Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3285-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257930 
(151)  Dátum zápisu  27.06.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  27.06.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3285-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.12.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  23.03.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.07.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 21, 22, 25, 30, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Plecniaky; tašky; športové tašky.
21 - Šálky a hrnčeky; kávové poháre; kuchynský stolový riad a nádoby (okrem príborov).
22 - Plastové vrecia a vaky na skladovanie a prepravu materiálov vo veľkom.
25 - Odevy; klobúky; čiapky; tričká; tričká s potlačou; teplákové bundy (mikiny); mikiny s kapucňou; body (oblečenie); tielka (vrchné ošatenie); športové tielka; nákrčníky; košele; šaty; odevy pre motocyklistov; bundy pre motocyklistov; čižmy pre motocyklistov; nepremokavé oblečenie pre motocyklistov; kožené odevy pre motocyklistov; šatky na krk; pletené šatky; funkčná spodná bielizeň; rukavice (oblečenie); športové pokrývky hlavy (s výnimkou prílb); kukly (oblečenie).
30 - Káva, čaj, kakao a ich náhradky.
41 - Vedenie športových podujatí; služby v oblasti zábavy na motorovom jazdeckom okruhu; organizovanie motocyklových pretekov; organizovanie motocyklových rely závodov; výučba jazdy na motocykli; motocyklový tréning; vodičské kurzy pre pokročilých vodičov motorových áut; organizovanie súťaží motorových vozidiel; poskytovanie školenia v riadení motorových vozidiel; organizovanie a vedenie kultúrnych podujatí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.09, 24.17.17, 27.03.15, 02.03.01, 02.03.16, 09.07.21, 25.05.99, 27.05.04, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Okruháři, s.r.o.; Ostrovačická 935/63, 641 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Martin Strnad, advokát; Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 23.03.2022 6/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.07.2022 13/2022 FG3M
 
POZ 3285-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.01.2022 226,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3285-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.12.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 29.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.12.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.01.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.02.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 11.02.2022 Typ Interné listy
POZ 3285-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku