Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3369-2002
(111)  Trademark Number  207186 
(151)  Registration Date  13.09.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.11.2022 
(210)  Application Number  3369-2002 
(220)  Application Date  22.11.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.06.2004 
(450)  Publication of Registration Date  01.12.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  36, 42, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  36 - Bankové služby priamo k zákazníkom, bankovníctvo, burzové maklérstvo, vydávanie cenín, úschova cenností, vydávanie cestovných šekov, klíring, finančné informácie a analýzy, finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančné záruky, služby v oblasti finančníctva, informácie o poistení, finančný lízing, poskytovanie pôžičiek, investovanie kapitálu, finančné konzultačné služby, finančné oceňovanie, overovanie šekov, platenie na splátky, uzatváranie poistiek, služby týkajúce sa úverových kariet, úverové karty (služby), úverové ústavy, platobné prevody vykonávané elektronicky, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk, úschova cenností, úschovné služby, vydávanie kreditných kariet, vernostné programy pre užívateľov kreditných kariet, cestovné šeky (služby).
42 - Služby cestujúcim vo forme poskytnutia právnej pomoci, obnovy alebo náhrady stratených alebo ukradnutých cestovných dokumentov.
44 - Služby cestujúcim vo forme poskytnutia lekárskej pomoci. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.15.03, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Diners Club International Ltd.; 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015; US 
(740)  Attorney(s)  Mgr. Jaroslav Guniš - ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.06.2004 6/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.08.2012 8/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 8/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
POZ 3369-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.04.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.04.2012 6,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 08.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3369-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.11.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.11.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2002 Type Payment
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.01.2003 Type Sent document
Plná moc 16.04.2003 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.10.2003 Type Sent document
Oznámenie 05.11.2003 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.11.2003 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 26.01.2004 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.01.2004 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.03.2004 Type Delivered
výsledok rešerše 02.04.2004 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 05.04.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2004 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2012 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2012 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 05.06.2012 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 05.06.2012 Type Sent document
Plná moc 12.06.2012 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 03.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Type Sent document
POZ 3369-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.06.2012 Diners Club International Ltd. Diners Club International Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku