Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3100-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208421 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.10.2013 
(210)  Číslo prihlášky  3100-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.10.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.10.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 12, 18, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; clony proti oslepeniu; tlakomery na ventily; ochranné helmy; smerovky (smerové svetlá); blikavé svetlá; diaľkomery; ochranné rukavice; rýchlomery, tachometre; ochranné plášte; okuliare; signalizačné píšťalky; výstražné trojuholníky; otáčkomery.
12 - Koše (nosiče batožiny) na bicykloch; opravárske náradie na opravu pneumatík; bicykle; smerovky na bicykle; stojany na bicykle; blatníky; bicyklové reťaze; bicyklové ťahadlá riadenia; bicyklové pneumatiky; duše na bicykle; súkolesia, ozubené kolesá na bicykle; bicyklové brzdy; bicyklové alebo motocyklové blatníky; ráfiky na bicykle; kľuky na bicykle; bicyklové hlavy; pedále na bicykle; pumpy na bicykle; špice na bicykle; kolesá na bicykle; bicyklové sedadlá; bicyklové stojany; zvončeky na bicykle; ochranné siete na dámske bicykle; spätné zrkadlá; rámy na bicykle; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; galusky na bicykle.
18 - Batohy; vaky pre turistov; cestovné tašky; všetky uvedené tovary v súvislosti s cyklistikou.
25 - Čiapky; kapucne; šilty na pokrývky hlavy; bielizeň pohlcujúca pot; bielizeň zabraňujúca poteniu; cyklistické oblečenie; šatky, šály; vesty; športové bundy; tielka, tričká; bundy; športová obuv; čelenky; všetky uvedené tovary v súvislosti s cyklistikou.
28 - Bicykle (stojanové, na cvičenie); stacionárne bicykle (na cvičenie); valce na stacionárne bicykle na cvičenie; chrániče na lakte (ako športové potreby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.10, 26.04.24, 27.05.24, 26.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KELLYS BICYCLES s.r.o.; Slnečná cesta 374, Veľké Orvište 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.10.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.10.2004 10/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2005 4/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.01.2011 1/2011 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.06.2012 6/2012 TC3M
5 Zmeny v zozname tovarov a služieb 02.10.2012 10/2012 XD3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2013 2/2013 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.08.2013 8/2013 PC3M
8 Obnovené ochranné známky 08.01.2014 1/2014 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.10.2015 10/2015 PD3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.09.2017 9/2017 PD3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.12.2018 12/2018 PD3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 27.01.2021 2/2021 PD3M
13 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 23.02.2022 4/2022 PD3M
14 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
15 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
16 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
17 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
18 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
 
POZ 3100-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.11.2003 4 100,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2010 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 6,50 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 17.07.2012 16,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2012 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2013 27,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.10.2013 166,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.08.2015 8,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.11.2015 3,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.07.2017 8,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.10.2018 10,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.12.2020 10,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.11.2021 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3100-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 23.10.2003 Typ Doručené
Plná moc 30.10.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.10.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 30.10.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 30.07.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 04.08.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.01.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.10.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 10.05.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 14.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 09.07.2012 Typ Odoslané
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 19.07.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 08.10.2012 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2012 Typ Platba
Plná moc 30.11.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 23.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 23.04.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 08.10.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.10.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 13.08.2015 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 13.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 13.08.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 14.08.2015 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 14.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 14.08.2015 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.08.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2015 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 21.09.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 14.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.11.2015 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.11.2015 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 01.12.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.07.2017 Typ Doručené
Generálna plná moc 17.07.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 17.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 17.07.2017 Typ Doručené
Generálna plná moc 17.07.2017 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.07.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.07.2017 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 20.07.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 09.10.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.10.2018 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.10.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 17.10.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.10.2018 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 22.10.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 11.12.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 16.12.2020 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.12.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.12.2020 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 21.12.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 24.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 24.11.2021 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 26.11.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 29.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.02.2022 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 02.02.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 08.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.02.2023 Typ Doručené
POZ 3100-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.11.2010 KELLYS BICYCLES s.r.o. MAMA, spol. s r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2012 KELLYS BICYCLES s.r.o. KELLYS BICYCLES s.r.o.
3 Prevod majiteľa 11.12.2012 Divinec Peter, Ing. KELLYS BICYCLES s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 11.12.2012 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing. Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
5 Prevod majiteľa 21.06.2013 KELLYS BICYCLES s.r.o. Divinec Peter, Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 21.06.2013 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing. Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2015 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 25.07.2017 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku