Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3603-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201974 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3603-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  173232 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.11.2001 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, sušienky, vafle, tyčinky, piškóty, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy, čokoládové a nečokoládové polevy.
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklamná, informačná a inzertná činnosť pre uvedené výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.02, 08.01.20, 26.01.22, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie