Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3100-2003
(111)  Trademark Number  208421 
(151)  Registration Date  12.01.2005 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  23.10.2013 
(210)  Application Number  3100-2003 
(220)  Application Date  23.10.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.10.2004 
(450)  Publication of Registration Date  01.04.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 12, 18, 25, 28 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; clony proti oslepeniu; tlakomery na ventily; ochranné helmy; smerovky (smerové svetlá); blikavé svetlá; diaľkomery; ochranné rukavice; rýchlomery, tachometre; ochranné plášte; okuliare; signalizačné píšťalky; výstražné trojuholníky; otáčkomery.
12 - Koše (nosiče batožiny) na bicykloch; opravárske náradie na opravu pneumatík; bicykle; smerovky na bicykle; stojany na bicykle; blatníky; bicyklové reťaze; bicyklové ťahadlá riadenia; bicyklové pneumatiky; duše na bicykle; súkolesia, ozubené kolesá na bicykle; bicyklové brzdy; bicyklové alebo motocyklové blatníky; ráfiky na bicykle; kľuky na bicykle; bicyklové hlavy; pedále na bicykle; pumpy na bicykle; špice na bicykle; kolesá na bicykle; bicyklové sedadlá; bicyklové stojany; zvončeky na bicykle; ochranné siete na dámske bicykle; spätné zrkadlá; rámy na bicykle; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; galusky na bicykle.
18 - Batohy; vaky pre turistov; cestovné tašky; všetky uvedené tovary v súvislosti s cyklistikou.
25 - Čiapky; kapucne; šilty na pokrývky hlavy; bielizeň pohlcujúca pot; bielizeň zabraňujúca poteniu; cyklistické oblečenie; šatky, šály; vesty; športové bundy; tielka, tričká; bundy; športová obuv; čelenky; všetky uvedené tovary v súvislosti s cyklistikou.
28 - Bicykle (stojanové, na cvičenie); stacionárne bicykle (na cvičenie); valce na stacionárne bicykle na cvičenie; chrániče na lakte (ako športové potreby). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.22, 26.04.10, 26.04.24, 27.05.24, 26.01.05 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, červená, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  KELLYS BICYCLES s.r.o.; Slnečná cesta 374, Veľké Orvište 
(740)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.10.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.10.2004 10/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2005 4/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.01.2011 1/2011 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.06.2012 6/2012 TC3M
5 Zmeny v zozname tovarov a služieb 02.10.2012 10/2012 XD3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2013 2/2013 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.08.2013 8/2013 PC3M
8 Obnovené ochranné známky 08.01.2014 1/2014 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.10.2015 10/2015 PD3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.09.2017 9/2017 PD3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.12.2018 12/2018 PD3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 27.01.2021 2/2021 PD3M
13 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 23.02.2022 4/2022 PD3M
14 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
15 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
16 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
17 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
18 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
 
POZ 3100-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.11.2003 4 100,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2010 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 6,50 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 17.07.2012 16,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2012 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2013 27,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.10.2013 166,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.08.2015 8,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.11.2015 3,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.07.2017 8,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.10.2018 10,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.12.2020 10,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.11.2021 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3100-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 23.10.2003 Type Delivered
Plná moc 30.10.2003 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.10.2003 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 30.10.2003 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2003 Type Payment
výsledok rešerše 30.07.2004 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 04.08.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.01.2005 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.10.2010 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.2010 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Type Sent document
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 10.05.2012 Type Delivered
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 14.05.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 09.07.2012 Type Sent document
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 19.07.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2012 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 08.10.2012 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2012 Type Payment
Plná moc 30.11.2012 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 23.04.2013 Type Delivered
Plná moc 23.04.2013 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 08.10.2013 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.10.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.10.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 13.08.2015 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 13.08.2015 Type Delivered
Plná moc 13.08.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 14.08.2015 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 14.08.2015 Type Delivered
Plná moc 14.08.2015 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.08.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2015 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 21.09.2015 Type Delivered
všeobecný referátnik 14.10.2015 Type Sent document
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.11.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.11.2015 Type Delivered
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.11.2015 Type Payment
sprievodný list k výpisu z registra OZ 01.12.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.07.2017 Type Delivered
Generálna plná moc 17.07.2017 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 17.07.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 17.07.2017 Type Delivered
Generálna plná moc 17.07.2017 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.07.2017 Type Payment
Doplnenie materiálov 20.07.2017 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 20.07.2017 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 09.10.2018 Type Delivered
Doklad o prevode 09.10.2018 Type Delivered
Plná moc 09.10.2018 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.10.2018 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 17.10.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.10.2018 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 22.10.2018 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 11.12.2020 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 16.12.2020 Type Sent document
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.12.2020 Type Payment
Doplnenie materiálov 21.12.2020 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 21.12.2020 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 24.11.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 24.11.2021 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 26.11.2021 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 29.11.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 02.02.2022 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 02.02.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 12.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Type Delivered
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Type Delivered
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 17.10.2022 Type Delivered
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Type Delivered
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Type Delivered
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 08.11.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 08.11.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Type Sent document
POZ 3100-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.11.2010 KELLYS BICYCLES s.r.o. MAMA, spol. s r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2012 KELLYS BICYCLES s.r.o. KELLYS BICYCLES s.r.o.
3 Prevod majiteľa 11.12.2012 Divinec Peter, Ing. KELLYS BICYCLES s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 11.12.2012 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing. Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
5 Prevod majiteľa 21.06.2013 KELLYS BICYCLES s.r.o. Divinec Peter, Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 21.06.2013 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing. Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2015 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 25.07.2017 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku