Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3204-2001
(111)  Trademark Number  201676 
(151)  Registration Date  16.01.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  29.10.2021 
(210)  Application Number  3204-2001 
(220)  Application Date  29.10.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.10.2002 
(450)  Publication of Registration Date  01.04.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; želé, džemy, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a prípravky z obilnín; chlieb, pečivo; cukrovinky, zmrzlina; med; melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, nálevy (na ochutenie); korenie.
32 - Pivo; minerálne vody; šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje; nápoje a šťavy ovocné; sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.03.01, 05.07.02, 26.01.14 
(540) Trademark