Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3348-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205513 
(151)  Dátum zápisu  04.03.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3348-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.06.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervovaná a sušená zelenina a ovocie (hrozienka, sultánky, korintky), kandizované ovocie (kandizovaná citrónová a pomarančová kôra), spracované orechy, výrobky zo zemiakov všetkých druhov (čipsy, zemiakové hranolčeky, lupienky), jedlá želatína, džemy, kompóty; nátierky na chlieb (na báze orechov alebo nugátu); vajcia, mlieko a mliečne výrobky; oleje a jedlé tuky.
30 - Múka a cereálne prípravky (s výnimkou potravín pre zvieratá), pekárske zmesi pre chlieb, koláče, sušienky, chlieb, žemle, rožky, pizze (vrátane polotovarov, rovnako ako konzervované potraviny), sucháre, prípravky na báze chleba ako malé zákusky a chrumky; pečivo a cukrovinky, sušienky, čokoláda (poleva), čokoláda v tabuľkách, plnená čokoláda, čokoláda orechová a/alebo s cereálnymi výrobkami a/alebo s ovocím a ryžou; pralinky, orechové cukrovinky, marcipán, bonbóny, čokoládové cukríky, ovocné cukríky, karamel, žuvačkové cukríky, ovocné žuvačky a vinné žuvačky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mondelez Hellas S.A.; 19-21 Aristotelous Street, 14451 Metamorfosi Attiki; GR 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2003 12/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.2004 6/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.10.2006 10/2006 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2012 11/2012 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2012 11/2012 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.05.2022 9/2022 PC3M
8 Obnovené ochranné známky 11.05.2022 9/2022 ND3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 3348-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 6,50 EUR
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2012 20,00 EUR
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2012 20,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 29.03.2022 66,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2022 15,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3348-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 21.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2002 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.07.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.09.2003 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.10.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 08.10.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 08.10.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2012 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 14.03.2012 Typ Doručené
Plná moc 14.03.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2012 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 01.06.2012 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 01.06.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.06.2012 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.06.2012 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 18.07.2012 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 18.07.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.08.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2012 Typ Platba
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 16.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 16.03.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 16.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 21.03.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 21.03.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 21.03.2022 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.03.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 30.03.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 04.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 04.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 04.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
POZ 3348-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.08.2006 CHIPITA INTERNATIONAL S. A. CHIPITA INTERNATIONAL S. A.
2 Prevod majiteľa 17.09.2012 VIVARTIA Industrial & Commercial Company of Food Products & Catering Services S.A. (VIVARTIA S.A.) CHIPITA INTERNATIONAL S. A.
3 Prevod majiteľa 17.09.2012 CHIPITA Industrial & Commercial Company S.A. (CHIPITA S.A.) VIVARTIA Industrial & Commercial Company of Food Products & Catering Services S.A. (VIVARTIA S.A.)
4 Zápis alebo zmena zástupcu 17.09.2012 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
5 Prevod majiteľa 20.04.2022 CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.) CHIPITA Industrial & Commercial Company S.A. (CHIPITA S.A.)
6 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2022 ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
7 Prevod majiteľa 26.10.2022 Mondelez Hellas S.A. CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.)
8 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2022 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku