Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 312-2010
(111)  Trademark Number  228191 
(151)  Registration Date  19.08.2010 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  01.03.2020 
(210)  Application Number  312-2010 
(220)  Application Date  01.03.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.05.2010 
(450)  Publication of Registration Date  07.10.2010 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 37, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Oceľové stavebné konštrukcie; kovové priehradové konštrukcie; kovové stavebné konštrukcie; hliník.
37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; protihrdzová úprava.
42 - Štúdie technických projektov, projektová činnosť. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  09.01.07, 26.02.05, 26.04.02, 26.07.11, 26.11.12, 27.03.15, 27.05.12 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CIPI, s.r.o.; Bystrická cesta 2761, Ružomberok 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  01.03.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.05.2010 5/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.10.2010 10/2010 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2020 9/2020 ND3M
 
POZ 312-2010
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2010 165,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 30.06.2020 266,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 312-2010
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.03.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.03.2010 Type Payment
výsledok rešerše 22.03.2010 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 25.03.2010 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.09.2010 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.07.2019 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.06.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 02.07.2020 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2020 Type Sent document
POZ 312-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku