Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3348-2002
(111)  Trademark Number  205513 
(151)  Registration Date  04.03.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  21.11.2022 
(210)  Application Number  3348-2002 
(220)  Application Date  21.11.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2003 
(450)  Publication of Registration Date  08.06.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Konzervovaná a sušená zelenina a ovocie (hrozienka, sultánky, korintky), kandizované ovocie (kandizovaná citrónová a pomarančová kôra), spracované orechy, výrobky zo zemiakov všetkých druhov (čipsy, zemiakové hranolčeky, lupienky), jedlá želatína, džemy, kompóty; nátierky na chlieb (na báze orechov alebo nugátu); vajcia, mlieko a mliečne výrobky; oleje a jedlé tuky.
30 - Múka a cereálne prípravky (s výnimkou potravín pre zvieratá), pekárske zmesi pre chlieb, koláče, sušienky, chlieb, žemle, rožky, pizze (vrátane polotovarov, rovnako ako konzervované potraviny), sucháre, prípravky na báze chleba ako malé zákusky a chrumky; pečivo a cukrovinky, sušienky, čokoláda (poleva), čokoláda v tabuľkách, plnená čokoláda, čokoláda orechová a/alebo s cereálnymi výrobkami a/alebo s ovocím a ryžou; pralinky, orechové cukrovinky, marcipán, bonbóny, čokoládové cukríky, ovocné cukríky, karamel, žuvačkové cukríky, ovocné žuvačky a vinné žuvačky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mondelez Hellas S.A.; 19-21 Aristotelous Street, 14451 Metamorfosi Attiki; GR 
(740)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2003 12/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.2004 6/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.10.2006 10/2006 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2012 11/2012 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2012 11/2012 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.05.2022 9/2022 PC3M
8 Obnovené ochranné známky 11.05.2022 9/2022 ND3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 3348-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 6,50 EUR
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2012 20,00 EUR
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2012 20,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 29.03.2022 66,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2022 15,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3348-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 21.11.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.11.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2002 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.07.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 08.09.2003 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 02.10.2003 Type Delivered
výsledok rešerše 08.10.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 08.10.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2004 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2006 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2012 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 14.03.2012 Type Delivered
Plná moc 14.03.2012 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2012 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2012 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2012 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 01.06.2012 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 01.06.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 19.06.2012 Type Delivered
Doplnenie materiálov 19.06.2012 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 18.07.2012 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 18.07.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 31.08.2012 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.09.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2012 Type Payment
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2012 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.09.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis prechodu 16.03.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prechode 16.03.2022 Type Delivered
Doklad o prechode 16.03.2022 Type Delivered
Plná moc 16.03.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.03.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doplnenie materiálov 21.03.2022 Type Delivered
Doklad o prechode 21.03.2022 Type Delivered
Doklad o prechode 21.03.2022 Type Delivered
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 29.03.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 30.03.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 25.04.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 04.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 04.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 04.10.2022 Type Delivered
Plná moc 04.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Type Sent document
POZ 3348-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.08.2006 CHIPITA INTERNATIONAL S. A. CHIPITA INTERNATIONAL S. A.
2 Prevod majiteľa 17.09.2012 VIVARTIA Industrial & Commercial Company of Food Products & Catering Services S.A. (VIVARTIA S.A.) CHIPITA INTERNATIONAL S. A.
3 Prevod majiteľa 17.09.2012 CHIPITA Industrial & Commercial Company S.A. (CHIPITA S.A.) VIVARTIA Industrial & Commercial Company of Food Products & Catering Services S.A. (VIVARTIA S.A.)
4 Zápis alebo zmena zástupcu 17.09.2012 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
5 Prevod majiteľa 20.04.2022 CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.) CHIPITA Industrial & Commercial Company S.A. (CHIPITA S.A.)
6 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2022 ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
7 Prevod majiteľa 26.10.2022 Mondelez Hellas S.A. CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.)
8 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2022 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku