Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3607-2002
(111)  Trademark Number  206877 
(151)  Registration Date  09.08.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.12.2022 
(210)  Application Number  3607-2002 
(220)  Application Date  06.12.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.05.2004 
(450)  Publication of Registration Date  03.11.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 09, 11 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Stroje na spracovanie potravín, najmä elektrické miešačky, elektrické mixéry, elektrické hnetacie stroje, mlynčeky na mäso, drviče a krájače potravín, mlynčeky na kávu, lisy na ovocie, odstredivé odšťavovače na ovocie a zeleninu, škrabky na zeleninu, plátkovače, rezačky na zeleninu, elektrické nože, odkvapkávače na zeleninu, rozmeľovacie rezacie stroje; otvárače konzerv; stroje na prípravu nápojov, najmä pivo pod tlakom, šumivé nápoje; žehliace lisy (mangle); stroje na úpravu podláh a stien, najmä brúsky s brúsnym papierom a umývačky; stroje na umývanie okenného skla; elektrické ručné vŕtačky a ručné píly na drevo a kovy; elektrické vysávače, elektrické motory (s výnimkou pre pozemné vozidlá); leštičky na podlahy; stroje na leštenie obuvi.
09 - Prístroje na váženie; elektrické tlakové žehličky; alarmy proti krádeži; protipožiarne alarmy; poplašné zariadenia; elektrické časové spínače, programovanie a časovacie zariadenia; termostaty; elektrické predlžovačky na cievkach.
11 - Fény; elektrické sušičky bielizne; sušičky rúk; elektrické ohrievače; izbové zvlhčovače vzduchu; izbové ventilátory; vzduchové filtre; digestory na pohlcovanie a likvidáciu dymu a pachu; elektrické zariadenia na varenie potravín, najmä rúry, mikrovlnné rúry, grily, rotačné pražiace pece, grilovacie rúry na mäso, toustovače, oblátkovače; zariadenie na smaženie, sporáky na varenie, ohrievače, ohrievacie taniere, ohrievače dojčenských fliaš, elektrické panvice, elektrické rajnice, nádoby na prípravu palaciniek, variče vajíčok a elektrické prístroje na prípravu odvarov, najmä elektrické kávovary, elektrické prístroje na prípravu čaju; prístroje na prípravu jogurtov a sladkostí; elektrické tlakové hrnce; vodné filtre; zmäkčovače vody; elektrické vodné ohrievače; prístroje na výrobu ľadu; prístroje na zmrazovanie zmrzliny; chladiace zariadenia; elektrické kanvice. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  KRUPS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH; Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main; DE 
(740)  Attorney(s)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.12.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2004 5/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2004 11/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.10.2012 10/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
POZ 3607-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.07.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3607-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.12.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.12.2002 Type Payment
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 20.12.2002 Type Sent document
Plná moc 23.12.2002 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 16.12.2003 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.12.2003 Type Delivered
výsledok rešerše 22.12.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 11.02.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.08.2004 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.07.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.07.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 31.10.2022 Type Delivered
Plná moc 31.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.10.2022 Type Delivered
Plná moc 31.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 31.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 02.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 02.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 02.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Type Sent document
POZ 3607-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2022 GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Krups GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku