Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3471-2002
(111)  Trademark Number  205670 
(151)  Registration Date  08.03.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  29.11.2022 
(210)  Application Number  3471-2002 
(220)  Application Date  29.11.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2003 
(450)  Publication of Registration Date  08.06.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Medikované prípravky na orálnu starostlivosť. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  SIMPLY WHITE 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation; 300 Park Avenue, New York, NY 10022; US 
(740)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  29.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2003 12/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.2004 6/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 3471-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.12.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.11.2012 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3471-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 29.11.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.12.2002 Type Payment
Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.01.2003 Type Delivered
výsledok rešerše 23.09.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 23.09.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2004 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 25.10.2012 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 20.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 20.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 18.11.2022 Type Sent document
POZ 3471-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku