Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3122-2021
(111)  Trademark Number  257570 
(151)  Registration Date  20.04.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  20.04.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  3122-2021 
(220)  Application Date  25.11.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  12.01.2022 
(450)  Publication of Registration Date  11.05.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 09, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Cestné stavebné stroje.
09 - Zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; meracie prístroje; geodetické prístroje a nástroje; výtyčky, nivelačné laty (geodetické nástroje); lasery (nie na lekárske použitie); nivelačné prístroje; optické hranoly; telemetre, optické diaľkomery; optické prístroje a nástroje; laserové meracie zariadenia.
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavba a opravy skladov; výstavba tovární. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  15.01.19, 15.01.17, 26.13.25 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  P&T Group s.r.o.; Švábovce 65 
(740)  Attorney(s)  LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o.; Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.11.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.01.2022 1/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.05.2022 9/2022 FG3M
 
POZ 3122-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.12.2021 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3122-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.11.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 25.11.2021 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 25.11.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 07.12.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.12.2021 Type Sent document
výsledok rešerše 10.12.2021 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 14.12.2021 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.05.2022 Type Sent document
POZ 3122-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku