Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3363-97
(111)  Trademark Number  192774 
(151)  Registration Date  18.10.2000 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  3363-97 
(220)  Application Date  14.11.1997 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  11.07.2000 
(450)  Publication of Registration Date  18.01.2001 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 06, 07, 08, 09, 19 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Chemické výrobky určené pre priemysel, hlavne lepidlá, tmely, peny, spájkovadlá, prípadne zváracie materiály, lepiace pásky jednostranné a obojstranné obyčajne chránené ochranným polepom, pomocné prostriedky na lepenie (napríklad rozpúšťadlá), upevňovacie a spájajúce chemické hmoty, rôzne tvrditeľné pasty, tesniace a upchávkové hmoty, pomocné látky na penenie a tvrdenie.
06 - Kovové stavebné materiály, hlavne kotvy (statické aj dynamické), príchytky (fasádne, špeciálne aj obyčajné), nity, skrutky, spony, klince, klinčeky, prichytávajúce a podporné systémy na vedenie akéhokoľvek druhu média, konštrukcie na prichytávanie a vedenie inštalácií, špeciálne konštrukcie na prichytávanie a kotvenie, spájky a prídavné zváracie materiály, vstreľovacie klince a ďalšie upevňovacie a spojovacie materiály.
07 - Adhézne remene na kladky, asfaltovacie stroje, baranidlá, barany, betónové miešačky, zachytávače a zberače blata, brány, brúsky, brúsne stroje, brzdové čeľuste s výnimkou brzdových čeľustí pre vozidlá, brzdové diely s výnimkou brzdových dielov pre vozidlá, brzdové obloženia s výnimkou brzdových obložení pre vozidlá, buchary, cestné stroje, cestné valce, cievky (ako časti strojov), čepele ako časti strojov, čerpacie membrány, čerpadlá (ako časti strojov, motorov a hnacích strojov), čerpadlá, čistiace prístroje, čistiace stroje, chladiče do motorov a hnacích strojov, dávkovače ako časti strojov, dlabačky, dopravníky, drevoobrábacie stroje, drviace stroje na odpad, drviče, drviace zariadenia, držiaky ako časti strojov, držiaky listov píly, dvíhacie vozne, dynamá, filtre ako časti strojov alebo motorov, filtre na čistenie a chladenie vzduchu do motorov, filtrovacie stroje, formovacie stroje, profilovacie stroje, frézy, generátory elektriny, guľkové ložiská, hlavy valcov do motorov, hnacie motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá, hnacie remene dopravníkov, hnacie reťaze s výnimkou reťazí pre pozemné vozidlá, hobľovačky, kyslíkové rezacie horáky, hrable k hrabacím strojom, prevodové hriadele s výnimkou hriadeľov pre pozemné vozidlá, kľuky, páky ako časti strojov, hrotovačky, hydraulické motory, hydraulické turbíny, stroje na opracovanie kameňa, karburátory, kardanové spojky, katalyzátory pre motory, elektrické kefy ako časti strojov, kladivá ako časti strojov, pneumatické kladivá, kladkostroj, klapky ako časti strojov, kĺby, spojky, spojenia, klietky guľkových ložísk, kľukové skrine pre stroje, motory a hnacie stroje, stroje na ukladanie koľajníc, kolesá ako časti strojov, kolovraty, kompresory, kompresory do chladiacich zariadení, kondenzačné zariadenia, parné kondenzátory ako časti strojov, palivové konventory pre zážihové motory, nosné konzoly na stroje, nože do kosačiek, kotlové rúrky ako časti strojov, kotúčové spojky do strojov, kovoobrábacie stroje, ložiskové krúžky, piestne krúžky, kryty ako časti strojov, elektrické lepovacie pištole, leštiace lisy, leštičky, leštičky pre stroje, lisovacie stroje, lisy, mechanické lopatové nakladače, ložiská ako časti strojov; ložiskové čapy ako časti strojov, maliarske stroje, manipulátory, manipulátory na nakladanie a vykladanie, mastenice, mastenice ako časti strojov, maticorezy ako stroje, maticové závitníky ako stroje, mazacie krúžky, mechy ako stroje, membrány čerpadiel, miešacie stroje, miešačky, mostové žeriavy, elektrické motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá, piestne motory, motorové zapaľovacie induktory, motory na stlačený vzduch, motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá, nakladacie rampy, nakladacie výložníky, nákladné výťahy, regulátory na napájače vody, nástroje a ručné náradie mechanické, nástroje ako časti strojov, nástrojové brúsky, ostričky ako stroje, mechanické navíjacie zariadenia, navijaky, navijaky ako časti strojov, mechanické navijaky na navíjanie hadíc, nitovacie stroje, nože ako časti strojov, elektrické nože, elektrické nožnice, obloženia, tepelné tesnenia kotlov, obrábacie stroje, držiaky na obrábacie stroje, obrážacie stroje, odlievacie formy ako časti strojov, odlučovače oleja, odmasťovacie zariadenia ako stroje, stroje na lisovanie odpadu, odsávacie stroje na priemyselné účely, odstredivé čerpadlá, odstredivky, odvádzače kondenzátu, odvodňovacie stroje, odvzdušňovače napájacej vody, ohýbačky ako stroje, ochranné kryty strojov, ojnice na stroje, motory a hnacie stroje, olejničky, olejové separátory, orezávacie stroje, ovládacie káble na stroje, motory a hnacie stroje, pákové buchary, parné generátory alebo kotly ako stroje, parné stroje, parné valce, pásové dopravníky, pásy na dopravníky, pásy na stroje, patróny do filtračných zariadení, piestové časti, piestové segmenty, piesty ako časti strojov, piesty tlmiča ako časti strojov, listy ako časti strojov, píly ako stroje, striekacie pištole na farby, pláchacie stroje, plečky ako stroje, plniace dúchadlá, plniace stroje, ploché spätné ventily, záklopky, plunžery, dúchadlá na stláčanie plynu, odsávanie a prepravu, pneumatické dopravníky, pneumatické transportéry, podstavce strojov, stojany, skrine na ložiská hriadeľov, pracie a premývacie zariadenia, pracie stroje, práčky, práškovacie stroje, prehrievače, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre pozemné vozidlá, prevody strojov s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá, súkolesia s výnimkou pre pozemné vozidlá, prevzdušňovače, prúdové zdroje, pružiny ako časti strojov, pudlovacie stroje, pulverizátory, radlice, razidlá ako stroje, propulzné reaktívne stroje s výnimkou pre pozemné vozidlá, redukčné súkolesia s výnimkou pre pozemné vozidlá, redukčné ventily, redukčné ventily ako časti strojov, regulátory ako časti strojov, regulátory otáčok pre stroje, motory a hnacie stroje, remene dynama, remene pre motory a hnacie stroje, remene ventilátorov do motorov, remenice ako časti strojov, rezacie stroje, hydraulický riadiaci mechanizmus pre stroje, motory a hnacie stroje, roboty ako stroje, rozprašovače ako stroje, rozprašovače odpadových vôd, ručné mechanické náradie, pneumatické rúrové dopravníky, rýpadlá, samomazné ložiská, sekáče, dláta, separátory, separátory ako odlučovače, sitá na škvaru ako stroje, stroje na opracovanie skla, skrine alebo stojany ako časti strojov, skrine, podstavce, stojany na ložiská hriadeľov, splyňovače, spojky s výnimkou spojok pre pozemné vozidlá, spojky, spojenia, styky, kĺby ako časti strojov, spriahadlá s výnimkou spriahadiel pre pozemné vozidlá, statory ako časti strojov, stavidlá ako časti strojov, stereotypy ako stroje, stojany, podstavce, skrine na ložiská hriadeľov, stojany, podstavce na ložiskové čapy, stolové kotúčové píly ako časti strojov, stoly alebo upínacie dosky na stroje, súkolesia ako časti strojov, stroje na odstraňovanie vodného kameňa, strúhačky ako stroje, redukčné súkolesia, ale nie pre pozemné vozidlá, suportová skriňa, krycia doska sústruhu, suporty ako časti strojov, sústruhy, sušičky ako stroje, šetriče paliva do motorov, elektrické šľahače, štartéry motorov a hnacích strojov, štípacie kliešte ako stroje, ťahadlá ako spojovacie tyče pre stroje, motory a hnacie stroje, taviace stroje, tlmiče ako piesty častí strojov, tlmiče motorov, tlakové torkrétovacie stroje, torzné s výnimkou pre pozemné vozidlá, transmisné reťaze s výnimkou pre pozemné vozidlá, trepacie stroje, triediace stroje, reaktívne motory s výnimkou pre pozemné vozidlá, hydraulické turbíny, turíny s výnimkou turbín pre pozemné vozidlá, turbokompresory, uhlíkové kefy, umývacie linky na umývanie automobilov, umývacie zariadenia na umývanie automobilov, upchávky ako časti strojov, upínacie zariadenia, upínacie vretená ako časti strojov, piestové valce, piesty do valcov, valce do strojov, valce do valcovní, valce ako časti strojov, valčekové ložiská, valivé ložiská pre stroje, ventilátory motorov a hnacích strojov, ventily ako časti strojov, motorov a hnacích strojov, odlučovače vody, vodiace lišty ako časti strojov, vodnice, vodovodné vykurovacie zariadenia ako časti strojov, voľnobežky s výnimkou voľnobežiek pre pozemné vozidlá, zdvíhacie vozne, vŕtacie hlavy ako časti strojov, vŕtacie korunky ako časti strojov, vŕtacie stroje, elektrické ručné vŕtačky, vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, vstrekovania do motorov, vulkanizačné prístroje, výfukové dopravníky, výfuky motorov, vyhladzovače ako zariadenia, výmenníky tepla ako časti strojov, vypúšťacie kohútiky, vysávače na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov, vysávače prachu a podobných nečistôt, mechanické výsypky, výťahové laná, výťahové remene, výťahy okrem lyžiarskych vlekov, výtlačné ventily ako časti strojov, vývevy, sieťové čističe vzduchu ako stroje, opravárenské zariadenia vzduchových čerpadiel, vzduchové chladiče, vzduchové vankúše na manipuláciu s nákladom, vzduchové chladiče, motory pre vzduchové vznášadlá, samohybné zametacie stroje, zapaľovacie induktory, zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov, zapaľovače zážihových motorov, zariadenia na odstraňovanie odpadu, zatavovacie stroje na priemyselné účely, záväzné a zdvižné háky, závesy ako časti strojov, závitorezy, zberače kotlového kameňa, zberače kotlového kameňa z bojlerov, zberné kefy na elektrickom dyname, zdvíhacie zariadenia, zdvíhadlá, zdviháky, stroje na zemné práce, exkavátory, zotrvačníky, elektrické zváračky, zvislé vratidlo, revolverová hlava sústruhu, žehliace stroje na výstavbu, žeraviace sviečky do dieselových motorov, žeriavy, mostové žeriavy, žiarnice ako časti strojov, žliabkovačka, drážkovačka, žmýkačky.
08 - Náradie a nástroje s ručným pohonom.
09 - Aparáty, prístroje, náradie a nástroje elektrické, prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu a záchranu.
19 - Stavebné materiály nekovové, hlavne kotvy (statické aj dynamické), príchytky (fasádne, špeciálne aj obyčajné), nity, skrutky, spony, prichytávajúce a podporné systémy na vedenie akéhokoľvek média, konštrukcie na vedenie inštalácií, špeciálne konštrukcie na prichytávanie a kotvenie, vstreľovacie klince a ďalšie upevňovacie a spojovacie materiály. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.03.04, 26.04.18, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Trademark