Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 354-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  354-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; lekárske prípravky; hygienické prípravky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá a batoľatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá.
32 - Pivo; fľašková pitná voda; minerálne a sýtené vody; osviežujúce nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; energetické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; sóda; kokosová voda. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.07.02, 19.08.05, 98.04, 25.01.97, 27.05.03, 26.13.01, 29.01.12, 29.01.01, 29.01.04, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie