Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 320-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  209650 
(151)  Dátum zápisu  07.06.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  320-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.02.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.09.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Absorpčná vata, absorpčné tampóny, akonitín, aldehydy na farmaceutické účely, algicídy, alkalické jodidy na farmaceutické účely, alkaloidy na lekárske účely, zubné amalgámy, analgetiká, anestetiká, kôra angostura na lekárske účely, antelmintikum, chemické antikoncepčné prípravky, antipyretiká (lieky proti horúčke), antiseptická vata, antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky, antiuriká (prípravky proti močeniu), aseptická vlna, astmatický čaj, medicínske bahno, bakteriálne jedy, bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely, prípravky na balzamovanie na lekárske účely, balzamy na lekárske účely, biela voda, bielkovinová potrava na lekárske účely, bielkovinové prípravky na lekárske účely, biologické prípravky na lekárske účely, biologické prípravky na zverolekárske účely, bizmutové prípravky na farmaceutické účely, prostriedky proti bolesti hlavy, tyčinky proti bolesti hlavy, tyčinky proti bradaviciam, bróm na farmaceutické účely, bylinkové čaje na lekárske použitie, liečivé byliny, byliny na fajčenie na lekárske účely, netabakové cigarety na lekárske účely, cukor na lekárske účely, cukrovinky s liečivými prísadami, pruhy látky na farmaceutické účely, čapíky, chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely, čistiace prípravky (preháňadlá), čistiace prípravky na kontaktné šošovky, chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely, chemické prípravky na farmaceutické účely, chemické prípravky na lekárske účely, chemické prípravky na zverolekárske účely, chemické vodiče pre elektródy elektrokardiogramov, chemicko-farmaceutické prípravky, chinín na lekárske účely, chinínovník na lekárske účely, chinolín na lekárske účely, chirurgické obväzy, chirurgické plachty, chirurgické tkaniny, chlieb pre diabetikov, chloralhydrát na farmaceutické účely, chloroform, trichlórmetán, výťažky z chmeľu na farmaceutické účely, dentifikačné prípravky, detergenty na lekárske účely, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu, diagnostické prípravky na lekárske účely, chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti, diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) na lekárske účely, dietetické látky upravené na lekárske účely, dietetické nápoje upravené na lekárske účely, diétne potraviny upravené na lekárske účely, digestívy na farmaceutické účely, digitalín, prípravky na umývanie dobytka, draselné soli na lekárske účely, drogy na liečebné účely, droždie na farmaceutické účely, enzymatické prípravky na lekárske účely, enzymatické prípravky na zverolekárske účely, enzýmy na lekárske účely, enzýmy na zverolekárske účely, ergot na farmaceutické účely, estery celulózy na farmaceutické účely, estery na farmaceutické účely, étery celulózy na farmaceutické účely, étery na farmaceutické účely, eukalyptol na farmaceutické účely, eukalyptus na farmaceutické účely, fajčiarske bylinky na lekárske účely, farmaceutické prípravky, farmaceutické prípravky proti lupinám, fenol na farmaceutické účely, fenikel na lekárske účely, mliečne fermenty na farmaceutické účely, fermenty na farmaceutické účely, formaldehyd na farmaceutické účely, fosfáty na farmaceutické účely, fungicídy, chemické prípravky proti fyloxére, gáfor, gáfrový olej, kyselina galová na farmaceutické účely, gáza na obväzovanie, gencián na farmaceutické účely, germicídy (dezinfekčné prípravky), glukóza na lekárske účely, glycerín na lekárske účely, glycerofosfáty, guajakol na farmaceutické účely, guma na lekárske účely, gumiguta na lekárske účely, gurjunský balzam na lekárske účely, hematogén, hemoglobín, prípravky proti hemoroidom, hemostatické tyčinky, herbicídy, repelenty proti hmyzu, hojivé hubky, hojivé náplasti, horčica na farmaceutické účely, horčicové obklady, horčicový olej na lekárske účely, horčičné náplasti, horké drevo na lekárske účely, hormóny na lekárske účely, hydrastín, hydrastinín, hydrogén uhličitan sodný na farmaceutické účely, hygienické nohavičky, hygienické vložky, hygienické vložky pre inkontinentných pacientov, absorpčné nohavičky pre inkontinentných pacientov, absorpčné vložky pre inkontinentných pacientov, insekticídy, semeno pre umelú insemináciu, jódová tinktúra, írsky mach (karagén) na lekárske účely, izotopy na lekárske účely, jalap (výťažok z jalapového koreňa - preháňadlo), jedy, jód na farmaceutické účely, jodidy na farmaceutické účely, jodoform, jojoba, kalomel - chlorid ortuťnatý, kandis na lekárske účely, kapsle na farmaceutické účely, kapsle na lieky, karbonyl (prípravok na hubenie parazitov), kaučuk na zubolekárske účely, kaustické ceruzky, kebračo na lekárske účely, kokaín, kolódium na farmaceutické účely, kôra konduranga na lekárske účely, roztoky na kontaktné šošovky, liečivé korene, kozmetické prípravky pre psov, kôprová voda, kôra mangrového stromu na farmaceutické účely, kôry na farmaceutické účely, kreozot na farmaceutické účely, krotónová kôra, krv na lekárske účely, krvná plazma, prípravky proti kryptogamným rastlinám, chemické prípravky na liečenie z kúkoľa, kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, morská voda na liečivé kúpele, liečivé (terapeutické) prípravky do kúpeľa, bahno na kúpele, soli do minerálnych kúpeľov, liečivé kúpeľové soli, kurare, krúžky na kurie oká, liečivá na kurie oká, náplasti na kurie oká, kyseliny na farmaceutické účely, kyslíkové (perličkové) kúpele, laktóza, mleté ľanové semená na farmaceutické účely, laxatíva, lecitín na lekárske účely, prenosné lekárničky (plné), lepiace náplasti na lekárske účely, lep na muchy, lepiace prípravky na chytanie múch (mucholapky), lepidlá na umelé chrupy, leukoplast, liečivá na ľudskú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely, liečivé cukríky (pastilky), liečivé čaje, liečivé korene, liečivé nápoje, liečivé prípravky na zuby, liečivé rastliny, linimenty (prípravky na vtieranie do pokožky), vodičky (lotion) na umývanie na farmaceutické účely, vodičky (lotion) na umývanie na zverolekárske účely, farmaceutické prípravky na liečenie lupín, lupulín na farmaceutické účely, oxid horečnatý (magnézia) na farmaceutické účely, masti na farmaceutické a lekárske účely, masti na popáleniny, materiály na zubné odtlačky, materská kašička na lekárske účely, medicinálne infúzie, medicinálny alkohol, medovková voda na farmaceutické účely, menštruačné nohavičky, menštruačné tampóny, menštruačné vložky, mentol, mentol na farmaceutické účely, kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, vývary pre kultúry mikroorganizmov, výživné látky pre mikroorganizmy, živná pôda pre kultúry mikroorganizmov, mikroorganizmy na použitie v lekárstve a zverolekárstve, minerálne vody na liečenie, mliečny cukor (laktóza), mliečny tuk, mandľové mlieko na farmaceutické účely, mlieko obohatené bielkovinami, dentálne modelovacie vosky, prípravky proti moliam, moridlá na semená, lepiace prípravky na chytanie múch, pásky na chytanie múch, prípravky na hubenie múch, múka na farmaceutické účely, myrobalánová kôra na farmaceutické účely, prípravky na ničenie myší, prostriedky proti nadúvaniu zvierat, náplasti, gumové náplasti, náplasti na lekárske účely, náramenné obväzy na chirurgické účely, náramky na lekárske účely, narkotiká, liečivá posilňujúce nervovú sústavu, hygienické nohavičky, zdravotné nohavičky, prípravky proti poteniu nôh, obklady (obväzy), oblátky na farmaceutické účely, protiparazitické obojky pre zvieratá, hygienické obrúsky, obväzový materiál, chirurgické obväzy, zdravotnícke obväzy, octan hlinitý na farmaceutické účely, octany (farmaceutické prípravky), prípravky na vyplachovanie očí, odtučňovacie čaje na lekárske účely, olej z tresčej pečene, oleje na lekárske použitie, oleje proti ovadom, masti proti omrzlinám na farmaceutické účely, opiáty, ópium, opodeldok, opoterapeutické prípravky, organoterapeutické prípravky, ortuťové masti, ovínadlá, oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické účely, papier na horčicové obklady, papier odolný voči moliam, prípravky proti parazitom, lepiace pásky na lekárske účely, pastilky na farmaceutické účely, pásy na hygienické vložky, pektín na farmaceutické účely, pepsíny na farmaceutické účely, peptóny na farmaceutické účely, peroxid vodíka na lekárske účely, pesticídy, pijavice na lekárske účely, chemické prípravky na ošetrovanie plesní, pľuzgierotvorné prípravky (látky), prípravky na dezinfekciu plynom na lekárske účely, tablety na dezinfekciu plynom, tyčinky na dezinfekciu plynom, plyn na lekárske účely, farmaceutické prípravky na pokožku, prípravky na ošetrenie popálenín, porcelán na zubné protézy, posilňujúce prípravky (tonikum), prípravky proti poteniu, otrava na potkany, potrava na farmaceutické účely, potrava pre dojčatá, diétne potraviny prispôsobené na lekárske účely, prípravky na sterilizáciu pôdy, práškové kantaridy, preháňadlá, prípravky na ničenie lariev, prípravky na omrzliny, prípravky na umývanie zvierat, prípravky na upokojenie, prísady do krmív na lekárske účely, prostredia pre bakteriologické kultúry, prostriedky proti hlístam, protireumatické náramky, protireumatické prstene, prípravky na umývanie psov, repelenty pre psy, purgatíva, pyritový prášok, rádioaktívne látky na lekárske účely, rádiologické kontrastné látky na lekárske účely, rádium na lekárske účely, jedlé rastlinné vlákna s výnimkou výživných, rebarborové korene na farmaceutické účely, ricínový olej na lekárske účely, rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí, salmiakové pastilky, sedatíva, séra, séroterapeutické liečivá, sikatívy na lekárske účely, sírny kvet na farmaceutické účely, sírové knôty na dezinfekciu, sirupy na farmaceutické účely, slad na farmaceutické účely, sladké drievko na farmaceutické účely, sladové mliečne nápoje na lekárske účely, prípravky na ničenie slimákov, smilax (sarsaparila) na lekárske účely, chemické prípravky na liečenie sneti obilnej, minerálne soli, soli do minerálnych kúpeľov, soli minerálnych vôd, soli na lekárske účely, spermie na umelú insemináciu, sterilizačné prípravky, prípravky obsahujúce stopové prvky pre ľudí a zvieratá, strychnín, styptikum (prípravky na zastavenie krvácania), prípravky na ničenie suchej hniloby, sulfonamidy (liečivá), sušené mlieko pre dojčatá, prípravky na ničenie škodcov, škrob na dietetické alebo farmaceutické účely, španielska muška, hojivé špongie, tabakové výťažky (ako insekticídy), tablety na farmaceutické účely, dezinfekčné dymové tablety, tampóny napustené farmaceutickými vodičkami, chemické prípravky na určenie ťarchavosti, tekuté lieky, lieky vo forme nápojov, termálne vody, terpentín na farmaceutické účely, tinktúry (farmaceutické prípravky), tinktúry na lekárske účely, tuky na lekárske účely, tuky na zverolekárske účely, dymiace tyčinky, tymol na farmaceutické účely, lepidlá a tmely na umelý chrup, uspávacie prípravky, utišujúce prostriedky, vakcíny, prípravky na báze vápna na farmaceutické účely, vata na lekárske účely, prírodná vazelína na lekárske účely, vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske účely, chemické prípravky na ošetrovanie viniča, vínny kameň na farmaceutické účely, vitamínové prípravky, jedlé rastlinné vlákniny s výnimkou požívatín, vonné soli, vývary pre bakteriologické kultúry, výživné látky pre mikroorganizmy, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky na osvieženie vzduchu, zápary na farmaceutické účely, liečivá na zmiernenie zápchy, zlaté zubné amalgámy, zliatiny drahých kovov pre zubné lekárstvo, lekárske prípravky na zoštíhlenie, zubné amalgámy, zubné brúsivá (abrazíva), zubné cementy, zubné laky, zubné tmely, materiály na plombovanie zubov, zverolekárske prípravky, želatína na lekárske účely, žieravé látky na farmaceutické účely, živočíšne uhlie na farmaceutické účely, žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
29 - Algináty ako potrava, sardely ako ančovičky, arašidové maslo, spracované arašidy, bielkoviny ako potrava, vaječný bielok, husacia a kačacia masť, kačice a husi (neživé), chuťovo upravované kačacie a husacie mäso, marinované kačacie a husacie mäso, hydina (neživá), bravčová masť, bravčové mäso, bujóny (vývary), prípravky na bujóny (vývary), konzervovaná cibuľa, výťažky z chaluhy ako potrava, datle, divina, ovocná dreň, držky, džemy, konzervovaná fazuľa, morské raky, garnáty (neživé), haringy, konzervované hľuzovky, homáre (neživé), konzervovaný hrach, zemiakové hranolčeky, sušené hrozienka, huspenina, jedlá želatína, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kandizované ovocie, kaviár, kazeín ako potrava, kefír, klobásy, salámy, párky, sušený kokos, kokosové maslo, kokosový olej, kokosový tuk, bujónové koncentráty, koncentrované vývary, konzumný kostný olej, kôrovce (neživé), krevety (neživé), krokety, krvavá jaternica (krvavnica), krvavá tlačenka, kukuričný olej, mliečny nápoj ako kumys, kyslá kapusta, langusty (neživé), jedlý loj, losos, zemiakové lupienky, spracované mandle, margarín, marmeláda (z pomarančov alebo iných citrusových plodov), maslo, neživé mäkkýše, mäso, konzervované mäso, mäsové šťavy ako omáčky, mäsové výťažky, mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, mušle jedlé (neživé), slávky jedlé (neživé), nakladaná zelenina, nakladané uhorky, nasolené potraviny, jedlý olivový olej, konzervované olivy, mäsové omáčky, spracované oriešky, kandizované ovocie, ovocné kompóty, konzervované ovocie, zavárané presladené ovocie, ovocie naložené v alkohole, ovocná dreň, ovocné rôsoly, ovocné šaláty, ovocné šupky, jedlý olej z palmových orechov, jedlý palmový olej, paradajková šťava na varenie, paradajkový pretlak, pečeň, pektín na ľudskú spotrebu, peľ ako potrava, rybie plátky, polievky, prípravky na výrobu polievok, solené potraviny, potraviny z rýb, presladené ovocie naložené v cukre, proteín na ľudskú spotrebu, raky (neživé), jedlý repkový olej, rybie filé (plátky), konzervované ryby, potravinárske výrobky z ryby, ryby (neživé), sardinky, sezamový olej, šľahačka, slanina, slimačie vajcia na konzumáciu, slimáky, slimáky na konzumáciu, jedlý slnečnicový olej, smotana, konzervované sójové bôby ako potrava, srvátka, sušené ovocie, sušené vajcia, syridlo, syry, ovocné šaláty, zeleninové šaláty, konzervované šampiňóny, konzervovaná šošovica, špik ako potrava, špik z kostí zvierat na jedenie, zeleninové šťavy na varenie, šunka, tofu, tukové nátierky na chlieb, tukové substancie na výrobu jedlých tukov, tuniaky, údeniny, ustrice (neživé), sušené vajcia, bujóny, vývary, koncentrované vývary, konzervované záhradné bylinky, zahustené koncentrované vývary, zázvorový džem, konzervovaná zelenina, sušená zelenina, varená zelenina, zelenina v štipľavom náleve, zeleninové polievky, prípravky na zeleninové polievky, zeleninové šaláty, zeleninové šťavy na varenie, zemiakové lupienky, želatína, žĺtok, jedlá z fazule, pečeňové paštéty, mäsové paštéty, rybacie paštéty, vegetariánske paštéty.
30 - Semená anízu, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, badián, cestá, cestá na koláče, cestoviny, cigória ako kávová náhradka, cukor, cukríky, cukrovinky, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, čaj, čokoláda, čokoládové nápoje, chaluhy (vodné riasy), chlieb, chuťové prísady, droždie, droždie do cesta, extrakty, fondán, glukóza na ľudskú spotrebu, horčica, horčicová múčka, jedlá z jačmeňa, lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, kandis ako potrava, kapary, karamelky (cukríky), karí korenie, káva, nepražená káva, kávové náhradky na báze rastlín, kávové nápoje, kávové príchuti, kávovinové náhradky, kečup, keksy, klinčeky (korenie), koláče s plnkou, korenie, koreniny, krupica, krúpy na ľudskú spotrebu, mletá kukurica, pražená kukurica, kukuričná múka, kukuričné vločky, kukuričný škrob, potravinárska kurkuma, prírodný alebo umelý ľad, ľad na osvieženie, lepok, lístkové cesto, lupienky (obilninové vločky), majonéza, makaróny, maltóza, mandľová pasta, mandľové cukrovinky, marcipán, marinády (chuťové prísady), mandľová masa, maslové tukové cesto, potravinárska včelia materská kašička (nie na lekárske účely), látky na zjemnenie mäsa na použitie v domácnosti, med, melasa, melasový sirup, mentol pre cukrárstvo, mentolové cukríky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, morská voda na varenie, múčne potraviny, potravinárska múka, výrobky z múky, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, prísady do nápojov (iné ako esencie), nekysnutý chlieb, niťovky, nové korenie, oblátky, ocot, muškátové orechy, lúpaný ovos, mletý ovos, mliečna ovsená kaša, ovsená múka, ovsená potrava, ovsené vločky, jedlé ozdoby na torty, palacinky, paprika (korenie), paradajková omáčka, pastilky (cukríky), pečivo, rožky (pečivo), perník (medovníky), pirohy (paštétky), pirôžky s mäsom, pivný ocot, pizza, potravinárska múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, škrobovité potraviny, pralinky, zmrzlinové prášky, prášky na výrobu zmrzliny, prášok do pečiva, arómy (príchuti), príchuti do koláčov a zákuskov (s výnimkou éterických olejov), príchuti do nápojov (s výnimkou éterických olejov), príchuti (s výnimkou éterických olejov), spojivá ako prísady do zmrzlín, propolis na ľudskú spotrebu, výražková pšeničná múka, puding, pukance, kukuričné pukance, ravioly, rezance, ryža, ságo, sendviče, slad na ľudskú spotrebu, sladké drievka (cukrovinky), sladké drievko, sladový výťažok (potraviny), prírodné sladidlá, slíže, sójová múka, kuchynská soľ, soľ na konzervovanie potravín, soľ s prídavkom mletých semien zeleru, spojivá na výrobu údenín, sucháre, suši, sušienky (sucháre, keksy, biskvity), šafran (korenie), šalátové dresingy, šerbety (zmrzliny), škorica (korenie), potravinový škrob, škrobové výrobky (potraviny), stužovače šľahačky, špagety, rajčinová šťava, šťavy (s výnimkou dresingov), tapioka, potravinová tapioková múka, torty, vanilín (vanilková náhradka), vanilková príchuť, výrobky z kakaa, výrobky z obilnín, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, jedlé ozdoby na zákusky, zákusky (koláče), šalátové zálievky, zázvor, rastlinné prípravky ako kávové náhradky, zemiaková múčka na ľudskú spotrebu, zmrzlina, prísady do zmrzliny ako spojivo, zmrzlinové poháre, zvitky, sladké žemle, žuvačky.
31 - Morské riasy (potraviny), morské riasy (potraviny pre zvieratá), algarovila (potraviny pre zvieratá), arašidové výlisky (potraviny pre zvieratá), arašidy, mleté arašidy pre zvieratá, plody borievky, borovicové šišky, čerstvé záhradné bylinky, čerstvá cibuľa, kvetinové cibule, citróny, citrusové ovocie, cukrová trstina, čakanka, čakankové hľuzy, chaluhy (potraviny), chaluhy (potraviny pre zvieratá), chmeľ, chmeľové šišky, hydina na chov, potrava pre dobytok, nespílené drevo, surové drevo, drevo neočistené od kôry, čerstvé egreše, čerstvá fazuľa, čerstvé gaštany, čerstvé hľuzovky, živé homáre, hospodárske zvieratá, čerstvý hrach, čerstvé hrozno, živá hydina, ikry, jačmeň, jadrové krmivo pre zvieratá, jedlé korene, surové kakaové bôby, klíčky semien na botanické účely, kmene stromov, kokosové orechy, kolové orechy, kopra, surový korok, kôra (surovina), živé kôrovce, kríky, krmivo, prísady do krmiva (nie na lekárske účely), krmivo pre dobytok, sušené mlieko ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi s obsahom mlieka alebo výťažkov z mlieka alebo vedľajších produktov zo spracovania mlieka, vápno ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat, krovie, krúpy pre hydinu, kukurica, kukuričné výlisky pre dobytok, kvasnice pre dobytok, prírodné kvety, sušené kvety na ozdobu, vence prírodných kvetov, živé langusty, ľanová múčka (suché krmivo), lieskové oriešky, struky rohovníka (svätojánsky chlieb), mandle (ovocie), slamený materiál na prikrytie povrchu pôd, matoliny (výlisky ovocia), živé mäkkýše, mláto, živé mušle, mycélium (podhubie), živé rybárske návnady, neopracované rezivo, prípravky pre nosnice, obilie v nespracovanom stave, vedľajšie produkty spracovania obilnín (potraviny pre zvieratá), zvyšky z destilácie (potraviny pre zvieratá), čerstvé olivy, orechy, otrubová kŕmna zmes (potraviny pre zvieratá), otruby, čerstvé ovocie, ovos, palmové listy, palmy, paprika (rastlina), peľ (surovina), podstielka pre zvieratá, pomaranče, pór, posilňujúce prípravky pre zvieratá, potrava pre rožný statok, potrava pre vtáky, potrava pre zvieratá, potrava pre zvieratá chované v domácnosti, priadka morušová, prísady do krmív (nie na lekárske účely), proteín na živočíšnu spotrebu, psie sucháre, pšenica, živé raky, rastlinné semená, rastliny, sušené rastliny na dekoráciu, rašelina na podstielku, raž, rebarbora, repa, výlisky z repky, plody rohovníka, ružové kríky, živé ryby, živé návnady na ryby, ryžová múka ako krmivo, sadenice, semená rastlín, seno, sépiové kosti pre vtákov, sezam, slad na výrobu piva a liehovín, slama ako krmivo, slama na podstielku, slama ako materiál na prikrytie pôdy, soľ pre dobytok, stromy, kmene stromov, psie sucháre, suché krmivo, surová kôra, surový korok, šalát, hlávkový šalát, šampiňónové podhubie na rozmnožovanie, čerstvé šampiňóny, borovicové šišky, chmeľové šišky, škrupina kokosového orecha, škrupiny kakaových orechov, čerstvá šošovica, špik, šrot pre zvieratá, tekvica, prírodné trávniky, drevené triesky na výrobu drevotriesky, uhorky, usadenina po destilácii, živé ustrice, oplodnené vajcia na liahnutie, vajíčka priadky morušovej, vence zo živých kvetov, vianočné stromčeky, vinič (rastlina), prípravky na výkrm zvierat, výlisky, olejové výlisky, výlisky pre rožný statok, výlisky repky olejnej pre rožný dobytok, vylisovaná cukrová trstina (surovina), čerstvé záhradné bylinky, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, zrno (obilie), zrno (semená ), zrno na živočíšnu spotrebu, chované zvieratá, živé zvieratá, žihľava.
40 - Apretovanie textílií, bielenie látok, cínovanie, čistenie povrchov chemickými rozpúšťadlami, dámske krajčírstvo, spracovanie dreva, stínanie a kálanie dreva, elektrolytické pokovovanie, farbiarske služby, farbenie kožušín, farbenie látok, farbenie textilu a textílií, vyvolávanie fotografických filmov, fototlač, frézovanie, fúkanie skla, galvanizácia, pozinkovanie, garbiarstvo, hobľovanie, chrómovanie, ohňovzdorná úprava (impregnácia) látok, kadmiovanie, kalandrovanie látok, kalenie kovov, spracovanie kinematografických filmov, kníhviazačstvo, knihárstvo, konzervovanie potravín a nápojov, kotlárstvo, kováčstvo, pokovovanie kovových materiálov, farbenie kože, spracovanie kože, opracovanie kožušín, kreslenie, rysovanie laserom, laminovanie, lemovanie alebo obšívanie látok, lemovanie šiat, leštenie kože, satinovanie, satinovanie kožušín, leštenie kožušín, leštenie optického skla, leštenie optických skiel, leštenie trením, lisovanie ovocia, magnetizácia, mletie, mlynárstvo, montáž materiálu na objednávku, nekrčivá úprava šatstva, obrusovanie, farbenie obuvi, odlievanie kovov, recyklácia odpadu, spracovanie odpadu, ohňovzdorná úprava textilu, odstraňovanie pachov z ovzdušia, pánske krajčírstvo, spracovanie papiera, úprava papiera, pílenie, pokovovanie, pokovovanie kovových materiálov, poniklovanie, pokovovanie niklom, popúšťanie kovov, pozlacovanie, pokovovanie zlatom, predzrážanie látok, preparovanie živočíchov, prešívanie, prešívanie oblečenia, protimoľová úprava kožušín, protimoľová úprava textílií, rafinácia, rámovanie umeleckých diel, rytie, gravírovanie, sedlárske výroba, spájkovanie, informácie o spracovaní a úprave materiálov, spracovanie kožušín, spracovanie ropy, striebrenie, pokovovanie striebrom, strihanie látok (strihová služba), súkanie, úprava a spracovanie textilu, tlačenie vzorov, tónovanie skla, údenie potravín, úprava a spracovanie kovov, vodovzdorná úprava (impregnácia) látok, úprava odevov, úprava šatstva proti zrazeniu, spracovanie vlny, úprava vody, vulkanizácia (úprava materiálov), vypaľovanie keramiky, výsek zvierat, vyšívanie, vyvolávanie filmov, čistenie vzduchu, osviežovanie vzduchu, spracovanie kožušín na zákazku, zinkografia (výroba štočkov), zváranie, služby fotoateliérov, tlač, tlačenie, litografická tlač, ofsetová tlač, serigrafia, prenájom pletacích strojov, ničenie odpadu, spaľovanie odpadu.
41 - Fotografická reportáž, fotografovanie, detské jasle, nahrávanie videopások, tlmočenie posunkovej reči, prekladateľské a tlmočnícke služby, reportérske služby, strihanie videopások.
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, prenájom počítačov, tvorba softvéru, prenájom počítačového softvéru, prenájom prístupového času k počítačovým databázam, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, architektúra, architektonické poradenstvo, aranžovanie kvetov, výzdoba interiérov, navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo, balenie darčekov, grafické dizajnérstvo, módne návrhárstvo, informácie o móde, umelecké dizajnérstvo, overovanie pravosti umeleckých diel, priemyselné dizajnérstvo (navrhovanie), bakteriológia, bakteriologický výskum, výskum v oblasti fyziky, genealogický výskum, geodézia, geologické expertízy, geologický prieskum, geologický výskum, chemické analýzy, chemický výskum, služby v oblasti chémie, výskum v oblasti kozmetiky, farmaceutické poradenstvo, podmorský výskum, prieskum ropných polí, posudzovanie ropných polí, analýzy výťažnosti ropných polí, vyhľadávanie ropy alebo ropný prieskum, strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov, expertízy, kalibrácia, kontrola kvality, skúšky materiálov, skúšanie textilu, kontrola ropných veží, technický prieskum, inžinierska činnosť, projektová činnosť, štúdie technických projektov, projektovanie stavieb, zostavovanie stavebných výkresov, zememeračstvo, služby komerčných právnikov, poradenstvo v oblasti priemyselných práv, konzultačné služby v oblasti priemyselného vlastníctva, licencie priemyselných práv, licencie priemyselného vlastníctva, spravovanie autorských práv, využívanie patentov, poručníctvo, predpovede počasia, meteorologické služby, meteorologické informácie.
43 - Služby barov, bufety, hotelierske služby, reštaurácie, kaviarne, samoobslužné reštaurácie, jedálne a závodné jedálne, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, poskytovanie prechodného ubytovania, ubytovacie služby prázdninových táborov, domovy dôchodcov, prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempov, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prenosných stavieb, sanatóriá, zotavovne.
44 - Česanie zvierat, chov zvierat, opatrovanie zvierat, upravovanie zvierat, starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti, veterinárna pomoc, letecké a pozemné rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemických látok, liečenie stromov, ničenie buriny, ničenie poľnohospodárskych škodcov, prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, rastlinné škôlky, záhradkárske služby, záhradkárstvo, služby záhradnej architektúry, údržba trávnikov, výroba vencov, zdravotné strediská, súkromné kliniky a sanatóriá zdravotnícka starostlivosť, lekárske služby, ošetrovateľské služby, fyzioterapia, služby chiropraktikov, masáže, plastická chirurgia, služby pôrodných asistentiek, služby optikov, stomatológia, služby nemocnice, služby krvných bánk, parné kúpele, verejné kúpele s cieľom hygieny, kadernícke salóny, manikúra, manželské a predmanželské poradne, útulky.
45 - Civilná ochrana, detektívne kancelárie, otváranie bezpečnostných zámkov, pátranie po nezvestných osobách, nočné stráženie, sprevádzanie osôb (eskorta), poradenstvo v oblasti bezpečnosti, kadernícke salóny, salóny krásy, požičiavanie oblekov a večerných šiat, požičiavanie odevov a oblečenia, požičovňa šiat, požičiavanie uniforiem, sprevádzanie osôb do spoločnosti, zostavovanie horoskopov, zoznamovacie služby, pohrebné služby, kremácia, spopolnenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.01, 03.04.20, 03.04.11, 03.04.12, 26.04.03, 26.04.15, 25.01.06, 26.01.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ANPROKRMI, s. r. o.; Krásna 1064/32, 924 00 Galanta; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.; Jasovská 13/15, 851 07 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  853018 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  07. 06. 2005 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  CZ; HU; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  06.02.2014 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.02.2014 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2005 3/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.09.2005 9/2005 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.10.2005 10/2005 XA3M
4 Zaniknuté ochranné známky 04.11.2014 11/2014 MA3M
 
POZ 320-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 27.02.2004 2 500,00 SKK
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.02.2004 4 400,00 SKK
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 19.01.2005 1 200,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 320-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 06.02.2004 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.02.2004 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.02.2004 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 06.02.2004 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (FR) 18.02.2004 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 18.02.2004 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.02.2004 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.03.2004 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2004 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.05.2004 Typ Odoslané
výsledok rešerše 13.05.2004 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 14.05.2004 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 17.05.2004 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.12.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.01.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 21.01.2005 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 24.01.2005 Typ Interné listy
sprievodný list do OMPI 09.06.2005 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 09.06.2005 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.06.2005 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 14.06.2005 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 10.08.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 16.08.2005 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2005 Typ Odoslané
POZ 320-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku