Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 328-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  328-2021 
(220)  Application Date  02.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  12, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  12 - Kolobežky.
39 - Prenájom vozidiel. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.03.01, 26.04.22, 27.05.01, 27.03.15, 18.01.05, 27.99.12, 27.99.15, 27.05.15, 29.01.04, 27.05.13 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Čvirik Adam, Bc.; Mojš 290, 010 01 Žilina 1; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 328-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 328-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.02.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 02.02.2021 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 02.02.2021 Type Delivered
1c Vyjadrenie označenia 02.02.2021 Type Delivered
1d Vyjadrenie označenia 02.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.02.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2021 Type Sent document
5 výsledok rešerše 15.02.2021 Type Internal Letter
6 Odpoveď na správu úradu 04.03.2021 Type Delivered
6a Vyjadrenie označenia 04.03.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Type Internal Letter
POZ 328-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku