Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3322-2001
(111)  Trademark Number  201876 
(151)  Registration Date  10.02.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.11.2021 
(210)  Application Number  3322-2001 
(220)  Application Date  12.11.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.11.2002 
(450)  Publication of Registration Date  02.05.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  08.07.17, 26.04.16, 26.04.22 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, biela, červená, zelená, hnedá, sivá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SAVENCIA S.A.; 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay; FR 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.11.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2015 10/2015 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
 
POZ 3322-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3322-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.11.2001 Type Delivered
1a Plná moc 12.11.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.11.2001 Type Payment
3 výsledok rešerše 30.07.2002 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 30.07.2002 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Type Sent document
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.09.2011 Type Delivered
6a Plná moc 12.09.2011 Type Delivered
7 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.10.2011 Type Sent document
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.11.2011 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Type Sent document
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.07.2015 Type Payment
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.06.2015 Type Delivered
11a Plná moc 18.06.2015 Type Delivered
11b Doplnenie materiálov 18.06.2015 Type Delivered
12 dodatok k osvedčeniu OZ 19.08.2015 Type Sent document
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.03.2021 Type Delivered
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Type Delivered
14a Generálna plná moc 03.05.2021 Type Delivered
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 18.05.2021 Type Sent document
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.05.2021 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 25.05.2021 Type Sent document
POZ 3322-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.11.2011 Stavrovský Peter, JUDr., Advokátska kancelária ČERNEJOVÁ & HRBEK
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.08.2015 SAVENCIA S.A. BONGRAIN S. A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku