Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3174-2002
(111)  Trademark Number  202376 
(151)  Registration Date  14.04.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  05.11.2022 
(210)  Application Number  3174-2002 
(220)  Application Date  05.11.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.01.2003 
(450)  Publication of Registration Date  01.07.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nahraté počítačové programy; počítačový softvér.
41 - Školenia a súvisiace konzultačné služby.
42 - Počítačové programovanie; tvorba špecializovaného softvéru; inštalácia a aktualizovanie počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; vypracovanie projektovej dokumentácie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PipeMan 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ttc, s.r.o.; Piaristická 2, 949 01 SK-949 01 Nitra; SK 
(740)  Attorney(s)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Cyrilova 490/5, Bratislava-Ružinov 
(800)  International Registration Number  802198 
(800)  International Registration Date  14. 04. 2003 
(800)  Country of International Trademark Registration  AT; AZ; BX; BY; CN; CZ; DE; DK; DZ; FR; GB; GE; HU; KZ; PL; PT; RO; RU; TR; UA; YU 
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 1/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 7/2003 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 11.09.2003 9/2003 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.07.2009 7/2009 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2014 8/2014 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 3174-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2002 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.11.2002 2 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.05.2009 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2012 133,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 22.04.2014 17,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.04.2014 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 07.11.2022 66,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 07.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3174-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Type Sent document
Plná moc 05.11.2002 Type Delivered
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 05.11.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.11.2002 Type Delivered
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 22.11.2002 Type Payment
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2002 Type Payment
výsledok rešerše 04.12.2002 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 06.12.2002 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.04.2003 Type Sent document
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 23.04.2003 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 23.04.2003 Type Sent document
sprievodný list do OMPI 02.05.2003 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 12.06.2003 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 25.06.2003 Type Sent document
Rozhodnutie k MOZ 10.12.2003 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 11.02.2004 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 12.05.2004 Type Delivered
Rozhodnutie k MOZ 20.07.2004 Type Delivered
Rozhodnutie k MOZ 23.03.2005 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 23.03.2009 Type Delivered
Plná moc 23.03.2009 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 05.05.2009 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.05.2009 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 20.05.2009 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 07.05.2013 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 24.05.2013 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.03.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 20.03.2014 Type Delivered
Plná moc 20.03.2014 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 20.03.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2014 Type Payment
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.04.2014 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Type Sent document
Žiadosť do OMPI o prevod 08.07.2014 Type Sent document
List z OMPI 11.07.2014 Type Delivered
List z OMPI 19.03.2015 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 02.07.2015 Type Delivered
vyžiadanie poplatku v CHF 13.07.2015 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 23.11.2022 Type Sent document
POZ 3174-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.05.2009 CSE-CONTROLS, s. r. o. ttc, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2014 ttc, s.r.o. CSE-CONTROLS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku