Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3204-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201676 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3204-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; želé, džemy, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a prípravky z obilnín; chlieb, pečivo; cukrovinky, zmrzlina; med; melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, nálevy (na ochutenie); korenie.
32 - Pivo; minerálne vody; šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje; nápoje a šťavy ovocné; sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.01, 05.07.02, 26.01.14 
(540) Vyjadrenie