Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 348-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  348-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 16, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Bižutéria zo stužky, náušnice, brošne, kokardy.
16 - Spoločenská kartová hra.
21 - Darčeková taška z papiera na výbavičku pre psa. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Kokard 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fibiová Tatiana; Východná 309/1, 076 17 Nižný Žipov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 348-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 348-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.02.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 14.02.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 15.02.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 16.02.2021 Typ Doručené
9 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 18.02.2021 Typ Odoslané
10 Rozklad 19.02.2021 Typ Doručené
11 predkladacia správa k rozkladu 22.02.2021 Typ Interné listy
12 všeobecný referátnik 22.02.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť inde neuvedená 15.03.2021 Typ Doručené
14 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 21.04.2021 Typ Interné listy
15 protokol o rokovaní komisie 21.04.2021 Typ Interné listy
16 protokol o hlasovaní komisie 21.04.2021 Typ Interné listy
17 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 22.04.2021 Typ Odoslané
POZ 348-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku