Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 329-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  329-2021 
(220)  Application Date  02.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.02.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  30, 33, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Zákusky, koláče; cukrovinky; chlieb; pečivo (rožky); pečivo.
33 - Destiláty; digestíva (likéry a liehoviny); liehoviny; liehoviny s ovocím; víno.
40 - Služby páleníc, destilácia liehu pre iných; zákazková výroba alkoholických nápojov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Tatranec 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pajunk Róbert; Košická 26, 066 01 Humenné 1; SK 
(740)  Attorney(s)  JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.; Panenská 5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.02.2021 04/2021 BA3M
 
POZ 329-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 329-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.02.2021 Type Delivered
1a Osvedčovacia doložka 02.02.2021 Type Delivered
1b Plná moc 02.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.02.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 05.02.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 05.02.2021 Type Internal Letter
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.05.2021 Type Delivered
6a Odôvodnenie námietok 03.05.2021 Type Delivered
6b Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 03.05.2021 Type Delivered
6c Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Type Delivered
7 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 04.05.2021 Type Payment
8 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 26.05.2021 Type Sent document
9 Informácia o WIN-WIN Track 26.05.2021 Type Sent document
POZ 329-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku