Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3041-99
(111)  Trademark Number  194984 
(151)  Registration Date  20.04.2001 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  30.11.2019 
(210)  Application Number  3041-99 
(220)  Application Date  30.11.1999 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  18.01.2001 
(450)  Publication of Registration Date  10.07.2001 
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Jedlé oleje a tuky vrátane masla a margarínu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  RAMA CREAM 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Unilever N. V.; Weena 455, 3013 AL Rotterdam; NL 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.11.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 18.01.2001 01/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.07.2001 07/2001 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.04.2009 04/2009 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.03.2020 03/2020 ND3M
 
POZ 3041-99
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3041-99
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 30.11.1999 Type Delivered
2 F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
3 výsledok rešerše 07.09.2000 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 07.09.2000 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.05.2001 Type Sent document
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.01.2009 Type Delivered
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.01.2009 Type Payment
8 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2009 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.04.2019 Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.11.2019 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.11.2019 Type Sent document
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.12.2019 Type Payment
13 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 02.12.2019 Type Sent document
14 Odpoveď na správu úradu 04.02.2020 Type Delivered
14a Plná moc 04.02.2020 Type Delivered
14b Príloha inde neuvedená 04.02.2020 Type Delivered
15 dodatok k osvedčeniu OZ 13.02.2020 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis prevodu 25.11.2021 Type Delivered
16a Plná moc 25.11.2021 Type Delivered
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2021 Type Payment
18 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.01.2022 Type Sent document
POZ 3041-99
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku