Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 347-2011
(111)  Trademark Number  230996 
(151)  Registration Date  14.11.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  347-2011 
(220)  Application Date  28.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.08.2011 
(450)  Publication of Registration Date  04.01.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  36 
(511)  List of Classified Goods and Services  36 - Poisťovacia činnosť pre odvetvie životného poistenia a odvetvie neživotného poistenia; spravovanie financií; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; informácie o poistení; finančné informácie; kapitálové investície; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); zdravotné poistenie; poistenie (pri námornej preprave); životné poistky; uzatváranie poistiek; poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia; sprostredkovanie poistenia; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; investovanie kapitálu; kapitálové investície; poistenie proti nehodám; uzatváranie poistiek proti požiaru; zriaďovanie fondov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PSLSP 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.; Tomášikova 48, 832 68 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  28.02.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.02.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 347-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 347-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.02.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.03.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 27.05.2011 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.05.2011 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Type Sent document
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.07.2020 Type Delivered
POZ 347-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku