Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3267-98
(111)  Trademark Number  192382 
(151)  Registration Date  26.09.2000 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.12.2018 
(210)  Application Number  3267-98 
(220)  Application Date  18.12.1998 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  12.06.2000 
(450)  Publication of Registration Date  11.12.2000 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 19, 35, 36, 37, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
19 - Reklamné tabule sklenené a z priehľadných plastov.
35 - Aranžovanie výkladov; reklamná a propagačná činnosť; prenájom reklamných tabúľ; sprostredkovateľstvo v oblasti výstav komerčných a v oblasti reklamy, sprostredkovateľská činnosť obchodná s tovarmi.
36 - Obchodovanie s pohľadávkami, pozemkami a nehnuteľnosťami.
37 - Montáž reklamných tabúľ.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí; sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a športu; vydavateľská činnosť; organizovanie a zabezpečovanie súťažných a nesúťažných podujatí a prehliadok, prehliadok dievčenskej a ženskej krásy, verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí; organizovanie čitateľskej ankety o najpopulárnejšieho speváka, speváčku a skupinu, sprostredkovateľstvo v oblasti výstav nekomerčných (kultúrne a umelecké).
42 - Odborné poradenstvo a aranžovanie kvetov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.07.24, 27.05.03 
(540) Trademark