Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3607-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  206877 
(151)  Dátum zápisu  09.08.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3607-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.12.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje na spracovanie potravín, najmä elektrické miešačky, elektrické mixéry, elektrické hnetacie stroje, mlynčeky na mäso, drviče a krájače potravín, mlynčeky na kávu, lisy na ovocie, odstredivé odšťavovače na ovocie a zeleninu, škrabky na zeleninu, plátkovače, rezačky na zeleninu, elektrické nože, odkvapkávače na zeleninu, rozmeľovacie rezacie stroje; otvárače konzerv; stroje na prípravu nápojov, najmä pivo pod tlakom, šumivé nápoje; žehliace lisy (mangle); stroje na úpravu podláh a stien, najmä brúsky s brúsnym papierom a umývačky; stroje na umývanie okenného skla; elektrické ručné vŕtačky a ručné píly na drevo a kovy; elektrické vysávače, elektrické motory (s výnimkou pre pozemné vozidlá); leštičky na podlahy; stroje na leštenie obuvi.
09 - Prístroje na váženie; elektrické tlakové žehličky; alarmy proti krádeži; protipožiarne alarmy; poplašné zariadenia; elektrické časové spínače, programovanie a časovacie zariadenia; termostaty; elektrické predlžovačky na cievkach.
11 - Fény; elektrické sušičky bielizne; sušičky rúk; elektrické ohrievače; izbové zvlhčovače vzduchu; izbové ventilátory; vzduchové filtre; digestory na pohlcovanie a likvidáciu dymu a pachu; elektrické zariadenia na varenie potravín, najmä rúry, mikrovlnné rúry, grily, rotačné pražiace pece, grilovacie rúry na mäso, toustovače, oblátkovače; zariadenie na smaženie, sporáky na varenie, ohrievače, ohrievacie taniere, ohrievače dojčenských fliaš, elektrické panvice, elektrické rajnice, nádoby na prípravu palaciniek, variče vajíčok a elektrické prístroje na prípravu odvarov, najmä elektrické kávovary, elektrické prístroje na prípravu čaju; prístroje na prípravu jogurtov a sladkostí; elektrické tlakové hrnce; vodné filtre; zmäkčovače vody; elektrické vodné ohrievače; prístroje na výrobu ľadu; prístroje na zmrazovanie zmrzliny; chladiace zariadenia; elektrické kanvice. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KRUPS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH; Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2004 5/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2004 11/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.10.2012 10/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
POZ 3607-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.07.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3607-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.12.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.12.2002 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 20.12.2002 Typ Odoslané
Plná moc 23.12.2002 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.12.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.12.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 22.12.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 11.02.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.08.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.07.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 31.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 31.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 02.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 02.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Typ Odoslané
POZ 3607-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2022 GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Krups GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku