Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 311-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  311-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.02.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Identifikačné zákaznícke elektronické karty.
35 - Marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie zákazníckych výhod vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; organizovanie spotrebiteľských súťaží.
36 - Poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  20.05.16, 26.04.08, 09.01.10, 26.04.98, 24.07.01, 26.04.22, 26.04.10, 26.04.24, 26.01.24, 27.05.24, 26.13.01, 26.11.13, 26.11.06, 27.99.04, 27.99.13, 29.01.15, 26.01.06 
(540) Vyjadrenie