Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 339-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  339-2021 
(220)  Application Date  03.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítačové softvérové aplikácie pre mobilné zariadenia (sťahovateľné); počítačový softvér pre mobilné zariadenia (nahraté počítačové programy).
39 - Poskytovanie informácií o automobiloch na prenájom prostredníctvom internetu; prenájom vozidiel; prenájom cestných vozidiel; sprostredkovanie prenájmu automobilov; sprostredkovanie prenájmu vozidiel; prenájom automobilov; doprava, preprava. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.24, 26.01.18, 27.05.01, 27.99.08, 29.01.01, 09.01.07, 26.11.12, 26.01.99 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  oranžová, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HoppyGo s.r.o.; Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7; CZ 
(740)  Attorney(s)  Marják, Ferenci & Partners s.r.o.; Tajovského 17, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 339-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 339-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.02.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 03.02.2021 Type Delivered
1b Osvedčovacia doložka 03.02.2021 Type Delivered
1c Plná moc 03.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.02.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 17.02.2021 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.02.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 26.02.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 26.02.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2021 Type Internal Letter
POZ 339-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku