Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3220-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202725 
(151)  Dátum zápisu  13.05.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  31.10.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3220-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 04, 07, 09, 12, 17, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Autokozmetika zaradená do tejto triedy, ako sú prípravky na údržbu automobilov, t. j. prípravky na umývanie, prípravky na čistenie a konzervovanie lakov, vosky na laky aj leštiace vosky, šampóny, umývacie substancie určené do zariadení na umývanie vozidiel, odhrdzovacie prípravky a prípravky na premenu hrdze, prípravky na použitie v zariadeniach na umývanie čelného skla (automobilu), prípravky na odstraňovanie dechtu/asfaltu, prípravky na čistenie plastických hmôt, prípravky na čistenie automobilových okien a skiel, prípravky na čistenie a údržbu motorov, prípravky na čistenie interiérov automobilov, prípravky na čistenie povrchov, prípravky na čistenie kože a imitácií kože, leštiace prípravky a hladiace prípravky.
04 - Oleje, aditíva, mazadlá a pohonné hmoty.
07 - Súčasti motorových vozidiel nezaradené do triedy 12, ako sú axiálne ložiská, dúchadlá, dynamá, ejektory, prúdové čerpadlá, filtre na čistenie a chladenie vzduchu do motorov, guľkové ložiská, hlavy valcov do motorov, hriadele, kľuky, páky ako časti strojov, chladiče do motorov a hnacích strojov, karburátory, kardanové spojky, katalyzátory do motorov, kĺby (časti motorov), spojky (časti motorov), kľukové hriadele, kľukové skrine do motorov, kompresory, palivové konvertory na zážihové motory, krúžky ložiskové, krúžky piestne, piesty do valcov, zapaľovacie induktory motorov, ojnice na motory, ovládacie káble do motorov, regulátory otáčok motorov, remene ventilátorov do motorov, šetriče paliva do motorov, štartéry motorov, tlmiče motorov, turbokompresory, ventilátory motorov, ventily (ako časti strojov), vstrekovania do motorov, výfukové potrubia motorov, výfuky motorov, vzduchové chladiče, zapaľovacie induktory, zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov, zapaľovače zážihových motorov, zotrvačníky, žeraviace sviečky do dieslových motorov.
09 - Elektrické a elektronické príslušenstvo a prístroje najmä pre motorové vozidlá, zaradené do tejto triedy, ako sú elektrické akumulátory, automobilové výstražné trojuholníky, automobilové zapaľovače, meradlá hladiny benzínu, blikavé svetlá, bóje, majáky svetelné, poplašné zariadenia najmä akustické, antény, autorádiá, elektrické cievky, elektromagnetické cievky, elektrické káble, elektrické kondenzátory, elektrické kontrolné a regulačné prístroje, hasiace prístroje, nabíjačky akumulátorov, navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače), elektrické objímky, poistky, tachometre, otáčkomery, regulátory napätia do automobilov, smerovky (smerové svetlá), elektrické regulátory svetla, elektrické relé, termostaty, tlakomery na ventily, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu.
12 - Pozemné vozidlá, najmä automobily a motorky a diely, náhradné diely a tuningové komponenty zaradené do tejto triedy, ako sú alarmy, airbagy, karosérie automobilov, časti karosérií, autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na vozidlá, bezpečnostné pásy a sedačky, motory, podvozky vozidiel, hnacie mechanizmy, hriadele, nápravy na vozidlá, spojky do pozemných vozidiel, rýchlostné skrine, brzdové obloženie a čeľuste, tlmiče, odpruženia, chladiče, hydraulické obvody, reťaze, blatníky, nárazníky, okná automobilov, stierače, spätné zrkadlá, poťahy na sedadlá vozidiel, sedadlá, opierky na hlavu na sedadlá automobilov, prevodovky do pozemných vozidiel, smerovky na vozidlá, zariadenie do automobilov proti oslneniu, čalúnenia, súkolesia do pozemných vozidiel, tlmiace pružiny na vozidlá, tlmiče pérovania do vozidiel, ventily na automobilové pneumatiky, voľnobežky pre pozemné vozidlá, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, kolesá vozidiel, pneumatiky na vozidlá, duše, ráfy kolies, ťažné zariadenia, volanty, ložiskové čapy.
17 - Plastové výrobky a hmoty pre automobilový priemysel, plastové súčasti a doplnky vozidiel a pozemných dopravných prostriedkov ako polotovary.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom, reklama, marketing.
37 - Záručné a iné opravy, montáž a servis pozemných motorových vozidiel a ich súčasti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie