ 3621-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.11.2011 Trad - Holding s.r.o. Trad - Holding, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.10.2012 Trad - Holding s.r.o. Trad - Holding s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku