Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 328-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  328-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Kolobežky.
39 - Prenájom vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 26.04.22, 27.05.01, 27.03.15, 18.01.05, 27.99.12, 27.99.15, 27.05.15, 29.01.04, 27.05.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Čvirik Adam, Bc.; Mojš 290, 010 01 Žilina 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 328-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 328-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 02.02.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 02.02.2021 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 02.02.2021 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 02.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.02.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2021 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 15.02.2021 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 04.03.2021 Typ Doručené
6a Vyjadrenie označenia 04.03.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 328-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku