Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3610-2001
(111)  Trademark Number  202535 
(151)  Registration Date  15.04.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  29.11.2011 
(210)  Application Number  3610-2001 
(220)  Application Date  29.11.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.01.2003 
(450)  Publication of Registration Date  01.07.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 31 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Veterinárne výrobky, výživové doplnky na ochranné a ochranno-liečebné účely, pre zvieratá.
31 - Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.04.13, 26.01.15, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Trouw Nutrition Biofaktory s. r. o.; Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9; CZ 
(740)  Attorney(s)  Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  29.11.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 01/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 07/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.09.2007 09/2007 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2008 12/2008 TC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.12.2008 12/2008 QB3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.02.2009 02/2009 QB3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.02.2009 02/2009 PC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2012 01/2012 PC3M
9 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
10 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.05.2015 05/2015 QB3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 31795969 1 BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o. nevýlučná 03.09.2008 platná
  • 31795970 2 BIOFAKTORY, s. r. o. nevýlučná 26.11.2008 platná
  • 31795971 3 Magetan Invest s.r.o. nevýlučná 16.03.2015 platná
 
POZ 3610-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3610-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2001 Type Delivered
1a Plná moc 29.11.2001 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2001 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.01.2002 Type Payment
4 výsledok rešerše 26.07.2002 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.08.2002 Type Sent document
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.10.2002 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 15.10.2002 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Type Sent document
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2007 Type Delivered
10 Doklad o prevode 25.06.2007 Type Delivered
11 Plná moc 28.06.2007 Type Delivered
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.07.2007 Type Payment
13 dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 26.06.2008 Type Delivered
14a Licenčná zmluva 26.06.2008 Type Delivered
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.06.2008 Type Delivered
16 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 26.06.2008 Type Delivered
16a Licenčná zmluva 26.06.2008 Type Delivered
17 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.07.2008 Type Payment
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.07.2008 Type Payment
19 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.07.2008 Type Payment
20 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie Type Sent document
21 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2008 Type Delivered
21a Doklad o prevode 05.09.2008 Type Delivered
22 vyžiadanie poplatku 02.10.2008 Type Sent document
23 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Type Sent document
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2008 Type Payment
25 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.10.2008 Type Sent document
26 Plná moc 05.11.2008 Type Delivered
27 dodatok k osvedčeniu OZ 08.01.2009 Type Sent document
28 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2011 Type Delivered
28a Doklad o podniku/podnikateľovi 06.10.2011 Type Delivered
28b Plná moc 06.10.2011 Type Delivered
29 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.10.2011 Type Delivered
30 vyžiadanie poplatku 20.10.2011 Type Sent document
31 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.10.2011 Type Sent document
32 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.11.2011 Type Payment
33 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.11.2011 Type Payment
34 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Type Sent document
35 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 24.11.2014 Type Delivered
35a Licenčná zmluva 24.11.2014 Type Delivered
36 vyžiadanie poplatku 26.01.2015 Type Sent document
37 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.02.2015 Type Payment
38 všeobecný referátnik 17.03.2015 Type Sent document
39 dodatok k osvedčeniu OZ 28.04.2015 Type Sent document
40 Oznámenie 27.03.2015 Type Delivered
41 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
POZ 3610-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 09.07.2007 Hřebčín Bělá s.r.o. BIOFAKTORY PRAHA, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.07.2007 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.09.2008 Hřebčín Bělá s.r.o. Hřebčín Bělá s.r.o.
4 Prevod majiteľa 26.11.2008 BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o. Hřebčín Bělá s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.11.2008 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
6 Prevod majiteľa 16.11.2011 Trouw Nutrition Biofaktory s. r. o. BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 16.11.2011 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku