Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3427-2003
(111)  Trademark Number  209066 
(151)  Registration Date  07.04.2005 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  24.11.2013 
(210)  Application Number  3427-2003 
(220)  Application Date  24.11.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.01.2005 
(450)  Publication of Registration Date  01.07.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  41 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Prevádzkovanie lotérií a stávkových hier. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  MOBIL LOTO 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.11.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.01.2005 01/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2005 07/2005 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.04.2014 04/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.04.2014 04/2014 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 3427-2003
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3427-2003
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 24.11.2003 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2003 Type Delivered
2a Plná moc 27.11.2003 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.12.2003 Type Sent document
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.12.2003 Type Payment
5 výsledok rešerše 26.10.2004 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 26.10.2004 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.04.2005 Type Sent document
8 Podanie návrhu na výmaz - FAX 02.01.2008 Type Delivered
9 Podanie návrhu na výmaz 04.01.2008 Type Delivered
10 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 21.01.2008 Type Payment
11 41 Poplatok - kaucia 21.01.2008 Type Payment
12 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 30.01.2008 Type Sent document
13 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 18.02.2008 Type Delivered
14 rozhodnutie o zastavení výmazového konania na návrh účastníka 29.02.2008 Type Sent document
15 vnútrospisový list 09.04.2008 Type Internal Letter
16 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
16a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
16b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
17 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2013 Type Delivered
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.10.2013 Type Delivered
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.10.2013 Type Payment
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.10.2013 Type Payment
23 dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Type Sent document
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
24a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
25 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
26 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
26a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
26b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
26c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
26d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
26e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
26f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
27 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
28 dodatok k osvedčeniu OZ 19.04.2021 Type Sent document
POZ 3427-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.03.2014 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku