Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3535-2001
(111)  Trademark Number  201732 
(151)  Registration Date  16.01.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  27.11.2021 
(210)  Application Number  3535-2001 
(220)  Application Date  27.11.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.10.2002 
(450)  Publication of Registration Date  01.04.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  32, 33, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje.
33 - Víno, alkoholické nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Zlaté hrozno 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HUBERT J.E., s.r.o.; Vinárska 137, 926 01 Sereď; SK 
(740)  Attorney(s)  Benčík Ivan, JUDr.; Hlavná 63, P. O. Box 20, 900 86 Budmerice; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.11.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.10.2006 10/2006 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.10.2006 10/2006 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.04.2009 04/2009 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
7 Obnovené ochranné známky 10.11.2021 21/2021 ND3M
 
POZ 3535-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3535-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2001 Type Delivered
1a Plná moc 27.11.2001 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2001 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.01.2002 Type Payment
4 výsledok rešerše 11.07.2002 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.07.2002 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.02.2003 Type Sent document
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.09.2005 Type Delivered
7a Plná moc 12.09.2005 Type Delivered
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.09.2005 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 03.10.2005 Type Sent document
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.05.2006 Type Delivered
10a Doklad o podniku/podnikateľovi 25.05.2006 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku 15.06.2006 Type Sent document
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2006 Type Payment
13 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.06.2006 Type Sent document
14 Plná moc 30.06.2006 Type Delivered
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2006 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku 21.07.2006 Type Sent document
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2006 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2006 Type Sent document
19 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2009 Type Delivered
19a Plná moc 29.01.2009 Type Delivered
19b Doklad o prevode 29.01.2009 Type Delivered
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2009 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2009 Type Sent document
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.08.2011 Type Payment
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.08.2011 Type Delivered
24 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2011 Type Sent document
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Type Delivered
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.09.2021 Type Delivered
27 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.10.2021 Type Sent document
28 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2021 Type Payment
29 dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.2021 Type Sent document
POZ 3535-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2005 Belička Ivan, Ing. Slobodníková Alžbeta, JUDr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.08.2006 Vitis trade, s. r. o. Vitis trade, s. r. o.
3 Prevod majiteľa 14.08.2006 Vitis Pezinok, s. r. o. Vitis trade, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.08.2006 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
5 Prevod majiteľa 26.02.2009 HUBERT J.E., s.r.o. Vitis Pezinok, s. r. o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2009 Benčík Ivan, JUDr. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku