Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3266-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3266-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.12.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  23.02.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 05, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Rastlinné výťažky na priemyselnú výrobu výživových doplnkov; rastlinné výťažky na priemyselnú výrobu farmaceutických prípravkov; rastlinné výťažky (okrem esenciálnych olejov) na priemyselnú výrobu kozmetických prípravkov.
03 - Mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; vlasové vody; kozmetické prípravky na mihalnice; kolínske vody; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; krémy na kožu; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); odličovacie prípravky; prípravky na čistenie zubov; voňavky; toaletné vody; éterické esencie; esenciálne (éterické) oleje; esenciálne oleje; výťažky z kvetov (parfuméria); líčidlá; čistiace prípravky; základné zložky kvetinových parfumov; vydymovacie prípravky (parfumy); cukrárske aromatické prísady (esenciálne oleje); tuky na kozmetické použitie; oleje na kozmetické použitie; čistiace oleje; voňavkárske oleje; oleje na toaletné použitie; kozmetické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; pracie prostriedky; toaletné prípravky; šampóny; parfumy; voňavkárske výrobky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; pomády na kozmetické použitie; mejkapové púdre; prípravky na holenie; dezodoračné mydlá; terpény (esenciálne oleje); antiperspiranty (kozmetické výrobky); mydlá proti poteniu; kozmetické prípravky na opaľovanie; aromatické látky (esenciálne oleje); aromatické prísady do nápojov (esenciálne oleje); soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; dezodoranty (parfuméria); náplasti.
05 - Výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; liečivé rastliny; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; diétne látky na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; farmaceutické prípravky; tekuté masti (linimenty); masti na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; séra; pastilky na farmaceutické použitie; roztoky na veterinárne použitie; masti na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje na lekárske použitie; farmaceutické prípravky proti lupinám; posilňujúce prípravky (toniká); zverolekárske prípravky; biologické prípravky na lekárske použitie; liečivé nápoje; byliny na fajčenie na lekárske použitie.
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná bielizeň; šilty; kapucne (časti odevov); pracovné plášte; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; košele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; papuče; pyžamá; uniformy; bundy; plavky; topánky; podpätky; topánky na športovanie; vysoká športová obuv; čelenky (oblečenie); tričká; nohavicové sukne; legínsy; pokrývky hlavy; kimoná; trikoty (cvičebné úbory).
35 - Veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 1, 3, 5 a 25 tohto zoznamu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 1, 3, 5 a 25 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.10, 26.01.04, 26.01.19, 26.02.19, 27.05.24, 26.01.15, 05.11.11, 05.03.16, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IMTOMA s.r.o.; Park Angelinum 16, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MG LEGAL s.r.o.; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 23.02.2022 4/2022 BA3M
 
POZ 3266-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.01.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3266-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.12.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 22.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.12.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.01.2022 Typ Platba
výsledok rešerše 31.01.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 31.01.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 19.04.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 23.06.2022 Typ Odoslané
POZ 3266-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku