Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3563-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205536 
(151)  Dátum zápisu  04.03.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3563-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.06.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervovaná a sušená zelenina a ovocie (hrozienka, sultánky, korintky), kandizované ovocie (kandizovaná citrónová a pomarančová kôra), orechy, výrobky zo zemiakov všetkých druhov (čipsy, zemiakové hranolčeky, lupienky), želé, džemy, kompóty; nátierky na chlieb (na báze orechov alebo nugátu); vajcia, mlieko a mliečne výrobky; oleje a jedlé tuky.
30 - Múka a cereálne prípravky (s výnimkou potravín pre zvieratá), pekárske zmesi na chlieb, koláče, sušienky, chlieb, žemle, rožky, pizze (vrátane polotovarov, rovnako ako konzervované potraviny), sucháre, prípravky na báze chleba ako malé zákusky a chrumky; pečivo a cukrovinky, sušienky, čokoláda (poleva), čokoláda v tabuľkách, plnená čokoláda, čokoláda orechová a/alebo s cereálnymi výrobkami a/alebo s ovocím a ryžou; pralinky, orechové cukrovinky, marcipán, bonbóny, čokoládové cukríky, ovocné cukríky, karamel, žuvačkové cukríky, ovocné žuvačky a vínne žuvačky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SPIN SPAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mondelez Hellas S.A.; 19-21 Aristotelous Street, 14451 Metamorfosi Attiki; GR 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2003 12/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.2004 6/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2006 7/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.05.2021 9/2021 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.05.2022 9/2022 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 11.05.2022 9/2022 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 3563-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.05.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.09.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.04.2021 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 29.03.2022 66,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2022 15,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3563-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 04.12.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.12.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 09.09.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.05.2006 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 07.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 07.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 22.04.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.04.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 16.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 16.03.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 16.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 21.03.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 21.03.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 21.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.03.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 30.03.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.04.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 04.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 04.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 04.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
POZ 3563-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.04.2021 VIOMAR S. A. CHIPITA INTERNATIONAL S. A.
Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
2 Prevod majiteľa 21.04.2021 CHIPITA Industrial and Commercial Company SA, distinctive title CHIPITA SA VIOMAR S. A.
3 Oprava adresy prihlasovatela/majitela 27.05.2021 CHIPITA Industrial and Commercial Company SA, distinctive title CHIPITA SA CHIPITA Industrial and Commercial Company SA, distinctive title CHIPITA SA
4 Prevod majiteľa 20.04.2022 CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.) CHIPITA Industrial and Commercial Company SA, distinctive title CHIPITA SA
5 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2022 ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
6 Prevod majiteľa 26.10.2022 Mondelez Hellas S.A. CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.)
7 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2022 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku