Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3592-97
(111)  Trademark Number  188643 
(151)  Registration Date  14.12.1999 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  05.12.2017 
(210)  Application Number  3592-97 
(220)  Application Date  05.12.1997 
(310)  Priority Number  BAZ971912A 
(320)  Priority Date  05.06.1997 
(330)  Country or Authority of Priority  BA 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  10.09.1999 
(450)  Publication of Registration Date  13.03.2000 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  SUDAFED 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH; Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug; CH 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.12.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1999 9/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.03.2000 3/2000 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2007 3/2007 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.09.2007 9/2007 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.09.2009 9/2009 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.03.2011 3/2011 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 03.04.2017 4/2017 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 3592-97
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.01.2007 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2007 600,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.01.2007 200,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.06.2007 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2009 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2010 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2016 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3592-97
S/N Item Name Date Type Document Payment
F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie Type Internal Letter
Prihláška OZ - fax 05.12.1997 Type Delivered
Prihláška OZ 08.12.1997 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 20.01.1998 Type Delivered
Plná moc 12.02.1998 Type Delivered
výsledok rešerše 21.05.1999 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 25.05.1999 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.12.1999 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.01.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 11.01.2007 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.01.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.01.2007 Type Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2007 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.01.2007 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 07.02.2007 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.04.2007 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.06.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.06.2007 Type Payment
Plná moc 29.06.2007 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zmene 03.04.2009 Type Delivered
Plná moc 03.04.2009 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2009 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 15.12.2010 Type Delivered
Plná moc 15.12.2010 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2010 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.12.2016 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.12.2016 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 15.03.2017 Type Sent document
Doplnenie materiálov 19.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 19.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 19.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 19.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 19.10.2022 Type Delivered
Plná moc 19.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Type Sent document
POZ 3592-97
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 12.07.2007 Pfizer Consumer Health Products Company THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.07.2009 McNeil Healthcare (UK) Limited, a company incorporated under the laws of the England and Wales Pfizer Consumer Health Products Company
4 Prevod majiteľa 21.01.2011 Cilag GmbH International McNeil Healthcare (UK) Limited, a company incorporated under the laws of the England and Wales
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.01.2011 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 24.01.2011 Bušová Eva, JUDr., advokátka Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
6 Prevod majiteľa 27.10.2022 JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH Cilag GmbH International
7 Ukončenie zastupovania 27.10.2022 Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku