Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3340-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  209877 
(151)  Dátum zápisu  09.06.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.11.2013 
(210)  Číslo prihlášky  3340-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.09.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, morské živočíchy ako potrava; konzervované, sušené, varené a inak spracované ovocie a zelenina; prípravky zo všetkých uvedených tovarov; mliečne výrobky; peny, chladené dezerty; mliečne nápoje patriace do tejto triedy; ochutené mliečne nápoje patriace do tejto triedy; nápoje z mliečnych výrobkov patriace do tejto triedy; polievky; sladké nátierky; slané nátierky; šaláty; nápoje patriace do tejto triedy; plnky; malé občerstvenia medzi hlavnými jedlami zložené prevažne z produktov patriacich do tejto triedy; hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne produkty patriace do tejto triedy; proteínové látky; dipy; potraviny vyrobené z mäsa, rýb, hydiny, zveriny, morských živočíchov, mlieka, mliečnych výrobkov, syra, ovocia alebo zeleniny.
30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové prípravky; čaj, káva, kakao; tekutá čokoláda, kávové esencie, kávové výťažky, zmesi kávy a čakanky; čakanka, čakankové zmesi, všetko na použitie ako kávové náhradky, neliečivé cukrovinky; pekárske výrobky, jemné pečivo, koláče a zákusky, sušienky, keksy a sucháre; vodové zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené jogurty; mrazené cukrovinky; chladené a mrazené dezerty a zákusky; peny, šerbety; chlieb; jemné cestá; nápoje patriace do tejto triedy; plnky zložené prevažne z produktov patriacich do tejto triedy; sladké nátierky; slané nátierky; malé občerstvenia medzi hlavnými jedlami zložené prevažne z produktov patriacich do tejto triedy; melasový sirup, cukor, med, hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne produkty patriace do tejto triedy; čokoláda; pizza, pizzové základy; omáčky, posýpky a polevy na pizzu; omáčky na cestoviny a ryžu; šalátové dresingy; majonéza; omáčky a chuťové omáčky, koreniny; potraviny vyrobené z ryže, cestovín, obilnín, chleba, jemného pečiva, čokolády, kakaa a kávy; všetky uvedené tovary patriace do tejto triedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  POP'ABLES 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mars, Incorporated; McLean, Virginia 22101; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2005 3/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.09.2005 9/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
 
POZ 3340-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2003 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.02.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3340-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 13.11.2003 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.11.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2003 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.10.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2004 Typ Doručené
výsledok rešerše 02.12.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 02.12.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.06.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.01.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.02.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 21.11.2013 Typ Doručené
Doklad 21.11.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 14.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.01.2014 Typ Doručené
Doklad 17.01.2014 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2014 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 18.03.2014 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.03.2023 Typ Doručené
POZ 3340-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.12.2013 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.03.2014 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku