Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3267-98
(111)  Číslo ochrannej známky  192382 
(151)  Dátum zápisu  26.09.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.12.2018 
(210)  Číslo prihlášky  3267-98 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.12.1998 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  12.06.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.12.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 19, 35, 36, 37, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
19 - Reklamné tabule sklenené a z priehľadných plastov.
35 - Aranžovanie výkladov; reklamná a propagačná činnosť; prenájom reklamných tabúľ; sprostredkovateľstvo v oblasti výstav komerčných a v oblasti reklamy, sprostredkovateľská činnosť obchodná s tovarmi.
36 - Obchodovanie s pohľadávkami, pozemkami a nehnuteľnosťami.
37 - Montáž reklamných tabúľ.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí; sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a športu; vydavateľská činnosť; organizovanie a zabezpečovanie súťažných a nesúťažných podujatí a prehliadok, prehliadok dievčenskej a ženskej krásy, verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí; organizovanie čitateľskej ankety o najpopulárnejšieho speváka, speváčku a skupinu, sprostredkovateľstvo v oblasti výstav nekomerčných (kultúrne a umelecké).
42 - Odborné poradenstvo a aranžovanie kvetov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.24, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie